ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-banished-

B AE1 N IH0 SH T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: banished, *banished*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
banishedHer calm words banished our fears.
banishedHe was banished from the kingdom.
banishedHe was banished to an island for high treason.
banishedNapoleon was banished to Elba in 1814.
banishedThe ruler was overthrown and banished from the country.
banishedWe banished him from the country.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BANISHED B AE1 N IH0 SH T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
banished (v) bˈænɪʃt (b a1 n i sh t)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Banish \Ban"ish\ (b[a^]n"[i^]sh), v. t. [imp. & p. p. {Banished}
   (b[a^]n"[i^]sht); p. pr. & vb. n. {Banishing}.] [OF. banir,
   F. bannir, LL. bannire, fr. OHG. bannan to summon, fr. ban
   ban. See {Ban} an edict, and {Finish}, v. t.]
   1. To condemn to exile, or compel to leave one's country, by
    authority of the ruling power. "We banish you our
    territories." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To drive out, as from a home or familiar place; -- used
    with from and out of.
    [1913 Webster]
 
       How the ancient Celtic tongue came to be banished
       from the Low Countries in Scotland.  --Blair.
    [1913 Webster]
 
   3. To drive away; to compel to depart; to dispel. "Banish all
    offense." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To {Banish}, {Exile}, {Expel}.
 
   Usage: The idea of a coercive removal from a place is common
      to these terms. A man is banished when he is forced by
      the government of a country (be he a foreigner or a
      native) to leave its borders. A man is exiled when he
      is driven into banishment from his native country and
      home. Thus to exile is to banish, but to banish is not
      always to exile. To expel is to eject or banish
      summarily or authoritatively, and usually under
      circumstances of disgrace; as, to expel from a
      college; expelled from decent society.
      [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top