ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*banished*

B AE1 N IH0 SH T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: banished, -banished-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Under the double-cross emblem liberty was banished.ภายใต้สนธิสัญญา ดับเบิล-คลอส จะไม่มีเสรีภาพ The Great Dictator (1940)
Then she'll have us banished--or beheaded!เมื่อถึงตอนนั้น หล่อนจะเนรเทศเรา หรือไม่ ตัดหัว Aladdin (1992)
The one I banished? !ครับ Rapa Nui (1994)
The horizon and never returned. Got me banished here. I'm not like him.มุ่งไปสู่ขอบฟ้าแล้วไม่ต้องกลับมาอีก ทำให้ข้าเนรเทศมาอยู่นี่ Rapa Nui (1994)
Ever since that Suliman banished me to live in the Wastes.ตั้งแต่ซัลลิมานเนรเทศฉันไปอยู่ทุ่งร้าง Howl's Moving Castle (2004)
Sounds like you were banished.ฟังดูอย่างกับคุณถูกเนรเทศ The Woodsman (2004)
Banished, yeah.เนรเทศ ใช่ The Woodsman (2004)
If you fail to do this... you will fail as Ninja... and be banished.ถ้าเจ้าทำผิดพลาด... . เจ้าจะไม่ได้เป็นนินจา... Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
Failure to do so, of course, will mean failure as a Ninja... and you will be banished.ถ้าทำผิดพลาด, แน่นอนว่า ในอนาคต เจ้าจะไม่ใช่นินจา... และจะถูกเนรเทศ Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
She took him in 8 years ago when he was banished, and she died 3 years laterรับเขาเข้ามาอยู่ด้วยเมื่อแปดปีก่อน ปรากฏว่าอยู่กันได้แค่สามปีก็ตาย Always - Sunset on Third Street (2005)
We're banished, genius!เรากำลังเนรเทศอัจฉริยะ! Cars (2006)
banished forever by zod.ถูกเนรเทศไปตลอดกาลโดยซอด Zod (2006)
TO HAVE THEIR FATHER'S FACE BANISHED FROM THEIR OWN HOME.ที่ใบหน้าพ่อของพวกเขาต้องถูกเนรเทศออกจากบ้านของเขาเอง If There's Anything I Can't Stand (2007)
HE WASN'T BANISHED.เขาไม่ได้ถูกเนรเทศนะ If There's Anything I Can't Stand (2007)
Wong and his descendants are banished from Chinatown forever.Wong และลูกหลานของเขา จะถูกเนรเทศ จากไชน่าทาวน์ตลอดกาล Balls of Fury (2007)
No, when she's banished and she's gone into the forest again.ไม่ ตอนที่นางถูกเนรเทศ และนางกลับไปอยู่ในป่าอีกครั้ง Sita Sings the Blues (2008)
The sinner is to be banished to Isle of Geojeแต่ให้เนรเทศนักโทษไปยังเกาะเกียวจี Portrait of a Beauty (2008)
Hyewon SHIN Yun-bok who brought shame to Dowhaseo shall be banishedโปรดให้เนรเทศชินยุนบุ๊กโทษฐาน สร้างความเสื่อมเสียต่อสำนักโดวาโซ Portrait of a Beauty (2008)
I'm a mother with one child ordered to marry a girl he hates another banished abroad in disgrace and a third, whoring in public with an adulterer.ข้าเป็นแม่ของลูกที่โดนบังคับให้แต่งงานกับหญิงที่เขาเกลียด ..ส่วนอีกคนถูกไล่ไปอยู่ต่างประเทศ อย่างน่าอัปยศ.. ..และคนที่สามก็ต้องคบชู้ กับชายอื่นอย่างเปิดเผย The Other Boleyn Girl (2008)
I suppose he felt that she'd been banished long enough.ข้าเดาว่าพวกเขาคงจะลงโทษนางนานพอแล้ว The Other Boleyn Girl (2008)
But you're still banished.แต่เจ้าก็ยังถูกเนรเทศอยู่ดี Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Your best mate is banished into the Valley of Humiliation and you're withholding vital info.จริงๆเลย! Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
What, he... banished you?อะไรนะ.. เธอถูกเนรเทศเหรอ? Eggtown (2008)
I banished you, took what's yours.ฉันเนรเทศนายออกไป เอาสิ่งที่เป็นของนายทุกอย่าง Balm (2009)
Blair never banished a girl for getting a gift.แบลร์ไม่เคยไล่ผู้หญิงไปเพื่อให้ได้ของขวัญ The Debarted (2009)
However, that is against my vows, therefore, you are banished to the Outlands.อย่างไรก็ตาม มันขัดต่อคำสาบานของข้า ฉะนั้นเจ้าจะถูกเนรเทศไปยังเอาท์แลนด์ Alice in Wonderland (2010)
Not since Gorlacon accused me of witchery and gave me this to mark me as an outcast, and banished me to live out my days here, alone.ไม่ใช่ตั้งแต่ที่ กอร์ลาคอน หาว่าฉันเป็นแม่มด แล้วทิ้งรอยนี่ไว้ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าฉันเป็นพวกนอกรีด แล้วทิ้งให้ฉันใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ ตามลำพัง Centurion (2010)
April fool's day is banished, okay?ถูกแบนนับแต่นี้ไป เข้าใจมั้ย? The Science of Illusion (2010)
I banished her.ฉันไล่เธอไป The Townie (2010)
I was banished to England, ฉันถูกเนรเทศให้ไปอยู่อังกฤษ Katerina (2010)
He was banished.เขาถูกเนรเทศ Gwaine (2010)
You are banished from Camelot.เจ้าถูกเนรเทศออกจากคาร์เมล็อต Gwaine (2010)
I will soon be banished and forced to live as a salt trader.อีกไม่นานข้าจะถูกเนรเทศและบังคับให้เป็บพ่อค้าเกลือ Episode #1.4 (2010)
On the very day he banished him, Father shed bitter tears for Yeogu!ในวันที่เสด็จพ่อเนรเทศเขา เสด็จพ่อำด้ร้องไห้อย่างขมขื่นเพื่อยูโก Episode #1.4 (2010)
I was banished here by Zeus and his father.ข้าถูกเนรเทศมาที่นี่ โดยซุสและบิดาของเขา Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
The banished prince.เจ้าชายผู้ถูกขับไล่ The Last Airbender (2010)
As you know, the Fire Lord has banished his son, the Prince, อย่างที่รู้กัน เจ้าแห่งไฟ ได้ขับไล่โอรส เจ้าชาย The Last Airbender (2010)
He was banished from the city forever.อ๋องเช็งถูกเนรเทศออกจากเมืองตลอดกาล Kung Fu Panda 2 (2011)
"Looks like lonely boy needs to change his name to 'Banished boy.'"ดูเหมือนจะเป็นเด็กชายผู้โดดเดี่ยว ต้องการที่เปลี่ยนชื่อของเขา เป็น ไอ้เด็กถูก เนรเทศ ! All the Pretty Sources (2011)
Let's hope the guy that did this gets banished like he deserves. Sorry, I, uh...พวกเขาอยู่ในรถตอนโดนคลื่นโซนิค รถพลิกตกเขา Bylaw (2011)
You'd be lucky to get away with just being banished.เธอจะถูกเนรเทศออกไป Proof (2011)
What if your sister had been banished from Camelot?ถ้าเกิดว่าน้องสาวของท่าน ถูกขับไล่ออกจากคาเมลอตล่ะ? A Herald of the New Age (2011)
You banished his sister from Camelot.ท่านขับไล่พี่สาวของเขาออกจากคาเมลอต A Herald of the New Age (2011)
After I banished him, I thought I'd make use of him, give him the chance to earn his way back to the colony.หลังจากเนรเทศเขา ผมก็คิดว่าควรใช้ประโยขน์จากเขา เพื่อให้โอกาสเขาแก้ตัว กลับเข้าอาณษนิคมได้อีก Within (2011)
Well, at least he's only banished, not dead.เขาแค่ถูกเนรเทศ เขายังไม่ตาย Thor (2011)
Our dearest friend banished, Loki on the throne, เพื่อนรักของเราโดนเนรเทศ โลกิขึ้นครองบัลลังก์ Thor (2011)
My beloved brother, who banished me here for eternity to look after our father, now seeks reconciliation.พี่ชายสุดที่รักของข้า ผู้เนรเทศข้าลงนรกชั่วกัปชั่วกัลป์ เพื่อมาดูแลพ่อ แต่ตอนนี้มองหา ความสมานฉันท์ Wrath of the Titans (2012)
For having banished you.ที่ข้าเนรเทศเจ้า Wrath of the Titans (2012)
You know, you banished Georgina to Belarus.รู้มั้ย เธอไล่จอร์จิน่าไปเบลารุส The End of the Affair? (2012)
That bitch got me remanded to rehab, banished from Bible camp, and abandoned in Belarus, all for her own enjoyment.นังสารเลวนั่นทำให้ฉันถูกส่งกลับไปสถานบำบัด โดนเนรเทศออกจากแคมป์คริสเตียน และถูกทิ้งในเบลารุส ทั้งหมดเพื่อความสนุกของตัวเธอเอง G.G. (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
banishedHer calm words banished our fears.
banishedHe was banished from the kingdom.
banishedHe was banished to an island for high treason.
banishedNapoleon was banished to Elba in 1814.
banishedThe ruler was overthrown and banished from the country.
banishedWe banished him from the country.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BANISHED B AE1 N IH0 SH T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
banished (v) bˈænɪʃt (b a1 n i sh t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verbannen; vertreiben | verbannend | verbannt | er/sie verbannt | ich/er/sie verbannte | er/sie hat/hatte verbanntto banish | banishing | banished | he/she banishes | I/he/she banished | he/she has/had banished [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
晴れる(P);霽れる[はれる, hareru] (v1, vi) (1) to clear up; to clear away; to be sunny; to stop raining; (2) to refresh (e.g. spirits); (3) (See 疑いが晴れる) to be cleared (e.g. of a suspicion); (4) to be dispelled; to be banished; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Banish \Ban"ish\ (b[a^]n"[i^]sh), v. t. [imp. & p. p. {Banished}
   (b[a^]n"[i^]sht); p. pr. & vb. n. {Banishing}.] [OF. banir,
   F. bannir, LL. bannire, fr. OHG. bannan to summon, fr. ban
   ban. See {Ban} an edict, and {Finish}, v. t.]
   1. To condemn to exile, or compel to leave one's country, by
    authority of the ruling power. "We banish you our
    territories." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To drive out, as from a home or familiar place; -- used
    with from and out of.
    [1913 Webster]
 
       How the ancient Celtic tongue came to be banished
       from the Low Countries in Scotland.  --Blair.
    [1913 Webster]
 
   3. To drive away; to compel to depart; to dispel. "Banish all
    offense." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To {Banish}, {Exile}, {Expel}.
 
   Usage: The idea of a coercive removal from a place is common
      to these terms. A man is banished when he is forced by
      the government of a country (be he a foreigner or a
      native) to leave its borders. A man is exiled when he
      is driven into banishment from his native country and
      home. Thus to exile is to banish, but to banish is not
      always to exile. To expel is to eject or banish
      summarily or authoritatively, and usually under
      circumstances of disgrace; as, to expel from a
      college; expelled from decent society.
      [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top