ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-artz-

AA1 R T S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: artz, *artz*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ARTZ AA1 R T S
ARTZT AA1 R T S T
BARTZ B AA1 R T S
MARTZ M AA1 R T S
HARTZ HH AA1 R T S
QUARTZ K W AO1 R T S
SPARTZ S P AA1 R T S
SWARTZ S W AO1 R T S
SWARTZ SH W AO1 R T S
HARTZOG HH AA1 R T Z AH0 G
HARTZEL HH AA1 R T Z AH0 L
GARTZKE G AA1 R T S K IY0
MARTZ'S M AA1 R T S IH0 Z
GARTZKE G AA1 R T S K
SCHARTZ SH AA1 R T S
SHARTZER SH AA1 R T Z ER0
WARTZMAN W AO1 R T S M AH0 N
HARTZLER HH AA1 R T S L ER0
SCHWARTZ SH W AO1 R T S
LENNARTZ L EH1 N AA0 R T S
HARTZELL HH AA1 R T Z AH0 L
SWARTZBAUGH S W AO1 R T S B AA0
SCHWARTZMAN SH W AO1 R T S M AH0 N
SWARTZWELDER S W AO1 R T S W EH2 L D ER0
SWARTZLANDER S W AO1 R T S L AE2 N D ER0
SCHWARTZBERG SH W AO1 R T S B ER0 G
SCHWARTZKOPF SH W AO1 R T S K AO0 F
SCHWARTZKOPF SH W AO1 R T S K AO0 P F
SCHWARTZCHILD SH W AO1 R T S CH AY2 L D
SWARTZENDRUBER S W AO1 R T S AH0 N D R UW0 B ER0
SWARTZENTRUBER S W AO1 R T S AH0 N T R UW0 B ER0
SCHWARTZBERG'S SH W AO1 R T S B ER0 G Z

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
artz[artz] (n, vt, phrase) สวยงาม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quartz(n) แร่ควอทซ, See also: แร่ชนิดหนึ่งมีหลายสี เหลือบวาว
quartzite(n) หินที่มีส่วนประกอบของแร่ควอท์ซ, See also: หินที่มีลักษณะเป็นเม็ดประกอบด้วยแร่ควอท์ซ
quartzitic(n) ซึ่งเป็นหินที่มีส่วนประกอบของแร่ควอท์ซ, See also: หินที่มีลักษณะเป็นเม็ดประกอบด้วยแร่ควอท์ซ
quartziferous(adj) ที่ประกอบด้วยแร่ควอทซ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
low quartzควอตซ์อุณหภูมิต่ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
orthoquartziteหินออร์โทควอร์ตไซต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
alpha quartz; α quartzแอลฟาควอตซ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
α quartz; alpha quartzแอลฟาควอตซ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
β quartz; beta quartzบีตาควอนต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
quartzควอตซ์, แร่เขี้ยวหนุมาน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
quartz monzoniteหินควอตซ์มอนโซไนต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
quartz plate; quartz wedgeแผ่นลิ่มควอตซ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
quartz trachyteหินควอตซ์แทรไคต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
quartz wedge; quartz plateแผ่นลิ่มควอตซ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
quartz-halogen bulbหลอดไฟควอตซ์-แฮโลเจน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
quartziteหินควอร์ตไซต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
beta quartz; β quartzบีตาควอนต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
buck quartz; bastard quartz; bull quartzควอตซ์ขุ่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bastard quartz; buck quartz; bull quartzควอตซ์ขุ่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bull quartz; bastard quartz; buck quartzควอตซ์ขุ่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
high quartzควอตซ์อุณหภูมิสูง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Quartzแร่ควอทซ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Quartzควอร์ตซ์ [TU Subject Heading]
Quartz crystalsหินเขี้ยวหนุมาน [TU Subject Heading]
Quartzควอร์ตซ์, Example: แหล่ง - ในประเทศไทย พบหลายชนิด พวกผลึกใสพบที่จังหวัดลำปาง อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ ระนอง พังงา ภูเก็ต นครศรีธรรมราช สีม่วงพบที่ลำปาง ตาก นครนายก สีชมพูพบที่ จันทบุรี ราชบุรี ระนอง พังงา ภูเก็ต ประโยชน์ - ใช้เป็นรัตนชาติและหินประดับ ควอร์ตซ์ที่อยู่ในรูปของทราย สบู่ และเติมลงไปในไม้ สำหรับควอร์ตไวต์และหินทรายถูกใช้เป็นหินก่อสร้าง และทำอิฐปูทางเท้า [สิ่งแวดล้อม]
quartzควอรตซ์, แร่ชนิดหนึ่งเป็นผลึกของสารประกอบออกไซด์ของซิลิคอน (SiO2) ส่วนมากเป็นผลึกใส ไม่มีสี หรือสีขาวขุ่น อาจพบมีสีม่วง ชมพู เขียว เป็นต้น มีความแข็งประมาณ7 ความถ่วงจำเพาะ = 2.6 โดยทั่วไปเรียกว่า แร่เขี้ยวหนุมาน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
quartziteควอร์ตไซต์, หินแปรชนิดหนึ่งประกอบด้วยเม็ดทรายอัดกันแน่น เกิดจากหินทรายถูกแปรสภาพภายใต้ความกดดันและความร้อนสูง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Shvartzes?Shvartzes? Blazing Saddles (1974)
Quartz?ควอตซ์? The Shawshank Redemption (1994)
Quartz.ควอตซ์ The Shawshank Redemption (1994)
- Drucker and me. And Schwartz.ดรั๊คเกอร์กับผม กับชวอร์ท Heat (1995)
This is a smoky quartz crystal. I had one just like it when I was your age.นี่คือผลึกคริสตัลควัน ฉันมี อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเดียวกับมันเมื่อผมอายุของคุณ Dante's Peak (1997)
Is that rose quartz?มันเป็นหินกุหลาบเหรอ? Heavenly Forest (2006)
H., the debris on the edge of the shovel is silica and quartz.สารที่พบที่ปลายพลั่ว คือซิลิก้าและควอทซ์ Wrecking Crew (2008)
A single piece of seamless quartz.มันเป็นแร่ควอทซชี้นเดียว ไม่มีรอยต่อ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Well, my guess was Gretchen Schwartz.เธอไม่ยอมรับโทรศัพท์ของฉัน อยู่หลายอาทิตย์ ABQ (2009)
This is Gretchen Schwartz calling to say hello.แค่โทรมาทักทายจ้ะ Peekaboo (2009)
This is Mrs. Schwartz, whom you've heard so much about.นี่คือคุณนายสวาร์ซ คนที่ลูกได้ยินเรื่องของเธอมาเยอะมาก Peekaboo (2009)
Mrs. Schwartz, thank you so much for what you've done for my dad.ขอบคุณอย่างมาก สำหรับสิ่งที่คุณทำเพื่อพ่อผม Peekaboo (2009)
Hey Martz, how about another drink?เฮ้ มาร์ซ อีกแก้วเป็นไง The Book of Eli (2010)
And I want I want mindy schwartz to fall in love with me.และผมต้องการ... ให้มินดี้ สเวิร์ทตกหลุมรักผม Swap Meat (2010)
I need a few items for the Schwartzman bar mitzvah.ฉันอยากได้อะไรอีกนิดหน่อยให้ชวาซแมน บาร์ มิทซ์วาห์ A Little Night Music (2010)
Talk to the... Schwartzmans about their bar mitzvah.ไปคุยกับคุณชวาร์ซมาน เรื่องบาร์ มิทซ์วาร์ A Little Night Music (2010)
Composed of crushed quartz, sand, calcite, lime, and alkalis.ประกอบด้วยแร่ควอทบด ทราย แคลไซด์ ปูนขาว และด่าง On the Fence (2011)
Well, I mean, quartz can act as an antenna for spirits, right?คือแบบว่า หินนั่นสามารถทำเหมือน สื่อกลาง สำหรับวิญญาณถูกมั้ย? The Mentalists (2011)
Schwartz.Schwartz. Michael (2012)
All right, impersonators, our guest of honor is one Howie Schwartz, who, according to the Talmud, just became a man.เอาล่ะ นักแสดงหน้าเหมือน แขกผู้มีเกียรติของเราคือ Howie Schwartz เด็กคนที่เพิ่งโตเป็นหนุ่ม Contemporary Impressionists (2012)
Ladies and non-gentilemen, welcome to Howie Schwartz's Star Mitzvah Awards.สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษชาวยิว ขอต้อนรับสู่พิธีมอบรางวัล Star Mitzvah ของ Howie Schwartz ผู้ที่จะมาประกาศรางวัลแรก Contemporary Impressionists (2012)
Howie Schwartz.Howie Schwartz Contemporary Impressionists (2012)
The award for cleanest room goes to Howie Schwartz.รางวัลสำหรับห้องสะอาดที่สุด เป็นของ Howie Schwartz Contemporary Impressionists (2012)
Coolest skateboard trick, Howie Schwartz! Best Halo score... Howie Schwartz!ลีลาสเก็ตบอร์ดเจ๋งที่สุดเป็นของ Howie Schwartz ถ้าถามฉันนะ ฉันว่าคุณน่าจะชนะรางวัล Contemporary Impressionists (2012)
Howie Schwartz!Howie Schwartz! Contemporary Impressionists (2012)
We got confused by all the different kind of quartzes.เรื่องประเภทของธาตุควอร์ทซ Crystal (2012)
Quartzes?ควอร์ทซ์เหรอ Crystal (2012)
Schwartz.schwartz Fading Gigolo (2013)
Murray Schwartz, are you proud to be a Jew?เมอร์เรร์, คุณภูมิใจที่ได้เป็นชาวยิว? Fading Gigolo (2013)
But just yesterday, your charity, the Gretchen and Elliott Schwartz Foundation, announced a $28 million grant for drug abuse treatment centers throughout the Southwest.แต่เมื่อวานนี้ การบริจาคของคุณ มูลนิธิ Gretchen and Elliott Schwartz ประกาศมอบเงิน 28ล้านเหรียญ Granite State (2013)
Uh, "Schwartz" means black, black plus White makes gray.เอ่อ ชวอตซ์ แปลว่าสีดำ สีดำ และ White ออกมาเป็นสีเทา Granite State (2013)
But what we'd really love to get is a photo of Mr. and Mrs. Schwartz to go along with the article.แต่ที่ผมอยากได้มากๆก็คือ ภาพถ่ายของคุณชวอตซ์และคุณนายชวอตซ์ เพื่อเอาไปประกอบบทความน่ะครับ Felina (2013)
I know how busy Mr. and Mrs. Schwartz are.ผมรู้ว่าพวกพวกคุณชวอตซ์นั้นยุ่งแค่ไหน Felina (2013)
Gilligan's Island was created by Sherwood Schwartz in 1964.เกาะกิลลิแกน สร้างโดย เชอร์วูด ชวอทซ์ในปี1964 The Friend in Need (2013)
Manning, Snowden, Aaron Swartz --แมนนิ่ง สโนว์เดน แอรอน ชวาร์ซ Girl in the Flower Dress (2013)
- I'm not a fucking shvartze. - I got it.ฉันไม่ได้เป็นโง่ ฉันเข้าใจแล้ว. The Wolf of Wall Street (2013)
A grain of quartz is a lattice of the same three atoms repeated, without variation, over and over again.เม็ดควอตซ์เป็นตาข่าย ของเดียวกันสามอะตอม ซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยไม่ต้อง เปลี่ยนแปลงซ้ำแล้วซ้ำอีก Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)
Did you see what Jenny Schwartz was wearing today?เห็นชุดที่เจนนี่ใส่วันนี้ไหม 3 Generations (2015)
This bone contains particulates of quartz and feldspar.กระดูกนี้มีอนุภาพของควอตซ์ และเฟลด์สปาร์ Dead Men Tell No Tales (2015)
Delmore Schwartz.เดลมอร์ชวอตซ์ Urge (2016)
Wow, I can't believe I got a dealer who quotes Delmore Schwartz.โอ้โห พ่อค้ายาที่พูดคำคมของเดลมอร์ Urge (2016)
You know Schwartz, of the local D.A.'s office.Da kommt Schwartz von der Staatsanwaltschaft. Touch of Evil (1958)
- Hello Schwartz.- Hallo, Schwartz. Touch of Evil (1958)
Look, Schwartz...Hören Sie mal, Schwartz... Touch of Evil (1958)
Mr. Schwartz insisted that I ...Mr. Schwartz bestand darauf... Touch of Evil (1958)
Schwartz is driving your car across the border.Schwartz bringt Ihren Wagen über die Grenze. Touch of Evil (1958)
Schwartz!Schwartz! Touch of Evil (1958)
Especially with me lying here all defenseless That's right.Und zwar muss ich nach Dartzen fahren, um bei den Eltern eines hübschen Mädchens anzufragen, ob sie ihre Tochter einem Mann wie mir zur Frau geben wollen! Mill of the Stone Women (1960)
Official checkout time 3:42.Offizielle Startzeit 3.42. Voyage to the Bottom of the Sea (1961)
- No, I think his name was Schwartz.- Nein, ich glaube, er hieß Schwartz. Irma la Douce (1963)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เขี้ยวหนุมาน(n) quartz, Syn. หินเขี้ยวหนุมาน, Example: เขี้ยวหนุมานเป็นชื่อหินแร่ที่มีครบทุกสี, Thai Definition: แร่ชนิดหนึ่งมีรูปเป็นผลึกหกเหลี่ยมหัวท้าย แต่ละเหลี่ยมมีด้านสามเหลี่ยมเอนเข้าไปบรรจบกันเป็นยอดแหลม
โป่งข่าม(n) kind of quartz, See also: quartz crystal, Example: บ่อยครั้งที่เขาจะยกแหวนทองชุบมีหัวโป่งข่ามสีดำเม็ดโตเท่าไข่นกกระทาขึ้นพร้อมกับมือเรียวเหมือนผู้หญิง, Count Unit: เม็ด, ก้อน, Thai Definition: ชื่อเรียกแร่เขี้ยวหนุมาน
ผลึก(n) crystal, See also: quartz, Syn. หินผลึก, Example: การทำนาเกลือต้องใช้เวลาให้เกิดผลึกเกลือขึ้น, Count Unit: ก้อน, เม็ด, Thai Definition: ชื่อแก้วอย่างหนึ่งมีสีใสขาว, สิ่งมีลักษณะขาวใสดั่งแก้ว, Notes: (บาลี)
ทรายแก้ว(n) kind of sand-sized white and clear quartz, See also: small quartz used for making glass, Example: แก้วที่เราใช้ในปัจจุบันมีส่วนประกอบของทรายแก้วอยู่ด้วย, Thai Definition: แร่ควอตซ์ที่มีขนาดเล็กเท่าเม็ดทรายมีลักษณะเป็นสีขาวใส ใช้ในอุตสาหกรรมทำแก้ว
โมรา(n) moonstone, See also: quartz, chalcedony, agate, Thai Definition: หินลายชนิดหนึ่ง นับเข้าในพวกหินมีค่า
มณีศิลา(n) quartz, See also: jeweled stone, Syn. หินแก้ว, ศิลามณี, Notes: (ถิ่นเหนือ)
แก้วผลึก(n) milky quartz, See also: crystal, Thai Definition: แก้วหินสีขาวสลัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หินควอร์ตไซต์[hin khwøtsai] (n, exp) EN: quartzite   FR: quartzite [ m ]
แก้วหิน[kaēohin] (n) EN: crystalline quartz  FR: quartz [ m ]
แก้วผลึก[kaēophaleuk] (n) EN: milky quartz ; crystal  FR: cristal [ m ]
ควอตซ์[khwøts] (n) EN: quartz  FR: quartz [ m ]
ผลึก[phaleuk] (n) EN: crystal ; quartz  FR: cristal [ m ] ; quartz [ m ]
พลอยสีชมพู[phløi sī chomphū] (n, exp) EN: rose quartz
ศิลามณี[silāmanī] (x) EN: quartz

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quartz (n) kwˈɔːts (k w oo1 t s)
Schwartz (n) ʃwˈɔːtz (sh w oo1 t z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
石英[shí yīng, ㄕˊ ㄧㄥ, ] quartz #20,613 [Add to Longdo]
索罗斯[Suǒ luó sī, ㄙㄨㄛˇ ㄌㄨㄛˊ ㄙ, / ] Soros (name); George Soros or György Schwartz (1930-), Hungarian American financial speculator and millionaire philanthropist #37,273 [Add to Longdo]
石英钟[shí yīng zhōng, ㄕˊ ㄧㄥ ㄓㄨㄥ, / ] quartz clock #94,341 [Add to Longdo]
黄水[huáng shuǐ, ㄏㄨㄤˊ ㄕㄨㄟˇ, / ] citrine (orange or yellow quartz SiO2); yellow water; name of river in Henan #126,610 [Add to Longdo]
[ruǎn, ㄖㄨㄢˇ, ] opaque; white quartz [Add to Longdo]
石英卤素灯[shí yīng lǔ sù dēng, ㄕˊ ㄧㄥ ㄌㄨˇ ㄙㄨˋ ㄉㄥ, / ] quartz halogen lamp [Add to Longdo]
茶晶[chá jīng, ㄔㄚˊ ㄐㄧㄥ, ] yellow quartz; topaz [Add to Longdo]
黄水晶[huáng shuǐ jīng, ㄏㄨㄤˊ ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧㄥ, / ] citrine (orange or yellow quartz SiO2 as a semiprecious stone) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anlaufzeit { f }; Startzeit { f }acceleration time [Add to Longdo]
Bauartzulassung { f }design approval [Add to Longdo]
Bergkristall { m } [ min. ]rock crystal; crystallized quartz [Add to Longdo]
Quarz { m }quartz [Add to Longdo]
Quarzit { n } [ min. ]quartzite [Add to Longdo]
Quarzsand { m }arenaceous quartz; quartz sand; quartzose sand [Add to Longdo]
Quarzsprung { m }quartz inversion [Add to Longdo]
Startzeile { f }startline [Add to Longdo]
Startzeit { f } | zur Startzeitstart time | at start time [Add to Longdo]
Bartzaunkönig { m } [ ornith. ]Spotted Wren [Add to Longdo]
Bartzeisig { m } [ ornith. ]Black-chinned Siskin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クォーツ;クオーツ[kuo-tsu ; kuo-tsu] (n) quartz [Add to Longdo]
シトリン[shitorin] (n) (See 黄水晶) citrine; citrine quartz; false topaz [Add to Longdo]
煙水晶[けむりずいしょう, kemurizuishou] (n) smoky quartz; cairngorm; morion [Add to Longdo]
黄水晶[きずいしょう, kizuishou] (n) citrine; yellow quartz [Add to Longdo]
珪岩[けいがん, keigan] (n) quartzite [Add to Longdo]
黒水晶[くろすいしょう, kurosuishou] (n) black quartz [Add to Longdo]
水晶時計[すいしょうどけい, suishoudokei] (n) crystal or quartz timepiece [Add to Longdo]
石英[せきえい, sekiei] (n) quartz; (P) [Add to Longdo]
石英ガラス[せきえいガラス, sekiei garasu] (n) fused silica; fused quartz; quartz glass; silica glass [Add to Longdo]
乳石英[にゅうせきえい, nyuusekiei] (n) milky quartz [Add to Longdo]
玻璃;頗梨[はり, hari] (n) (1) { Buddh } (See 七宝) quartz; (2) glass [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top