ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-aims-

EY1 M Z   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: aims, *aims*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aimsเป้าหมาย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The united nations aims to end civil war in a region plagued by warring factions.UN กำลังเริ่มประชุม เรื่องยุติ สงครามกลางเมือง ในพื้นที่ ยังเต็มไปด้วยการสู้รบ Pilot (2010)
A weapon that aims right at the hearts and minds of the weak and desperate.อาวุธที่มุ่งไปที่หัวใจ และจิตใจที่อ่อนแอและสิ้นหวัง The Book of Eli (2010)
One aims for perfection in one's life, but one doesn't find it very often.ผมชอบเห็นผู้คนมีความสุข คุณมีความสุขไหม, นาธาน? Chapter Eighteen 'Parasite' (2007)
From now on, each of our move aims at one single thing:จากนี้ไป ทุกการเคลื่อนไหว จุดหมายเดียวก็คือ March of the Penguins (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aimsDick aims to go alone.
aimsEducation aims to develop potential abilities.
aimsHe carried out all his aims.
aimsHe says racial reconciliation and nation building will be the aims of his government.
aimsHis proposals did not fit in with our aims.
aimsIn Japan, company aims come before personal goals.
aimsIt aims to furnish factories and homes with sophisticated robots.
aimsI will carry out my aims.
aimsMayuko always aims for perfection.
aimsShe aims at becoming a teacher.
aimsThe company aims to branch out into China.
aimsThis book aims to provide an explanation of modern Japanese grammar that is as systematic and as easily understood as possible.

CMU English Pronouncing Dictionary
AIMS    EY1 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aims    (v) ˈɛɪmz (ei1 m z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

  AIMS
         Apple Internet Mail Server (Apple)
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top