ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

志す

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -志す-, *志す*
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
志す[こころざす, kokorozasu] Thai: วางแผน English: to plan
志す[こころざす, kokorozasu] Thai: ตั้งใจ English: to intend
志す[こころざす, kokorozasu] Thai: ปรารถนา English: to aspire to

Japanese-English: EDICT Dictionary
志す[こころざす, kokorozasu] (v5s,vi) to plan; to intend; to aspire to; to set aims (sights on); (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The coffee shop is haunted by aspiring artists.このコーヒー店には芸術家を志すものが足しげく通う。
Those who have never thought about the value of life should not study medicine.生命の尊さを考えた事のない人は医学を志すべきではない。
We thought it was in the cards.彼が医者を志すのはありそうなことだと思った。
He accomplishes whatever he sets out to do.彼はやろうと志すものは、何でもやり遂げる。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And his motivation, that was 100 points.[JA] これを志す きっかけも まあー 100点でしたね (徳井)100点やったな Mr. Perfect in the City (2016)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
志す[こころざす, kokorozasu] wollen, beabsichtigen, bezwecken [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top