ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-LL-

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: LL, *LL*
Possible hiragana form: --
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- That's why I changed it. Vally.[JA] だからヴァリーにした VALLYだ Jersey Boys (2014)
- I got your picture. - Yeah, yeah. Detective Mills.[JA] 俺はミルズ刑事 MILLSだ Se7en (1995)
V-A-L-L-Y. - No. - V-A-L-L-I.[JA] ダメよ "VALLI"でなきや Jersey Boys (2014)
Llewyn, L-L-E-W-Y-N. It's Welsh.[JA] ルーウインだ LLEWYN ウェールズの名だ Inside Llewyn Davis (2013)
I ordered an extra-large boy with beefy arms, extra guts and glory on the side.[JA] "LLサイズ 筋肉大盛り ガッツ大盛りを注文したんだ" How to Train Your Dragon (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top