ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*withdrawing*

W IH0 TH D R AO1 IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: withdrawing, -withdrawing-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หักบัญชี(v) make an auto payment through account number, See also: pay by withdrawing the amount of money in the bank, Syn. หักหนี้, ลบล้าง, ชำระหนี้, Example: จ่ายค่าไฟฟ้าโดยหักบัญชีสะดวกดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หักบัญชี[hak banchī] (v, exp) EN: debit (one's account); deduct from one's account ; put one's account ; make a partial payment ; make an auto payment through account number ; pay by withdrawing the amount of money in the bank  FR: solder un compte

CMU English Pronouncing Dictionary
WITHDRAWING W IH0 TH D R AO1 IH0 NG
WITHDRAWING W IH0 DH D R AO1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
withdrawing (v) wˈɪðdrˈɔːɪŋ (w i1 dh d r oo1 i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zurückziehen; zurücktreten; wegnehmen | zurückziehend; zurücktretend; wegnehmend | zurückgezogen; zurückgetreten; weggenommen | er/sie zieht zurück | ich/er/sie zog zurück | er/sie hat/hatte zurückgezogen | ich/er/sie zöge zurückto withdraw {withdrew; withdrawn} | withdrawing | withdrawn | he/she withdraws | I/he/she withdrew | he/she has/had withdrawn | I/he/she would withdraw [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
下城[げじょう, gejou] (n,vs) withdrawing from the castle [Add to Longdo]
市場撤退[しじょうてったい, shijoutettai] (n) pulling out of a market; withdrawing from a market [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Withdraw \With*draw"\ (w[i^][th]*dr[add]"), v. t. [imp.
   {Withdrew} (-dr[udd]"); p. p. {Withdrawn} (-dr[add]n"); p.
   pr. & vb. n. {Withdrawing}.] [With against + draw.]
   1. To take back or away, as what has been bestowed or
    enjoyed; to draw back; to cause to move away or retire;
    as, to withdraw aid, favor, capital, or the like.
    [1913 Webster]
 
       Impossible it is that God should withdraw his
       presence from anything.        --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   2. To take back; to recall or retract; as, to withdraw false
    charges.
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top