Search result for

*wien*

(82 entries)
(0.0199 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: wien, -wien-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wiener[N] ไส้กรอกเยอรมัน, Syn. frankfurter, hot dog, wienerwurst

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wieng KumKam (Extinct city)เวียงกุมกาม (เมืองโบราณ) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Vienna.WienSeason of the Hexenbiest (2012)
Prudence is still with Jacques Grande, and he still has the biggest wiener in hockey.พรูเดนซ์ยังอยู่กับจาชวอส์ กรานเด้ และเขายังมี ไส้กรอกใหญ่ที่สุดเหมือนเดิม The Love Guru (2008)
Your wieners are burning.ไส้กรอกนายกำลังใหม้ Chuck Versus the Suburbs (2009)
Wien.เวียนนา Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
- Yeah... wiener.-ใช่... ไส้กรอกเยอรมัน The Pickle Jar (2009)
Fuck you, you wienie motherfucker.ไปตายซะ นายมันไอ้ใส้กรอก แม่งมึงเอ๊ย The Pickle Jar (2009)
Come and get me, wiener head.จับชั้นให้ได้สิ ไอ้หัวใส้กรอก The Haunting in Connecticut (2009)
-Who you calling a wiener head?เธอเรียกใครไอ้หัวใส้กรอก กัน? The Haunting in Connecticut (2009)
Stan has a small wiener.สแตนมีน้องชายเล็กมาก 17 Again (2009)
Is that true? You wienie-ing out of getting us presents?จริงรึปล่าว ที่จะไม่ให้ของขวัญเรา A Simple Christmas (2010)
Nobody's wienie-ing out of anything. There'll be presents, just not so many.ใจเย็น ไม่มีใครไม่ได้ จะมีของขวัญ แต่ไม่เยอะ A Simple Christmas (2010)
- A butt for Jeff's wiener.ตูดสำหรับไส้กรอกของเจฟไง Accounting for Lawyers (2010)
Want to see if those wiener dogs are born that way, or if they start off normal and then get wiener.ฉันอยากรู้ว่าสุนัขพันธุ์ไส้กรอก มันเกิดมาตัวยาว หรือเกิดมาตัวปกติ แลัวค่อยยาวตามวัย Cooperative Calligraphy (2010)
My bet's on wiener dude.ฉันคิดว่าคนขายใส้กรอกใช่แน่ๆ It's a Fae, Fae, Fae, Fae World (2010)
The thorns hurt my wiener.แถมหนามยังทำน้องชายฉันเจ็บอีก Pilot (2010)
You better make the most of that before they chop your wiener off.นายต้องตักตวงให้มากที่สุด ก่อนที่พวกเขาจะเฉือนไอ้หนูนายออก The Rite (2011)
Goodbye, wiener.ลาก่อน ไอ้หนู The Rite (2011)
- Got a wiener.- ได้ไส้กรอกมาด้วย 50/50 (2011)
- Wiener Schnitzel.วีนแนร์ ชนิทเซิ่ล Will (2011)
Make sure nobody drew wieners in me.ทำให้แน่ใจว่าไม่มีใครวาดไอ้จ้อนบนตัวฉัน Early 21st Century Romanticism (2011)
Now we have the tactical advantage of knowing that Jeff Winger wants to be a ballerina, and that his Achilles heel is...wieners.ตอนนี้เราเลยมีข้อได้เปรียบทางยุทธวิธี ที่ได้รู้ว่า เจฟ วิงเกอร์ อยากเป็นนักเต้นบัลเล่ต์ และส้นเท้าอคิลลิสของเขาคือ... For a Few Paintballs More (2011)
With his wiener?ไส้กรอกของเขาน่ะเหรอ Making the Connection (2011)
Yes, with his... wiener.เอ่อ ใช่ ไส้กรอก Making the Connection (2011)
I also got beans, batteries, cocktail wieners, many mustards.ฉันยังได้ถั่ว,แบตเตอรี่ คอร์กเทล,มัสตาร์ดเยอะๆ Hounded (2012)
Wien. Mittwoch.เวียนนา วันพุธ A Busy Solitude (2012)
Yeah, yeah. Blah, blah, blah. Wiener-schnitzel!บลาๆๆ ไวเนอร์ ชไนเซล We All Fall Down (2012)
Who works at Wiener Hut?ที่ทำงานที่ วีเนอร์ ฮัท เหรอ What's Up, Tiger Mommy? (2012)
Yeah, it was some stuffy Hollis thing at the chancellor's with cocktail wieners and sliders and fancy dipping sauces.ใช่ .. มันคือะไรซักอย่างยัดไส้เนี่ยเเหล่ะ ที่ The Chancellor's กับ ค๊อกเทล wiener Mona-Mania (2013)
I'm not into guys who look like life-sized cartoon wieners.ฉันไม่ชอบผู้ชาย ที่ดูเหมือนการ์ตูนไส้กรอกเวียนนา ขนาดเท่าคนจริงหรอกย่ะ Shooting Star (2013)
Suck a wiener, sit and spin."ไปดูดไอ้ปู๋ นั่งคร่อมขย่มตอ The Interview (2014)
... "Suck a wiener, sit and spin."- ฮ่าๆ "ไปดูดไอ้ปู๋ นั่งคร่อมขย่มตอ The Interview (2014)
This is Puffball, Squashface, Wiener Dog,นี้ฟัฟบอล, ผู้คว่ำหน้าทุกคน, หมาไส้กรอก The Secret Life of Pets (2016)
Vienna.- Aus WienThe Look of Love (2013)
Get your fresh, hot wienie!ไส้เดือนโอชะร้อนๆ! James and the Giant Peach (1996)
If you're not thinking with your wiener, then you're acting directly on its behalf.นี่คิดจะแก้ลำใช่ไหมที่ชั้นบอกจะไม่นอนด้วย Good Will Hunting (1997)
You bet. And on behalf of my wiener, can I get an advance payment?แล้วกัน ก็คุณบอกอย่างนั้น ผมก็รีบจัดนะซิ Good Will Hunting (1997)
Go shake down a 7-1 1 for a day-old wiener.แน่จริงก็ไปไถเงินร้าน 7-11 ซื้อไส้กรอกกินซะไป๊ As Good as It Gets (1997)
I got hotwieners.I got hotwieners. Never Been Kissed (1999)
Wieners.Wieners. Never Been Kissed (1999)
Gotwieners here.Gotwieners here. Never Been Kissed (1999)
Have a wiener.Have a wiener. Never Been Kissed (1999)
And that little one? That's Gretchen Wieners.แล้วคนตัวเล็กนั้นล่ะ นั้น เกรทเชน ไวน์เนอร์ส Mean Girls (2004)
Gretchen Wieners knows everybody's business.เกรทเชน ไวน์เนอร์ส รู้เรื่องของทุกคน Mean Girls (2004)
We gotta crack Gretchen Wieners.เราต้องยุ เกรทเช่น Mean Girls (2004)
I was gonna use three candy canes to crack Gretchen Wieners.ฉันจะให้ลูกกวาดสามแท่ง ไปเล่นงานเกรทเช่น เวียเน่อร์ Mean Girls (2004)
One for you. And none for Gretchen Wieners. Bye.ของเธอหนึ่งอัน และสำหรับ เกรทเชน เวียนเนอร์ ไม่มี ไปล่ะ์ Mean Girls (2004)
Gretchen Wieners had cracked.เกรทเช่นสติแตกเรียบร้อยแล้ว. Mean Girls (2004)
Gretchen Wieners.เกรทเช่น วีนเนอร์ Mean Girls (2004)
Miss Wieners, why would Regina refer to herself as a "fugly slut"?คุณวีนเนอร์ ทำไมเรจิน่าจะต้องด่าตัวเอง ว่านังแรด ด้วยละ? Mean Girls (2004)
A piece for Gretchen Wieners, a partial Spring Fling Queen.ชิ้นนึงให้เกรทเช่น วีเนอร์ส Mean Girls (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฮอทดอก[n.] (høt-døk) EN: hot dog ; frankfurter ; frank ; wiener ; weenie   FR: hot dog [m]
เกวียน[n.] (kwīen) EN: kwien [unit of capacity for paddy or rice equivalent to 2,000 liters]   FR: charretée [f] ; kwien [m] (unité de capacité de 2.000 litres utilisée pour le riz)

CMU English Pronouncing Dictionary
WIEN    W IY1 N
WIENS    W IY1 N Z
WIENER    W IY1 N ER0
WIENER    W AY1 N ER0
WIENKE    W IY1 NG K
WIENERS    W IY1 N ER0 Z
WIENEKE    W IY1 N IH0 K
WIENCEK    V IY1 N CH EH0 K
WIENECKE    W IY1 N IH0 K
WIENERSCHNITZEL    V IY1 N ER0 SH N IH2 T S AH0 L
WIENERSCHNITZEL    W IY1 N ER0 SH N IH2 T S AH0 L
WIENERSCHNITZEL'    W IY1 N ER0 SH N IH2 T S AH0 L Z
WIENERSCHNITZEL'    V IY1 N ER0 SH N IH2 T S AH0 L Z

German-Thai: Longdo Dictionary
Wien(uniq) กรุงเวียนนา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wiener Schnitzel {n} [cook.](Wiener) schnitzel [Add to Longdo]
Wiener Würstchen {n} [cook.]wiener (sausage); weenie [Am.] [coll.] [Add to Longdo]
Wienerastrild {m} [ornith.]Orange-winged Pytilia [Add to Longdo]
Moldawien [geogr.]Moldova, Republic of (md) [Add to Longdo]
Jugoslawien [geogr.]Yugoslavia (yu) [Add to Longdo]
Wiener {m}; Wienerin {f}Viennese [Add to Longdo]
wienerisch {adj}Viennese [Add to Longdo]
Wien (Hauptstadt von Österreich)Vienna (capital of Austria) [Add to Longdo]
Beograd; Belgrad (Hauptstadt von Jugoslawien)Beograd; Belgrad (capital of Yugoslavia) [Add to Longdo]
Chisinau (Hauptstadt von Moldawien)Chisinau (capital of Moldova) [Add to Longdo]
Büro der Vereinten Nationen in WienUNOV : United Nations Office at Vienn [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウィンナーシュニッツェル[, uinna-shunittsueru] (n) Wiener schnitzel [Add to Longdo]
ウインナ[, uinna] (n) Wiener; Viennese [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Wien [viːn]
     Vienna
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top