ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เกวียน

   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เกวียน-, *เกวียน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกวียน[N] cart, See also: bullock car, Example: เมื่อมีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาทำให้ความสำคัญของเครื่องไม้เครื่องมือเก่าๆ หมดไป เช่น การใช้รถกระบะขนถ่ายพืชผลแทนเกวียน, Count unit: เล่ม, Thai definition: ยานชนิดหนึ่ง มีล้อ 2 ล้อ ใช้ควายหรือวัวเทียม
เกวียน[CLAS] measure for paddy (equal to 16 piculs), Example: ในวันหนึ่งๆ กรรมกรประจำโรงสีข้าวต้องแบกข้าวขึ้นโกดังวันละ 150 เกวียน, Thai definition: ชื่อมาตราตวง 80 สัด หรือ 100 ถัง เป็น 1 เกวียน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เกวียน(เกฺวียน) น. ยานชนิดหนึ่ง มีล้อ ๒ ล้อ ใช้ควายหรือวัวเทียม, ลักษณนามว่า เล่ม
เกวียนชื่อมาตราตวง ๘๐ สัด หรือ ๑๐๐ ถัง เป็น ๑ เกวียน.
เกวียนหลวงน. มาตราตวงตามแบบราชการ มีอัตราเท่ากับ ๒,๐๐๐ ลิตร หรือ ๒ กิโลลิตร, อักษรย่อว่า กว.
อักขะ ๑เกวียน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wagonsเกวียน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pay? No one steals from my cart!ไม่มีใครขโมยของจากเกวียนของข้า! Aladdin (1992)
He's just like a cart horse, isn't he.เขาเหมือนพวก ม้าลากเกวียนใช่ไหมเล่า Wuthering Heights (1992)
The soldiers said, "Put your dead in the wagons and we'll carry them for you. "พวกทหารพูดว่า "วางศพคนตายไว้ในเกวียน พวกเราจะขนไปให้เอง" The Education of Little Tree (1997)
The Cherokee would not put their dead in the wagons.เขอโรกีไม่มีทางวางศพคนตาย ไว้บนเกวียนหรอก The Education of Little Tree (1997)
Then he lost that changing a wagon wheel. Axle snapped.ซึ่งต่อมาขาดอีกข้าง ตอนเปลี่ยนล้อเกวียน The Legend of Bagger Vance (2000)
What is in the cart?- อะไรอยู่ในเกวียน The Scorpion King (2002)
What is in the cart?- "อะไรอยู่ในเกวียน" น่ะรึ The Scorpion King (2002)
Stay in the wagon.อยู่ในเกวียน The Scorpion King (2002)
In carabao carts.ใช้เกวียนครับ.. The Great Raid (2005)
You have enough carts for 500 prisoners?มีเกวียนมากพอสำหรับ 500 คนแล้วเหรอ? The Great Raid (2005)
Our aim is to make it to the Pampanga River, where carabao carts will be waiting to escort the prisoners.รอให้การช่วยเหลืออยู่ เป้าหมายหลักของเราคือ ต้องไปถึงแม่น้ำปามปังก้าให้ได้ เพราะจะมีเกวียนรอรับเหล่าเชลยศึกอยู่ The Great Raid (2005)
Check with the medics, ma'am, down by the carts.ลองดูตรงแถวๆแพทย์สนามสิครับ ตรงเกวียนน่ะ The Great Raid (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกวียน[n.] (kwīen) EN: oxcart ; bullock car ; hand-cart ; cart   FR: char à boeufs [m] ; charrette [f] ; tombereau [m] ; char [m]
เกวียน[n.] (kwīen) EN: kwien [unit of capacity for paddy or rice equivalent to 2,000 liters]   FR: charretée [f] ; kwien [m] (unité de capacité de 2.000 litres utilisée pour le riz)
เกวียนหลวง[n.] (kwīen lūang) EN: unit of capacity for paddy or rice equivalent to 2,000 liters   FR: charretée [f] ; unité de capacité de 2.000 litres utilisée pour le riz

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cart[N] เกวียน
curricle[N] เกวียนสองล้อน้ำหนักเบา
oxcart[N] เกวียนที่ลากด้วยวัว, Syn. cart, bullock-cart

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cart(คาร์ท) {carted,carting,carts} n.รถสองล้อสำหรับบรรทุกของ,เกวียน,พาหนะเล็ก ๆ ที่เคลื่อนที่ด้วยมือ -v. ขนส่ง, See also: carter n.
cartage(คาร์'ทิจฺ) n. การขับรถม้าหรือเกวียน,ค่าบรรทุกของรถสินค้า,รถบรรทุกสินค้า
cartloadn. ปริมาณที่รถม้าหรือเกวียนสามารถบรรทุกได้,จำนวนมาก
cartwrightn. ช่างทำเกวียน,ช่างทำรถม้า
neap(นีพ) adj. เกี่ยวกับน้ำลด n. แอกของเกวียน
oxcart(ออคซฺ'คาร์ท) n. เกวียนลากด้วยวัว
track(แทรคฺ) n. ร่องรอยทางเดิน,ทางเดินเท้า,รางรถ,รอยทางรถ,ทางเกวียน,ทางในป่า,รอยเท้า,ลู่วิ่ง,ทางรถไฟ,ช่วงล้อรถ,ร่องรอย,หลักฐาน,วิถีทาง,เส้นทาง,แนวทาง vt.,vi. ตามรอย,ตามทาง,คอยตาม,ติดตาม -Phr. (keep track of ติดตามข่าว บันทึก สืบเสาะ) -Phr. (on the track ตรงเป้า
van(แวน) n. กองหน้า,กองกำลังส่วนหน้า,แนวหน้ามรถบรรทุก,รถสินค้า,รถตู้,เกวียนบรรทุกสินค้า, Syn. wagon,truck, lorry
waggon(แวก'เกิน) n. vt. vi. (ขนส่งด้วย) รถเข็นสี่ล้อขนาดเล็ก,รถม้าบรรทุกสี่ล้อ,เกวียนสี่ล้อ,ตู้บรรทุกของรถไฟ,รถขนแร่ on the wag (g) on งดดื่มเหล้า
wagon(แวก'เกิน) n. vt. vi. (ขนส่งด้วย) รถเข็นสี่ล้อขนาดเล็ก,รถม้าบรรทุกสี่ล้อ,เกวียนสี่ล้อ,ตู้บรรทุกของรถไฟ,รถขนแร่ on the wag (g) on งดดื่มเหล้า

English-Thai: Nontri Dictionary
caravan(n) กองคาราวาน,กองเกวียน,ขบวนยานพาหนะ
caravansary(n) ที่พักกองเกวียน,โรงแรมขนาดใหญ่
cart(n) เกวียน,รถ
cart(vt) ใส่เกวียน,บรรทุก,ขนของ
carter(n) ผู้ขับเกวียน,คนขับรถส่งของ
rut(n) รอยเกวียน,ร่อง,ความเคยชิน,ความน่าเบื่อ
track(n) รอยเท้า,ทางเดิน,ทางเกวียน,ทางรถไฟ,ลู่วิ่ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top