Search result for

*vests*

(57 entries)
(0.0216 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: vests, -vests-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Uh, so do we need safety vests?เออ,คุณพอจะมีเสื้อชูชีพมั๊ย? Passengers (2008)
There might be safety vests in there.บางทีอาจจะมีอยู่ในนั้นนะ Passengers (2008)
Bad harvests and famine became a distant memory.ความอดอยากและการเพาะปลูกที่ล้มเหลว กลายเป็นความทรงจำอันห่างไกล Home (2009)
Lesotho, one of the world's poorest countries, is proportionally the one that invests most in its peoples' education.เลโซโท, หนึ่งในประเทศที่จนที่สุดในโลก เป็นประเทศที่ทุ่มงบประมาณ ในเรื่องการศึกษามากที่สุด Home (2009)
It harvests Energon by destroying suns.ที่จะเก็บเกี่ยว เอเนอร์จอน โดยทำลายดวงอาทิตย์ทิ้งไป Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
All you bastards wear vests, so I'm gonna give it to you high and I'm gonna give it to you low.พวกแกใส่เสื้อกันกระสุนไว้ ฉันจะยิงแกที่หัวกับขา Public Enemies (2009)
I gotta get two children's life vests.ผมต้องไปเอาเสื้อชูชีพของเด็กๆ Slack Tide (2009)
I'm friends with those willing to don suicide vests in the name of ideology.ฉันมีเพื่อนๆคนที่กล้า กระทำการสังหารแบบ อัตวิบาตกรรม ในนามแห่งอุดมการณ์ Black Swan (2009)
I mean, I only have, like, two of these vests... so if either of them got shot up... it would be a real bummer for me.ผมหมายถึง ผมมีเสื้อนี้แค่ 2 ชุดเอง ถ้าเกิดถูกพวกมันยิง ผมขี้เกียจจะไปหาซื้อใหม่ MacGruber (2010)
- Then it's makeup and rhinestone vests.แล้วเราค่อยแต่งหน้าแต่งตัวให้เขาใส่ We All Deserve to Die (2010)
Kids wear the vests, and they have to split into teams--เด็กๆสวมเสื้อกันกระสุนเวลายิงใส่กัน และพวกเขาต้องแยกออกเป็นทีม... . Abiquiu (2010)
Vests.เสื้อเกราะกันกระสุน One Minute (2010)
Vests? Hell, yeah, we got vests.เสื้อเกราะกันกระสุนงั้นเหรอ ห่าเอ้ย ใช่ เรามีเสื้อกันกระสุน One Minute (2010)
All personnel will be issued with bullet-proof vests, where available.เจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องสวมเสื้อเสื้อกันกระสุน ทุกครั้งที่ออกไปให้บริการประชาชน Episode #1.2 (2010)
And I already have so many fringy vests.และผมก็มี เสื้อกั๊กพู่เยอะแล้วด้วย Halloween (2010)
I thought, for once, we could put on some fringy vests and just have fun.ฉันคิดว่าสักครั้ง เราคงจะใส่ชุดกั๊กพู่นี้และสนุกกัน Halloween (2010)
Gonna have to start wearing reflective vests out here.ไปเริ่มเตรียมของย้ายออกจากที่นี่กันเถอะ Wildfire (2010)
I'm gonna take your house, your car, your extensive collection of vests.ฉันจะยึดบ้านนาย รถนาย และคอแล็คชั่นเสื้อกั๊กของนาย Britney/Brittany (2010)
I mean, seriously, you wear more vests than the cast of Blossom.ฉันพูดจริง นายใส่เสื้อกั๊กบ่อยกว่า นักแสดงเรื่อง Blossom เสียอีก Britney/Brittany (2010)
These bullets are designed to go through your vests.กระสุนนี่... ออกแบบให้ทะลุเสื้อเกราะ Fite Nite (2010)
Whoa, hey, don't. Don't. Until they make vests that breathe, that a. Ҩкҧ ѹͺԴѴ Hot & Bothered (2010)
It looks like you always clock in 10 minutes early, gas up the jet skis, get the life vests out.ดูเหมือนว่านายไปก่อนเวลา 10 นาทีเสมอ เติมน้ำมันเจ็ต สกี เตรียมเสื้อชูชีพ JJ (2010)
- You're addicted to vests.มีแต่ปรามาสคนอื่น แต่เธอไม่เคยโดนสินะ Silly Love Songs (2011)
Wow, Will. That's a lot of vests.ว้าววิลล์ มีเสื้อกั๊กเยอะจัง Funeral (2011)
I'm guessing we close that night and then I'm back on a bus, back to my vests the next day.ผมว่าหลังจบการแสดงคืนแรก ผมก็จะจับรถเมล์กลับมา หาเสื้อกั๊กของผมอีกวันนึงเลย Funeral (2011)
That's why you've asked me to help pack up your apartment, and that's why we're going through your vests.ไม่งั้นคุณคงไม่ขอให้ฉัน มาช่วยเก็บอพาร์ตเมนท์นี่หรอก เป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้อง มาวุ่นวายกับเสื้อกั๊กพวกนี้ Funeral (2011)
Is... Are you wearing one of my old vests?นี่คุณใส่เสื้อกั๊กตัวเก่าของผมหรือปล่าว? Funeral (2011)
Ok. So, we all need life vests.โอเค เราต้องการ เสื้อชูชีพ Epilogue (2011)
'Cause I have photos here of you loading vests into your truck.ตอนที่คุณกำลังขนของพวกนี้ขึ้นรถ Get Carter (2011)
Hmm? Show me where the other suicide vests are hidden, Yusuf.บอกตำแหน่งที่คุณระเบิดที่เหลือมา ยูซูฟ Get Carter (2011)
There are no vests, no bow ties, and no paisley lavender anything.ห้ามเสื้อกั๊ก หูกระต่าย เพสลีย์ ลาเวนเดอร์ Alaheo Pau'ole (2011)
Everybody wears their vests.เสื้อกันกระสุน ต้องพร้อมเสมอ Deadfall (2012)
She made these two vests and half a dozen napkins.ได้เสื้อกั๊กมาสองตัว กับผ้าเช็ดปากอีกครึ่งโหล The Shiny Trinket Maneuver (2012)
He invests the bank's own money, not the clients'.เขาลงทุนด้วยเงินของทางธนาคารเอง ไม่ใช่ของลูกค้า Risk (2012)
Tritak invests in the Louisiana/Texas pipeline running gas to the northeast.ไทรแท็คลงทุนในการวางท่อส่งก๊าซ ในหลุยเซียน่า เท็กซัส เพื่อส่งก๊าซไปยังฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือ Risk (2012)
I got a friend who's a medic, said that there were no explosive vests on any of the bodies.ผมมีเพื่อนอยู่หน่วยแพทย์ พวกเขาบอกว่ามัน ไม่มีสายรัดระเบิดติดที่ตัวศพเลย 47 Seconds (2012)
Their vests are loose, magazines are stored the wrong way...เสื้อเกราะก็หลวม กระสุนก็ถูกเก็บอย่างไม่ถูกวิธี Matsya Nyaya (2012)
Kevlar vests, uh, ammo, toner for the printers.เสื้อกันกระสุน,ลูกกระสุน หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปรินท์ The Gunk in the Garage (2012)
I mean, are your bulletproof vests classified as uniform or as equipment?มันเป็นคำถามง่ายๆนะ The Gunk in the Garage (2012)
Why don't they make better vests? That's not bulletproof.ทำไมพวกเขาไม่ทำเสื้อให้ดีกว่านี้ นั่นไม่ใช่เสื้อกันกระสุน Perennials (2012)
Then you know I'm a man who invests in bold ideas.งั้นคุณก็ทราบว่าผมชอบลงทุนกับไอเดียเจ๋งๆ Event Horizon (2013)
It's a bird that impales its prey, harvests the organs to eat later.มันเป็นนกที่แทงเหยื่อของหัวเอง เอาอวัยวะมากินทีหลัง Potage (2013)
I'm sorry, Mr. Shue, but all I did was pick up the vests.ขอโทษครับครูชูว์ ที่ผมต้องทำก็คือแค่ไปรับเสื้อยืดพวกนั้น Feud (2013)
What's most upsetting is you actually think these vests are clean, that it's okay to turn in subpar work.ไม่... Feud (2013)
We can figure out a way to stop her or at least a way out of these vests.เราต้องหาทางหยุดหล่อน หรืออย่างน้อยก็วิธีที่จะเอาชุดนี้ออก Dead Reckoning (2013)
This made it possible to find the light an overwhelming advantage for an organism that harvests sunlight to make food.นี่เองที่ทำให้มันเป็น ไปได้ที่จะหาแสง ประโยชน์อย่างท่วมท้น สำหรับสิ่งมีชีวิตที่เก็บเกี่ยว แสงแดดที่จะทำให้อาหาร Some of the Things That Molecules Do (2014)
She taught me strength, resilience, how to properly iron my vests.เธอสอนให้ผมแข็งแกร่ง ให้อดกลั้น และรีดเสื้ออย่างถูกวิธี Dead Men Tell No Tales (2015)
He's big probably big enough to go through those bulletproof vests you wear.เขาใหญ่ ... ... อาจจะใหญ่พอที่จะไปผ่านเสื้อเกราะกันกระสุนที่คุณสวมใส่ Showtime (2002)
I gave you two harvests to pay and you didn't pay for it, so you forfeited the land.ฉันให้คุณเก็บเกี่ยวสองครั้งแล้วเอามาจ่าย แต่คุณไม่จ่าย ดังนั้นคุณสละสิทธิ์ในที่ดินผืนนั้น An American Haunting (2005)
I just love getting dressed up in these goddamn blue vests.ฉันต้องสวมเสื้อผ้าอย่างดีใน goddamn ในเสื้อยืดสีน้ำเงิน Black Snake Moan (2006)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ernte {f}; Lese {f}; Ausbeute {f}; Ertrag {m} | Ernten {pl} | Einbringen der Ernteharvest | harvests | harvest home [Add to Longdo]
Missernte {f} | Missernten {pl}bad harvest | bad harvests [Add to Longdo]
Unterjacke {f} | Unterjacken {pl}undervest | undervests [Add to Longdo]
(sich) besonders kirchlich bekleiden | bekleidend | bekleidet | bekleidetto vest | vesting | vested | vests [Add to Longdo]
ernten; abernten; (Ernte) einbringen | erntend; aberntend; einbringend | geerntet; abgeerntet; eingebracht | er/sie erntet | ich/er/sie erntete | er/sie hat/hatte geerntetto harvest | harvesting | harvested | he/she harvests | I/he/she harvested | he/she has/had harvested [Add to Longdo]
investieren | investierend | investiert | investiert | investierte | nicht investiertto invest | investing | invested | invests | invested | uninvested [Add to Longdo]
neu investieren | neu investierend | neu investiert | investiert neu | investierte neuto reinvest | reinvesting | reinvested | reinvests | reinvested [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top