ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*vache*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: vache, -vache-
Possible hiragana form: う゛ぁちぇ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
DevacheDevache Smile Again (2006)
I went on a blind date, and I got busted for my $12, 000 Vacheron Constantin watch.ฉันไปนัดบอดมา ฉันได้จ่าย 12000$ เพื่อนาฬิกาVacheron Constantin . Dasepo Naughty Girls (2006)
-You and I are vaches enragees. -That's exactly what we are. Mad cows.พวกเราคือ "vaches enrag้es" / นั่นคือเราเลยละ "วัวบ้า" Julie & Julia (2009)
Claude Ravache.Claude Ravache. Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
Ravache knows me.Ravache knows me. Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
♪Speaking french♪ Get a meeting with Ravache.You do get a meeting with Ravache. Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
Ravache was strong, He lived for Liberty, Ravache was strong. Lived for freedom. Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
Georges Vacher, alias Jo the Dancer, alias Jojo Tango, 37, bachelor. Charm dancer.Georges Vacher, auch Jojo Tango genannt, 37 Jahre, ledig, Tänzer. Inspector Maigret (1958)
- Is Georges Vacher in?- Ist Georges Vacher da? Inspector Maigret (1958)
Most likely she hear you get up.Sie hörte Sie wohl aufvvachen. Rio Bravo (1959)
Vacheck?Vacheck? Action! (1967)
- Fetchez la vache!- Holez la vache! Monty Python and the Holy Grail (1975)
La vache what?"La vache qui" was? Paris, Texas (1984)
La vache qui rit."La vache qui rit". Paris, Texas (1984)
It was vacherin. I was so excited to find that at the market.- Vacherin. Ich hab mich gefreut, dass es ihn gab. The Private Lives of Pippa Lee (2009)
-You and I are vaches enragees.Wir beide sind "vaches enragées". Julie & Julia (2009)
Hotel Nikko. Get Vachewski back, meet me there in an hour.Bring Vachewski mit, wir treffen uns dort in einer Stunde. Max (2009)
It's comedy hour. Didn't they tell you, Vachewski?Finden Sie nicht auch, Vachewski? Max (2009)
Down with the cops!Mort aux vaches! (Tod den Kühen) Sennentuntschi: Curse of the Alps (2010)
Ravache knows me.Ravache kennt mich. Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
Claude Ravache.Claude Ravache. Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
(SIM SPEAKS IN FRENCH)Ich arrangiere das Treffen mit Ravache. Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
RAVACHE (IN FRENCH):RAVACHE (AUF FRANZÖSISCH): Ich komme dieser Tage schwer raus. Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
RAVACHE (IN FRENCH):RAVACHE (AUF FRANZÖSISCH): Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
Ravache was strong.Ravache war stark. Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
And the corporate contact, Joseph Vacher, well, doesn't seem to exist.Und der Firmenkontakt, Joseph Vacher, scheint auch nicht zu existieren. Probable Cause (2012)
Joseph Vacher is a famous French serial killer from the late 1800s.Joseph Vacher ist ein berühmter französischer Serienmörder aus dem späten 19. Jahrhundert. Probable Cause (2012)
So there's no mention of Vacher in her policy files... but there was an entry in her calendar.Vacher wird nicht in ihren Unterlagen erwähnt... Aber es gab einen Eintrag im Kalender. Probable Cause (2012)
Nobody's on food detail, and whoever's on tiger watch took off.Keiner sammelt Essen, und der zur Tigen/vache eingeteilt war, hat sich verdrückt. Welcome to the Jungle (2013)
- Thomas NovachekThomas Novachek. Venus in Fur (2013)
Reading with Thomas Novachek!Thomas Novachek in Person wird den Text mit mir sprechen! Venus in Fur (2013)
Kushemski-Novachek, Novachek-KushemskiKusiemski-Novachek, Novachek-Kusiemski. Venus in Fur (2013)
Sure, Herr Doktor Novachek and you happened to find them in an old SM novel- Sicher, Herr Doktor Novachek. Und ganz zufällig finden Sie die Figuren in einem alten Sadomaso-Roman. Venus in Fur (2013)
Is that a Vacheron?Ist das eine Vacheron? eps1.5_br4ve-trave1er.asf (2015)
Monsieur Roper est vachement fatigué, et il faut changer l'heure.Monsieur Roper est vachement fatigue, et il veut changer l'heure. Merci. Episode #1.1 (2016)
Germany must awaken at long last!Deutschland muss endlich ewvachen! Lissy (1957)
That's what your precious nation looks like, your "reawakened Germany".Volksgemeinschaft als Das nennt ihr ewvachendes Deutschland. Lissy (1957)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝูงวัว[fūng wūa] (n, exp) FR: troupeau de bovins [ m ] ; troupeau de vaches [ m ]
เขาวัว[khao wūa] (n, exp) FR: corne de taureau [ f ] ; corne de vache [ f ]
โค[khō] (n) EN: cow ; ox ; bull  FR: vache [ f ] ; taureau [ m ] ; boeuf [ m ]
โคนม[khōnom] (n, exp) EN: milk cow ; dairy cattle ; dairy cow ; milch cow ; milker  FR: vache laitière [ f ]
แม่วัว[maē wūa] (n) EN: cow  FR: vache [ f ]
มูลสัตว์[mūn sat] (n) EN: dung  FR: crottte [ f ] ; bouse de vache [ f ] ; crottin
งัว[ngūa] (n) EN: bullock ; ox ; cow ; bull ; calf  FR: boeuf [ m ] ; vache [ f ]
นมวัว[nom wūa] (n, exp) FR: lait de vache [ m ]
รีดนมวัว[rīt nom wūa] (v, exp) EN: milk a cow  FR: traire une vache
แส้[saē] (n) EN: whip ; whisk ; tassel ; tassel ; ramrod  FR: fouet [ m ] ; cravache [ f ]
วัว[wūa] (n) EN: cow ; bull ; bullock ; ox  FR: vache [ f ] ; boeuf [ m ]
วัวบ้า[wūa bā] (n, exp) EN: mad cow disease  FR: vache folle [ f ]
วัวนม[wūa nom] (n, exp) EN: milch cow  FR: vache laitière [ f ] ; laitière [ f ]
วัวตัวเมีย[wūa tūamīa] (n, exp) EN: cow  FR: vache [ f ]

French-Thai: Longdo Dictionary
vache(n) n.f. วัว เช่น Vache laitière ou vache à lait = วัวนม, Vache à viande = วัวเนื้อ
Image:
cuir de vachette(n) หนังวัว

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  vache /vaʃ/ 
   cow

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top