ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แส้

   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แส้-, *แส้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แส้[N] whip, Example: คนเลี้ยงควายดุเสียงเข้มทำท่าหวดแส้ในมือวื้ดว้าด, Count unit: อัน, ด้าม, เส้น, เล่ม, Thai definition: ไม้สำหรับตีม้า ปลายถักหรือฟั่นเป็นเกลียว ยาวอย่างไม้เรียว เรียกว่า แส้ม้า, ไม้หรือเหล็กกลมยาวสำหรับกระทุ้งดินในลำกล้องปืนให้แน่น เรียกว่า แส้ปืน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แส่ก. เข้าไปยุ่งในเรื่องของคนอื่นหรือเรื่องที่มิใช่หน้าที่ของตน (เป็นคำไม่สุภาพ) เช่น แส่ไม่เข้าเรื่อง แส่หาเรื่อง
แส่แหย่ เช่น ผู้ใดเอาหอกดาบแหลนหลาวสาระพะสิ่งใดแส่เรือนแทงเรือนท่าน (สามดวง), เอาหอกทวนทิ่มแส่แหย่เรือนท่าน (สามดวง).
แส้น. ชื่ออุปกรณ์สำหรับปัดยุงหรือแมลง ทำด้วยขนหางม้า หรือทางจากที่ทุบปลายข้างหนึ่งเป็นเส้น เป็นต้น ลักษณะเป็นพู่ยาว มีด้าม
แส้ชื่ออุปกรณ์สำหรับตีม้า ทำด้วยหวายหรือหนังสัตว์ถักหรือฟั่นเป็นเกลียว ยาวอย่างไม้เรียว เรียกว่า แส้ม้า, (โบ) ไม้หรือเหล็กกลมยาวสำหรับกระทุ้งดินในลำกล้องดินปืนให้แน่น เรียกว่า แส้ปืน
แส้ใช้ประกอบกับคำ สาว เป็น สาวแส้ หมายความว่า หญิงสาว.
แส้จามรีน. แส้ที่ทำด้วยขนหางจามรี เป็น ๑ ในเครื่องเบญจกกุธภัณฑ์.
แส้ม้า ๑น. ผมแผงคอม้า.
แส้ม้า ๑ดูใน แส้.
แส้ม้า ๒น. ชื่อพยาธิตัวกลม ในวงศ์ Trichuridae ส่วนหัวและลำตัวบางเรียวยาวคล้ายเส้นผม ส่วนท้ายหนา ลักษณะคล้ายแส้ตีม้า ตัวสีขาว ยาวประมาณ ๕ เซนติเมตร อาศัยดูดกินเลือดในลำไส้ใหญ่ของมนุษย์และสัตว์ เช่น ชนิด Trichuris trichiura (Linn.).
แส้ม้าทะลายดู ชิงชี่.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Who wants an Orange Whip? Orange Whip?ใครต้องการแส้สีส้ม แส้สีส้ม The Blues Brothers (1980)
Three Orange Whips.3 แส้สีส้ม The Blues Brothers (1980)
- Give me the whip.- โยนแส้มา Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
No time to argue. Throw the idol, I throw the whip.ไม่มีเวลามาเถียงกันแล้ว โยนรูปบูชามาให้ฉัน, แล้วฉันจะโยนแส้ให้. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
- Give me the whip!- โยนแส้มา! Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
To be able to disarm my whisk with the Divine Finger Flick... besides the lord of Peach Blossom Island... there can be no one else!มีเพียงท่านที่สามารถปลดแส้ข้าได้โดยใช้วิชาดรรชนีอันเยี่ยมยอด... ท่านประมุขเกาะดอกท้อ... ไม่มีทางเป็นใครอื่น! Return of the Condor Heroes (1983)
Dr.Jones, your whip!Dr.Jones แส้คุณ! Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Toss up the whip.โยนแส้มา. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Whipเสียงแส้ Sex Is Zero (2002)
With a whip,นี้ก็ เสียงแส้ เออ... . Sex Is Zero (2002)
Yeah, like nine straight.ใช่ เหมือนโดนแส้Fantastic Four (2005)
How will you ride if you have no stick to beat the horse?ท่านจะขี่ม้ายังไงถ้าไม่มีแส้Kingdom of Heaven (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แส้[n.] (saē) EN: whip ; whisk ; tassel ; tassel ; ramrod   FR: fouet [m] ; cravache [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bat[N] แส้ไว้ใช้หวดหรือตีม้าเวลาแข่ง
cat[N] แส้หนังที่มีสายหนังอยู่เก้าเส้น, Syn. cat-o'-nine-tails
cat-o-nine-tails[N] แส้เก้าสายขมวดปมใช้ทำโทษนักโทษในอดีต
crop[N] แส้
horsewhip[N] แส้ม้า
lash[N] แส้, Syn. whip, thong, strap
quirt[N] แส้, Syn. whip
scourge[N] แส้, See also: หวาย, Syn. cord, stick, strap, whip
strap[N] แส้หนัง, See also: แส้เฆี่ยน
whip[N] แส้, See also: เครื่องมือสำหรับเฆี่ยน, การโบย, การลงแส้, การฝึกอย่างเข้มงวด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bull whackแส้หนังที่มีด้ามสั้น
bullwhack(บูล'แวค) {bullwhacked,bullwhacking,bullwhacks} n. แส้. vt. เฆี่ยนด้วยแส้
bullwhipแส้หนังที่มีด้ามสั้น
crack(แครค) {cracked,cracking,cracks} vi. มีเสียงดังเฟี้ยว (สะบัดแส้) ,มีเสียงแครก ๆ ,มีเสียงแตกดังเปรี้ยง ๆ ,ระเบิดแตก,ตีให้แตก,ทุบ,ต่อย,สลายตัว (เนื่องจากถูกความร้อน) ,คุยโว vt. ทำให้เกิดเสียงดังเปรี้ยง,ทำให้แตกร้าว,กล่าว,บอก., See also: crack a crib บุกเข
flagellate(ฟละเจล'เลท) vt. หวด,เฆี่ยน. adj. ซึ่งมีแส้
flip(ฟลิพ) vt.,n. (การ) โยน,ติด (เหรียญ) ,เหวี่ยงขึ้นในอากาศให้หมุนคว้าง,สะบัด,พลิก (ไพ่) ,โบก,กระตุก (เบ็ด) ,ตีลังกา,หวด (แส้) . vi. ดีดนิ้ว,กระพือ,มีปฏิกิริยาโต้ตอบอย่างตื่นเต้น,ตีลังกา, Syn. flick,jerk,twirl
horsewhipn. แส้ม้า. vt. เฆี่ยนด้วยแส้ม้า., See also: horsewhipper n.
lash(แลช) {lashed,lashing,lashes} n. การเฆี่ยน,การหวด,การตี,การโบย,แส้,ปลายแส้,สิ่งที่ทำให้เจ็บปวด (เหมือนถูกแส้เฆี่ยน) ,คำพูดที่เจ็บปวด,การด่า,การเหน็บแนม,ขนตา. v. เฆี่ยน,หวด,ตี,โบย,ด่า,พูดเหน็บแนม,เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,พุ่งไปยัง., See also: lasher n.
quirt(เควิร์คทฺ) n. แส้ควบม้า,แส้ม้า. vt. ตีด้วยแส้ม้า
ride(ไรดฺ) {rode,ridden,riding,rides} vi.,vt. ขี่ม้า,ควบม้า,ขี่รถ,เดินเรือ,ลอยลำ,จอดเรือ,โต้คลื่น,อยู่บน,ดำเนินการต่อไป,วางเดิมพัน,อาศัย,ควบคุม,ครอบงำ,ทำให้ขี่ n. การเดินทางด้วยม้า,การเดินทางด้วยพาหนะ,ทางสำหรับขี่หรือขับรถ -Phr. (ride down ใช้อย่างปรานีลงแส้)

English-Thai: Nontri Dictionary
bullwhack(n) แส้
cane(vt) เฆี่ยน,ตี,โบย,ลงแส้,หวด
cowhide(n) หนังวัว,แส้
crop(n) พืช,ธัญพืช,การเก็บเกี่ยว,การเพาะปลูก,การตัดผมสั้น,ด้ามแส้,เหนียงไก่
flagellation(n) การเฆี่ยน,การหวด,การตี,การลงแส้
horsewhip(n) แส้ม้า
horsewhip(vt) เฆี่ยนด้วยแส้ม้า
lash(n) แส้,การเฆี่ยน,ขนตา,การหวด,การตี,การฟาด,การเล่นงาน
lash(vt) เฆี่ยน,หวด,ลงแส้,ฟาด,ตี,ซัด,สะบัด,โบย
quirt(n) แส้ม้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top