ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*unworkable*

AH0 N W ER1 K AH0 B AH0 L   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: unworkable, -unworkable-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unworkable[ADJ] ที่ไม่สามารถปฏิบัติได้, Syn. inoperative, impractical, Ant. practical

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Lee could've been secretly altering your designs, making them unworkable.ลีไม่ได้แอบเอางานออกแบบของคุณ ไปทำให้มันใช้การไม่ได้ Trojan Horse (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unworkableWhat must be done if the plan proves unworkable?

CMU English Pronouncing Dictionary
UNWORKABLE    AH0 N W ER1 K AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unworkable    (j) ˈʌnwˈɜːʴkəbl (uh1 n w @@1 k @ b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unausführbarunworkable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
机上空論[きじょうくうろん, kijoukuuron] (n) impractical desktop theory (proposition); unworkable idea; an idea that isn't worth the paper it's written on [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Unworkable \Unworkable\
     See {workable}.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top