ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*trudge*

T R AH1 JH   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: trudge, -trudge-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trudge[VI] เดินอย่างเมื่อยล้า
trudge[N] การเดินอย่างเมื่อยล้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trudge(ทรัดจฺ) vi.,vt.,n. (การ) เดินอย่างเมื่อยล้า,เดินอย่างเหน็ดเหนื่อย,ย่ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
trudge(vi) เดินอย่างอิดโรย,ย่ำ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Until finally they dropped down and became one with the dust through which they trudged.จนในที่สุด หมดลมหายใจ แล้วกลายเป็นฝุ่นที่พวกเขาเหยียบย่ำ The Einstein Approximation (2010)
So I trudged all the way across the mall, waited there another 20 minutes, and then was told I had to come back here where I started two hours ago!ทางข้ามห้างฯทำฉันเดินจนเมื่อย, นั่งคอยอยู่โซนพิพิธภัณฑ์นาน20นาที อยู่ๆบอกให้ฉันเดินกลับมาที่เดิม ตั้งแต่มานี่,ฉันเสียเวลาไปแล้ว2ชั่วโมง Sad Professor (2011)
That still doesn't explain why you made me trudge through mud in $500 boots.นั่นมันก็ยังไม่ได้อธิบายว่าทำไมเธอ ถึงต้องให้ฉันเดินย่ำโคลน มาในรองเท้าแสนแพง The Walking Dead (2013)
Do I not look like a man who has trudged the globe looking for just one more eye to eat in hopes of regaining ..ฉันดูไม่เหมือนคนที่เป็น แอบหนักใจไปทั่วโลก ตามหาดวงตา ไว้เพื่อกิน Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
Barnicot's house, then. Anyone up for a trudge?- บ้านของบาร์นิคอตสินะ ทุกคนพร้อมจะไปเดินเล่นกันยัง The Six Thatchers (2017)

CMU English Pronouncing Dictionary
TRUDGE T R AH1 JH
TRUDGED T R AH1 JH D
TRUDGEN T R AH1 JH AH0 N
TRUDGES T R AH1 JH IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trudge (v) trˈʌʤ (t r uh1 jh)
trudged (v) trˈʌʤd (t r uh1 jh d)
trudges (v) trˈʌʤɪz (t r uh1 jh i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
跋涉[bá shè, ㄅㄚˊ ㄕㄜˋ, ] trudge; trek, #25,223 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sich geschleppttrudged [Add to Longdo]
sich schleppen | sich schleppendto trudge | trudging [Add to Longdo]
schleppt sichtrudges [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trudge \Trudge\, v. i. [imp. & p. p. {Trudged}; p. pr. & vb. n.
   {Trudging}.] [Perhaps of Scand. origin, and originally
   meaning, to walk on snowshoes; cf. dial. Sw. truga, trudja, a
   snowshoe, Norw. truga, Icel. [thorn]r[=u]ga.]
   To walk or march with labor; to jog along; to move wearily.
   [1913 Webster]
 
      And trudged to Rome upon my naked feet. --Dryden.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top