Search result for

*trey*

(75 entries)
(0.0188 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: trey, -trey-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trey[N] แต้ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trey(เทร) n. ไพ่3แต้ม,ลูกเต๋า 3 แต้ม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Maitreya (Buddhist deity)พระศรีอาริย์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
TREY:แต้ม: Grudge Match (2013)
- What's up, man? - Hey, Trey.ไงมั้งเพื่อน หวัดดี เทรย์ Superhero Movie (2008)
Thanks, Trey. You're the best, man.ขอบใจ เทรย์\ นายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุด Superhero Movie (2008)
Awfully nice of you to help me out here, Trey.เสร็จแล้ว ขอบใจมากนะที่ช่วยลุงทำ Superhero Movie (2008)
[♪ Trey Songz: Takes Time to Love]เพลง Confessions of a Shopaholic (2009)
Go, Trey! Go!เอาเลยเทรย์ ลุยเลย Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
- Hey, where's Trey?นี่ แล้วเทรย์ไปไหน Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
Hey, Trey, what's that noise?เฮ เทรย์ เสียงอะไรว่ะ? The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Me, Nate and Trey at 9:00 this morning.ผม แนต และ เทรย์ ตอน 9 โมงเช้า The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Trey?เทรย์? The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Uh, Trey Jordan.อ่าา เทรย์ จอร์แดน The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Come on, Trey.ว่ามาเถอะน่า เทรย์ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
I was afraid this would come up when I heard you took Trey in for questioning.ฉันเกรงไว้แล้วว่า สิ่งแบบนี้ต้องเกิดขึ้น ตอนที่ฉันได้ยินคุณ ตั้งคำถามกับเทรย์ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Or Trey the gardener.หรือเทรย์ หนุ่มทำสวน The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Yes. She called my house. I know it wasn't your sister, Trey.ใช่ เค้าโทรมาที่บ้านฉัน แล้วมันไม่ใช่น้องสาวคุณแน่ เทรย์ Precious (2009)
Trey're coming!พวกมันกำลังมา! Incursion: Part 2 (2010)
Get over here, Trey.มานี่มา Love & Other Drugs (2010)
Trey Hannigan. Lilly's Prozac rep, top 10 nationally. The Devil.เทรย์ แฮนนิแกน เซลขายยาโปรแซคของลิลลี่ เก่งติด 10 อันดับตัวร้าย Love & Other Drugs (2010)
I know your Lilly rep, Trey Hannigan? He asked Cindy to squeeze me in, so...ฉันรู้จักเซลชื่อเทรย์ แฮนนิแกน เขาช่วยพูดกับซินดี้แทรกคิวให้ Love & Other Drugs (2010)
Yeah, Trey's a great guy. Oh.- เทรย์เขานิสัยดี Love & Other Drugs (2010)
Trey got to you, didn't he? What'd he give you?เทรย์ใช่มั้ย เขาให้อะไรคุณ Love & Other Drugs (2010)
It's Trey Hannigan, isn't it?เทรย์ แฮนนิแกนใช่มั้ย Love & Other Drugs (2010)
- Trey Hannigan? It was Trey Hannigan.- เทรย์ แฮนนิแกนแน่ๆ Love & Other Drugs (2010)
No, I'm not in love with Trey Hannigan.ไม่ ฉันไม่ได้รักเทรย์ แฮนนิแกน Love & Other Drugs (2010)
I was never in love with Trey Hannigan.ฉันไม่เคยรักเขา Love & Other Drugs (2010)
I'm involved with Trey Hannigan and you can't get it up.ฉันเคยคบกับเทรย์ แฮนนิแกน คุณก็นกเขาไม่ขันซะงั้น Love & Other Drugs (2010)
I could give a shit about Trey Hannigan.ผมไม่สนเทรย์ แฮนนิแกนหรอก Love & Other Drugs (2010)
Well, Trey's a friend of mine, man.แต่เทรย์เป็นเพื่อนผม Love & Other Drugs (2010)
Dr. Lawson reported you for attacking Carter Brimley and trey Harrison.ด็อกเตอร์ลอว์สันรายงานว่า เธอเล่นงานคาร์เตอร์ บริมเลย์ กับเทรย์ แฮริสัน Danse Macabre (2011)
He left with trey about an hour ago.เขาไปกับเทรย์ประมาณชั่วโมงที่แล้ว Danse Macabre (2011)
Yeah, that's trey's car. Plates match.ใช่ นั่นรถเทรย์ ทะเบียนตรงกัน Danse Macabre (2011)
Marshal Tatum, may I address you and your deputies, and apparently the entire town of Daughtrey, as to the incident that just occurred?ผมขอบอกคุณและลูกน้องของคุณ สิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองดอจทรีย์แห่งนี้ ในเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น? Django Unchained (2012)
The man lying dead in the dirt, who the good people of Daughtrey saw fit to elect as their sheriff, who went by the name of Bill Sharp, is actually a wanted outlaw by the name of Willard Peck,คนที่นอนตายบนพื้นนั่น เป็นคนดีคนหนึ่งของเมืองดอจทรีย์ ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นนายอำเภอของพวกเขา หรือพวกนอกกฏหมายเรียกว่า วิลลาร์ด เพ็คก์ Django Unchained (2012)
So the others on the list, Rebecca Johnson, Trey White...แล้วเด็กคนอื่นๆที่อยู่ในรายชื่อ รีเบ็คก้า จอห์นสัน, เทรย์ ไวท์... Legacy (2012)
Trey White and the other children, they...เทรย์ ไวท์ และเด็กคนอื่นๆ พวกเขา... Legacy (2012)
It's Trey Chandler, you know, from study hall? What can I do for you?ผม เทรย์ แซนด์เลอร์ จาก study hall (คาบว่าง) Resurrection (2012)
You can drop your bags off here and get your picture taken with Trey.คุณสามารถวางกระเป๋าของคุณออกจากที่นี่ และได้รับภาพของคุณที่ถ่ายด้วยแต้ม Monsters University (2013)
His name's Trey and he's 8.ชื่อของเขาแต้มและเขาก็ 8 Grudge Match (2013)
Kid, there's somebody I want you to meet. My son, Trey.เด็กมีใครสักคนที่ฉันต้องการ คุณจะพบกับ ลูกชายของฉันแต้ม Grudge Match (2013)
Sorry you had to see that, Trey.ขออภัยคุณมีที่จะเห็นว่าแต้ม Grudge Match (2013)
Trey, you have a good time? TREY:แต้ม, คุณมีเวลาที่ดี แต้ม: Grudge Match (2013)
TREY:แต้ม: Grudge Match (2013)
Trey. Why don't you go ahead, okay?แต้ม ทำไมคุณไม่ไปข้างหน้าโอเค? Grudge Match (2013)
Trey, you stay here.แต้มคุณอยู่ที่นี่ Grudge Match (2013)
Well, you know, Trey?ดีที่คุณรู้ว่าแต้ม? Grudge Match (2013)
"butterscotch jellybeans." TREY:"ขนม jellybeans." แต้ม: Grudge Match (2013)
- Hey, Trey-Trey, you got your stuff, right?เฮ้-แต้มแต้มคุณ ได้สิ่งที่ของคุณใช่ไหม ครับ Grudge Match (2013)
Works for me. You know dude secrets are very important in life, Trey.ทำงานสำหรับฉัน คุณทราบความลับครับ มีความสำคัญมากในชีวิตของแต้ม Grudge Match (2013)
Trey!KID: แต้ม! Grudge Match (2013)
Trey?แต้ม? Grudge Match (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
treyIt's "I Dig A Pygmy" by Charles Haultrey on the deaf aids.

CMU English Pronouncing Dictionary
TREY    T R EY1
STREY    S T R EY1
AUTREY    AO1 T R IY0
AWTREY    AO1 T R IY0
PETREY    P EH1 T R IY0
BUTTREY    B AH1 T R IY0
TREYBIG    T R EY1 B IH0 G
DAUGHTREY    D AO1 T R IY0
MCMURTREY    M AH0 K M ER1 T R IY0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grauschnäpper {m} [ornith.]Spotted Flycatcher (Muscicapa striatted Flycatcher (Muscicapa striatrey-faced Woodpecker (Picus canus); grey-headed woodpecker [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
後仏[ごぶつ, gobutsu] (n) {Buddh} (See 弥勒,前仏・2) Maitreya (buddha appearing 5.67 billion years after the death of Gautama) [Add to Longdo]
慈尊[じそん, jison] (n) (hon) (obsc) Maitreya [Add to Longdo]
半跏思惟像[はんかしいぞう, hankashiizou] (n) (See 弥勒菩薩) Buddhist statue of a figure sitting contemplatively in the half-lotus position (often of Maitreya) [Add to Longdo]
弥勒[みろく, miroku] (n) Maitreya (a bodhisattva) [Add to Longdo]
弥勒仏[みろくぶつ, mirokubutsu] (n) Maitreya [Add to Longdo]
弥勒菩薩[みろくぼさつ, mirokubosatsu] (n) Maitreya [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弥勒[Mí lè, ㄇㄧˊ ㄌㄜˋ, / ] Mile (place in Yunnan); Maitreya; the Bodhisattva that will be the next to come after Shakyamuni Buddha [Add to Longdo]
弥勒佛[Mí lè fó, ㄇㄧˊ ㄌㄜˋ ㄈㄛˊ, / ] Maitreya; the Bodhisattva that will be the next to come after Shakyamuni Buddha [Add to Longdo]
弥勒菩萨[Mí lè Pú sà, ㄇㄧˊ ㄌㄜˋ ㄆㄨˊ ㄙㄚˋ, / ] Maitreya Bodhisattva [Add to Longdo]
笑口弥勒[Xiào kǒu Mí lè, ㄒㄧㄠˋ ㄎㄡˇ ㄇㄧˊ ㄌㄜˋ, / ] laughing Maitreya [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trey \Trey\, n. [OF. treis three, F. trois, L. tres. See
   {Three}, and cf. {Tray-trip}.]
   Three, at cards, dice, or dominoes; a card, die, or domino of
   three spots or pips.
   [1913 Webster]
 
      Seven is my chance and thine is cinq and trey.
                          --Chaucer.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top