ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*surreal*

S ER0 IY1 L   
81 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: surreal, -surreal-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
surreal[ADJ] เกี่ยวกับลัทธิศิลปะที่มุ่งแสดงสิ่งที่เหนือจริง, Syn. surrealistic
surreal[ADJ] เหมือนฝัน, See also: เกี่ยวกับการนึกฝัน, เหนือความจริง, Syn. dreamlike, fantastic
surreal[N] ลักษณะแบบลัทธิที่อยู่เหนือความจริง, Syn. surrealism
surrealism[N] ศิลปะและวรรณคดีที่เน้นหนักในเรื่องของจิตใต้สำนึก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
surrealismคติเหนือจริง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
surrealismลัทธิเหนือจริง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Surrealismเซอร์เรียลิสม์ [TU Subject Heading]
Surrealism (Literature)เซอร์เรียลิสม์ (วรรณกรรม) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A stressful, surreal blur.-มันเป็นความเครียดและเหมือนฝัน Mean Girls (2004)
Main translators: surreal_ellezier, liquidfirMain translators: surreal_ellezier, liquidfir Princess Hours (2006)
This is surreal.นี่มันเกินความคาดหมาย Love/Addiction (2007)
This is so surreal, I mean. You probably get this all the time,well, maybe not lately, but I'm such a huge fan of yours.นี่มันเหมือนฝันจริงๆ คุณคงเข้าใจที่ผมพูด ใช่ไหม ถ้าเกิดไม่ช้าไป Zombieland (2009)
It was completely surreal to be there in the middle of the night with all those police trucksมันเหมือนกับความฝัน มันเกิดขึ้นที่นั้น ในตอนกลางดึก มีรถตำรวจเต็มไปหมด The Fourth Kind (2009)
In the background, you could see these dolphin boats going by in the window, and it was just... it was so surreal.- ไม่ ไม่เหรอ? - เขาบอกว่าไม่ - ไม่ The Cove (2009)
Even the good parts were totally surreal.ฉันทำตลอดแหละ Kick-Ass (2010)
It just seems surreal.มันดูเหมือนเกินจริง There Goes the Neighborhood (2010)
This whole thing's really surreal.เรื่องทั้งหมดนี่ เหมือนเป็นความฝันเลยค่ะ Unforgiven (2011)
It's surreal.มันเป็นเรื่องจริง The Kids Stay in the Picture (2011)
NO! ♪ Looks like someone's entered the surrealist phase of his career.ไม่ ดูเหมือนบางคน It's Better to Burn Out Than Fae Away (2011)
It's so surreal.เอ๊ะ ช่างประหลาดจริงๆเลย Episode #1.20 (2011)
Most surreal New York moment?ตอนนี้นิวยอร์คเหมือนฝันเลยว่ามั๊ย? The End of the Affair? (2012)
It's surreal.มันยากนะ ที่จะตามหา The Ties That Bind (2012)
This is surreal.นี่มันไม่จริง. Bear in Mind (2012)
It's so surreal.เหลือเชื่อเลย August: Osage County (2013)
"Surreal" definitely comes to mind.เหมือนฝันในที่สุดก็เป็นจริง. Hot Water (2013)
He says it's been surreal to be alive.เขาบอกว่ามันรู้สึกเกินจริงที่มีชีวิตอีกครั้ง I Know What You Did Last Summer (2013)
It just feels so surreal.มันแค่รู้สึกเหมือนฝันไป The Quarterback (2013)
It's just so surreal.ฉันถูกตั้งข้อหาฆาตกรรม ทั้งๆที่ฉันไม่ได้ทำ Electric Avenue (2013)
It just feels so surreal that it's actually happening.มันรู้สึกเหมือนความฝันเลยค่ะ ในที่สุดมันก็เกิดขึ้นจริงๆ A Parching Imbued (2013)
Surreal.เหมือนฝัน Renaissance (2014)
To say that there is huge room for improvement in the running of this hotel would be to understate the surreally haphazard nature of your operation.การที่จะพูดว่า.. การบริหารจัดการโรงแรมนี้ ยังต้องปรับปรุงอีกมาก.. ยังน้อยไปสำหรับการดำเนินการ แบบขอไปทีของที่นี่ The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)
This is some pretty surreal shit, being at your own funeral.โคตรหลุดโลก มางานศพตัวเอง xXx: Return of Xander Cage (2017)
STARTING WITH A RELATIVELY SIMPLE IDEA, KAFKA PLUNGES US IN AN INCOHERENT, ABSURD AND SURREAL WORLD.Ausgehend von einer relativ einfachen Idee, stürzt uns Kafka in eine inkohärente, absurde und surreale Welt. The Trial (1962)
Yes, I love modern expressionists.Ich liebe die Surrealisten. Short Night of Glass Dolls (1971)
Ah, Roussel was a great writer, unrecognised, slightly surrealist, who preferred to have his three courses in one.Verkannt, Surrealist. Er aß immer drei Mahlzeiten in einem. La Grande Bouffe (1973)
The impersonal city was the force, surrealistically seen... that kept his young lovers apart.Surrealistisch gesehen war die unpersönliche Stadt die Macht, die die jungen Liebenden trennte. The Men Who Made the Movies: Vincente Minnelli (1973)
In a charming situation comedy, the Father of the Bride... he introduced another bit of surrealism... a dream revealing the anxieties beneath the surface of that most benign... and banal of ceremonies, a middle-class wedding.In einer charmanten Situationskomödie, Der Vater der Braut, verwendete er ein weiteres Stück Surrealismus, einen Traum, der die Ängste unter der Oberfläche der liebevollsten und alltäglichsten Zeremonie aufdeckt, der Mittelschicht-Hochzeit. The Men Who Made the Movies: Vincente Minnelli (1973)
It's almost surreal.Fast surrealStir Crazy (1980)
She translated Kafka and Rilke.Und übersetzte Kafka, Rilke, die Surrealisten. Antonieta (1982)
Oh, Michelle, that's so abstract, so surreal.Oh, Michelle, das ist so abstrakt, so surrealistisch. Beach Boy Bingo (1988)
Surreal?SurrealHellbound: Hellraiser II (1988)
Joan Miró, Hastings, an exponent of the surrealist vision.Joan Miró, Hastings. Ein Vertreter des Surrealismus. Four and Twenty Blackbirds (1989)
These stories seem surreal, almost unbelievable.Solche Geschichten wirken surreal, kaum glaubhaft. Desembarcos (1989)
Lt Wright has fused the incongruities of the surrealists with the irrationality of Dadaism.Lieutenant Wright schlug eine Brücke zwischen den Surrealisten und dem Dadaismus. A Matter of Perspective (1990)
Once upon a midnight dreary While I pondered Weak and wearyWeil nur erzählt wurde, schuf ich eine bizarre... abstrakte, surrealistische Animation. Two Cars in Every Garage and Three Eyes on Every Fish (1990)
Now, old chum I'm sure you agree this trial is an affront to our collective dignity.Die Simpsons haben ihre eigene surreale Welt. Die gelbe Haut ist schon eigenartig. Bart Gets Hit by a Car (1991)
Predominantly in the area of French impressionism, surrealism, and dadaism. But this time I had a legitimate assignment....mit dem französischen Impressio- nismus, Surrealismus und Dadaismus." Schtonk (1992)
The surrealists, you see, they free themselves from the demands of logic.Die Surrealisten befreien sich vom Anspruch der Logik. Death in the Clouds (1992)
So, Mademoiselle Grey, how does the world look now that the surrealists have opened your mind to it?Nun, Mademoiselle Grey? Wie erscheint die Welt, nachdem die Surrealisten Ihre Sinne dafür öffneten? Death in the Clouds (1992)
We broke off with surrealism... because Breton had created a surrealist respectablity... that we wanted to go beyond.Mit dem Surrealismus brachen wir, weil Breton ihm eine Ansehen verschafft hatte, von dem wir weg wollten. The Jodorowsky Constellation (1994)
Surrealism had become an incredibly petit bourgeois movement.Der Surrealist war zu einem unglaublichen Kleinbürger geworden. The Jodorowsky Constellation (1994)
Modigliani... Those were no surrealists.Modigliani... das sind doch keine Surrealisten. Rendezvous in Paris (1995)
The surrealists did this.Da waren die Surrealisten. Rendezvous in Paris (1995)
The surrealists came later.Die Surrealisten kamen später. Rendezvous in Paris (1995)
I'm telling you, he was no surrealist!Ich sage dir, er war kein Surrealist! Rendezvous in Paris (1995)
It's getting totally surreal.Das ist surrealistisch. Les grands ducs (1996)
Your impressionist, surrealist style... comrade, if you...- Dein impressionistisch, surrealist... - Hinsetzen. Surviving Picasso (1996)
Well, Beanie, it's been... ..surreal.Tja, Beanie, es war einfach... ..surrealBean (1997)

CMU English Pronouncing Dictionary
SURREAL    S ER0 IY1 L
SURREALISM    S ER0 IY1 L IH2 Z AH0 M
SURREALISM    S ER0 IY1 AH0 L IH2 Z AH0 M
SURREALISMS    S ER0 IY1 L IH2 Z AH0 M Z
SURREALISMS    S ER0 IY1 AH0 L IH2 Z AH0 M Z
SURREALISM'S    S ER0 IY1 L IH2 Z AH0 M Z
SURREALISM'S    S ER0 IY1 AH0 L IH2 Z AH0 M Z
SURREALISTIC    S ER0 IY2 L IH1 S T IH0 K
SURREALISTIC    S ER0 IY2 AH0 L IH1 S T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
surrealism    (n) sˈərˈɪəʴlɪzəm (s @1 r i@1 l i z @ m)
surrealist    (n) sˈərˈɪəʴlɪst (s @1 r i@1 l i s t)
surrealists    (n) sˈərˈɪəʴlɪsts (s @1 r i@1 l i s t s)
surrealistic    (j) sˈərɪəʴlˈɪstɪk (s @1 r i@ l i1 s t i k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Surrealismus {m}surrealism [Add to Longdo]
surreal; surrealistisch {adj}surreal [Add to Longdo]
surrealistischsurrealistic [Add to Longdo]
surrealistisch {adv}surrealistically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シュール[, shu-ru] (adj-na) (1) (abbr) surreal (fre [Add to Longdo]
シュールレアリスト[, shu-rurearisuto] (n) surrealist [Add to Longdo]
シュルレアリスム(P);シュールレアリズム(P);シュールレアリスム;シュールリアリズム;シュレアリスム[, shururearisumu (P); shu-rurearizumu (P); shu-rurearisumu ; shu-ruriarizumu ; shurea] (n) surrealism; (P) [Add to Longdo]
超現実主義[ちょうげんじつしゅぎ, chougenjitsushugi] (n) surrealism [Add to Longdo]
超現実的[ちょうげんじつてき, chougenjitsuteki] (adj-na,n) surrealistic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 surreal
   adj 1: characterized by fantastic imagery and incongruous
       juxtapositions; "a great concourse of phantasmagoric
       shadows"--J.C.Powys; "the incongruous imagery in surreal
       art and literature" [syn: {phantasmagoric},
       {phantasmagorical}, {surreal}, {surrealistic}]
   2: resembling a dream; "night invested the lake with a dreamlike
     quality"; "as irrational and surreal as a dream" [syn:
     {dreamlike}, {surreal}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top