Search result for

*sergei*

(55 entries)
(0.044 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: sergei, -sergei-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"Bobby" is Sergei Vneshney."บ๊อบบี้" คือ เซอร์เก้ วเนชนีย์ I Know Who You Are (2010)
Cosmonaut Sergei Krikalev is the world's greatest time traveler.รัสเซีย เซอจีครีคาเลฟ เดินทาง เป็นเวลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก Is Time Travel Possible? (2010)
Sergei?เซอร์จี้? Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
Sergei!เซอร์จี้ Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
Sergei, please tell me there's more to this plan!เซอร์จี่, บอกผมสิว่ามีทางอื่นอีก Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
Sergei, what's going on?แซร์กี้, เกิดอะไรขึ้น Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
-Sergei?- เซอร์กี้? Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
-Sergei.- เซอร์กี้ Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
Are you not Sergei?นายไม่ใช่เซอร์กี้? Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
Sergei! Sergei, my friend!เซอร์กี้, เซอร์กี้ เพื่อนรัก Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
No, no, no. Sergei. Sergei.ไม่ ไม่ ไม่ เซอร์กี้ ไม่ Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
Then you have to put that vodka away, Sergei.ถ้าเช่นนั้นนายต้องเอาว็อดก้าออกไป เซอร์เก Betrayals (2011)
Sergei Semak?เซอร์เก ซีมัค Pandora (2011)
Sergei Semak is not just one man.เซอเกว ซีมากค์ ไม่ใช่แค่ผู้ชายคนเดียว Game Change (2011)
Sergei Semak has allies in the Kremlin.เซอเกว ซีมากค์ มีพันธมิตรในเครมลิน Game Change (2011)
What if I were to provide you with a list of the men close to Sergei Semak...แล้วถ่าเป็นรายชื่อ ของคนที่สนิทกับ เซอร์ไกต์ ซามัค Falling Ash (2011)
Kochenko's boss is Sergei Semak.หัวหน้าโคเชนโกก็ คือเซอร์กี้ ซีมัคนั่นเอง Knightfall (2011)
The man who made all this a reality, Sergei Semak.คนที่ทำให้เรื่องพวกนี้เกิดขึ้น เซอร์จี้ ซีมัค Knightfall (2011)
Sergei Semak knows you're still alive.เซอร์ไก ซามัค รู้ว่าคุณยังไม่ตาย Clawback (2011)
- Yeah and we lost our map with Sergei.-เราทำแผนที่หายพร้อมเซอร์เก Resident Evil: Retribution (2012)
- Sergei Baskov!-เซอร์กี บาสคอฟ All In (2012)
My mind's been racing ever since we met Sergei yesterday, so I dictated a to-do list for you to handle.ใจของผมมันตื่นเต้นท้าทายนับแต่ ได้พบคุณเซอร์กี้เมื่อวาน ดังนั้นผมขอสั่งให้คุณทำรายการ ให้คุณจัดการ All In (2012)
Oh, no, Sergei waltzed me through the financials earlier.โอ้ไม่ เซอร์เจีย ฉันจัดการเรียนร้อย ผ่านไฟแนนซ์นั่นนานแล้ว All In (2012)
- You wanted to see me? - It was Sergei.-คุณต้องการพบฉัน์ เซอร์กี้ All In (2012)
No, the ballet is bigger than Sergei.ไม่ นักบัลเล่ต์ ใหญ่กว่าเซอร์เจีย All In (2012)
I want to-- Shut up, Sergei.หุบปาก เซอร์กี้ All In (2012)
Oh, please, stop. It's why they're here, Sergei.โธ่ หยุดเถอะ นั่นหละพวกเขาเลยมาที่นี่ เซอร์เจีย All In (2012)
We got Deni Islamov, Sergei Aminev.เราได้เดนี่ อิสลามอฟ เซอร์เกีย อมัเนฟ Pa Make Loa (2012)
Sergei's in the V.I.P. area with the other girls.เซอกีอยู่ในเขตวีไอพี กับผู้หญิงอื่นๆ Lineage (2012)
Sergei Ivovsky.เซอกี ไอโวสกี Lineage (2012)
Tell Sergei that you want to go buy a new dress before you meet Dmitri, and get the hell out of here.บอกเซอกีว่าคุณต้องการ จะไปซื้อชุดใหม่ ก่อนคุณเจอดิมิทรี แล้วก็รีบหนีออกมาซะ Lineage (2012)
Put it on Sergei's tab.ใส่ลงไปในบิลของเซอร์เก Lineage (2012)
You don't know Sergei.คุณไม่รู้จักเซอร์เกด้วยซ้ำ Lineage (2012)
- Are you Sergei? - Da.-คุณเซอร์เกใช่ไหมคะ - Lineage (2012)
Hey Sergei!ไง เซอร์เก้! Bear Facts (2012)
Sergei Nayfeld. 24, Felix Arroyo.เซอเกย์ เนย์เฟลด์ , ทนาย, ฟีลิกซ์ อาร์โรโย่ Pilot (2013)
Listen, I'm looking for a guard named Sergei Pavelski.ฟังนะ ฉันกำลังมองหาการ์ดที่ชื่อ เซอร์เก พาเวลสกี้ Keep Your Enemies Closer (2013)
Sergei Ivanov.เซอร์เก้ ลวานอฟ The Man from U.N.C.L.E. (2015)
Now, Sergei also had mother, Yagoda who introduced him to classical architecture and whom he revered as his muse.คือ เซอร์เก้ มีแม่ชื่อ ยาโกด้า ผู้ซึ่งเป็นคนสอนให้เขารู้จัก งานสถาปนิกยุคคลาสสิค. ผู้ซึ่งเขายกให้เป็นนางฟ้า. The Man from U.N.C.L.E. (2015)
Unfortunately for Sergei, his mother died in the middle of construction.โชคร้าย ของ เซอร์เก้ เพราะแม่เขาตาย ระหว่างงานก่อสร้าง. The Man from U.N.C.L.E. (2015)
We met at a cafe called Sergei.เราเจอกันที่คาเฟ่ชื่อเซอเกย The Well of Souls (2015)
He worked at Cafe Sergei.เขาทำงานที่คาเฟ่เซอเกย The Well of Souls (2015)
This morning an American surveillance satellite was struck by a Soviet laser fired from the Sergei Kirov Space Station.เช้าวันนี้มีการเฝ้าระวังอเมริกัน ดาวเทียมถูกตีด้วยเลเซอร์โซ เวียต ไล่ออกจากสถานีอวกาศ เสอจี คิรอฟ 2010: The Year We Make Contact (1984)
- Count Sergei- เค้าท์เซอร์ไก Anastasia (1997)
Oh, Sergei.SergeiCondorman (1981)
- Oh, hello, Sergei.- Hallo. SergeiCondorman (1981)
Oh, amazing, Sergei.SergeiCondorman (1981)
I am Russian commercial attaché who is defecting this morning. Are you indeed! You are Admiral Scaith?Sergei Kuzminsky, ich bin der sowjetische Handelsattaché, der heute Morgen geflohen ist. The Jigsaw Man (1983)
This morning an American surveillance satellite was struck by a Soviet laser fired from the Sergei Kirov Space Station.Heute Morgen... wurde ein US-Spionagesatellit von einem sowjetischen Laser getroffen, abgefeuert von der Raumstation Sergei Kirov. 2010: The Year We Make Contact (1984)
From having been trained in Russia by great boxing coach Manuel Vega, and now by Sergei Rimsky, we hope he's qualified to do so.Er hat in Russland mit dem berühmten Trainer Manuel Vega trainiert und jetzt mit Sergei Rimsky. Das müsste ihn dafür qualifizieren. Rocky IV (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sergeiTheremin: The world's first electronic musical instrument, made by Russian physicist Lev Sergeivitch Termen in 1920.

CMU English Pronouncing Dictionary
SERGEI    S ER0 G EY1
SERGEI    S EH1 R G EY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Sergei    (n) (s i1 r g ei)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谢尔盖[Xiè ěr gài, ㄒㄧㄝˋ ㄦˇ ㄍㄞˋ, / ] Sergei (name), #62,786 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top