ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*secreted*

S AH0 K R IY1 T AH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: secreted, -secreted-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
CMU English Pronouncing Dictionary
SECRETED S AH0 K R IY1 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
secreted (v) sˈɪkrˈiːtɪd (s i1 k r ii1 t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
糖皮质激素[táng pí zhì jī sù, ㄊㄤˊ ㄆㄧˊ ㄓˋ ㄐㄧ ㄙㄨˋ, / ] glucocorticosteroid (corticosteroid hormone secreted by the adrenal cortex) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
absondern | absondernd | abgesondert | sondert ab | sonderte abto secrete | secreting | secreted | secretes | secreted [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鬼乳;奇乳[きにゅう, kinyuu] (n) witch's milk (milk secreted by some neonates) [Add to Longdo]
魔乳[まにゅう, manyuu] (n) witch's milk (milk secreted by some neonates) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Secrete \Se*crete"\, v. t. [imp. & p. p. {Secreted}; p. pr. &
   vb. n. {Secreting}.] [L. secretus separated, secret, hidden,
   p. p. of secernere. See {Secret}, and cf. {Discrete},
   {Discreet}.]
   1. To deposit in a place of hiding; to hide; to conceal; as,
    to secrete stolen goods; to secrete one's self.
    [1913 Webster]
 
   2. (Physiol.) To separate from the blood and elaborate by the
    process of secretion; to elaborate and emit as a
    secretion. See {Secretion}.
    [1913 Webster]
 
       Why one set of cells should secrete bile, another
       urea, and so on, we do not know.   --Carpenter.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To conceal; hide. See {Conceal}.
     [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top