ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*profanity*

P R OW0 F AE1 N AH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: profanity, -profanity-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
profanity(n) ความไม่นับถือพระเจ้า, See also: ความประพฤติที่ไม่เชื่อในพระเจ้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
profanity(โพรแฟน'นิที) n. ความหยาบคาย, ถ้อยคำที่หยาบคาย, การกระทำหรือการพูดที่หยาบคาย, การทำลายความศักดิ์สิทธิ์, การสาปแช่ง, Syn. irrevertence

English-Thai: Nontri Dictionary
profanity(n) ความหยาบคาย, การดูหมิ่น, การทำลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm sorry for my profanity. I wasn't expecting you.ขอโทษที่พูดจาไม่สุภาพ ผมไม่คิดว่าจะเจอคุณ The Holiday (2006)
Oh my, no need for profanity.นี่.. ฉันไม่คุยกับคนหยาบคายนะ Dasepo Naughty Girls (2006)
When it comes to profanity.ถ้าเป็นเรื่องคำหยาบคาย Don't Walk on the Grass (2009)
My date did not go well, unfortunately, due to a lack of chemistry and, I think, an overuse of profanity on my part.เดทไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่.. ประมาณว่าเคมีไม่เข้ากัน.. แล้วก็ฉันพูดจาหยาบคายมากไปหน่อย 50/50 (2011)
With profanity on that first line.พร้อมคำหยาบที่ประโยคแรก Pawn Sacrifice (2014)
§ Madness, insanity Livin' profanity? Madness, insanity Livin' profanity Colors (1988)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำต้องห้าม(n) taboo, See also: offensive word, prohibited word, lewd word, profanity, obscenity, obscene word, Thai Definition: คำที่ห้ามพูดเพราะมีความหมายส่อไปทางลบเช่น ทางเพศ ความชั่วร้าย

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PROFANITY P R OW0 F AE1 N AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
profanity (n) prˈəfˈænɪtiː (p r @1 f a1 n i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
脏话[zāng huà, ㄗㄤ ㄏㄨㄚˋ, / ] profanity; obscene language; speaking rudely #19,523 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gotteslästerung { f }profanity [Add to Longdo]
Profanität { f }profanity [Add to Longdo]
Weltlichkeit { f }profanity [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
不敬[ふけい, fukei] (adj-na, n) disrespect; irreverence; impiety; blasphemy; profanity [Add to Longdo]
冒とく;冒涜;冒讀(iK);冒瀆(oK)[ぼうとく, boutoku] (n, vs) (uk) blasphemy; curse; profanity; sacrilege; desecration [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Profanity \Pro*fan"i*ty\, n. [L. profanitas.]
   [1913 Webster]
   1. The quality or state of being profane; profaneness;
    irreverence; esp., the use of profane language; blasphemy.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is profane; profane language or acts.
    [1913 Webster]
 
       The brisk interchange of profanity and folly.
                          --Buckminster.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 profanity
   n 1: vulgar or irreverent speech or action

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top