ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*overblown*

OW2 V ER0 B L OW1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: overblown, -overblown-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
overblown(vt) กริยาช่องที่ 3 ของ overblow

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
overblown(โอ'เวอะโบลน) adj. มากเกินไป,พองเกินไป,โอ้อวด,. (ดอกไม้) บานเกินไป-v. กิริยาช่อง 3 ของ overblow

CMU English Pronouncing Dictionary
OVERBLOWN OW2 V ER0 B L OW1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
overblown (j) ˌouvəblˈoun (ou2 v @ b l ou1 n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
am Verblühenoverblown [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
誇大宣伝[こだいせんでん, kodaisenden] (n) exaggerated advertisement; overblown advertising; hype [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 overblown \o`ver*blown"\, a.
   1. Having been given more publicity than warranted; having
    had ascribed more importance than was justified; as, an
    overblown medical discovery.
    [PJC]
 
   3. Bombastic, pretentious, or excessive; as, overblown
    rhetoric.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 overblown
   adj 1: puffed up with vanity; "a grandiloquent and boastful
       manner"; "overblown oratory"; "a pompous speech";
       "pseudo-scientific gobbledygook and pontifical hooey"-
       Newsweek [syn: {grandiloquent}, {overblown}, {pompous},
       {pontifical}, {portentous}]
   2: past the stage of full bloom; "overblown roses"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top