ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*medallion*

M AH0 D AE1 L Y AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: medallion, -medallion-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
medallion(n) การประดับเหรียญให้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
medallion(มะแดล'เยิน) n. เหรียญขนาดใหญ่

English-Thai: Nontri Dictionary
medallion(n) เหรียญใหญ่, รูปแกะสลักกลมติดผนัง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a worthless bronze medallion. Are you going to give it to me?เป็นเป็นเหรียญบรอนซ์ มูลค่าสูงมาก คุณจะเอาให้ผม หรือไม่? Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
My medallion!เหรียญของฉัน! Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
What about my medallion of spiritual accomplishment?แล้วเหรียญเปรียญแห่งวิญญาณล่ะ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
My medallion!เหรียญเปรียญแห่งวิญญาณ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
The medallion will lead you to the answer.โยมต้องการคำตอบอันใด Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
You do still have the medallion, don't you? Medallion?สิ่งใดที่ชาววาชาติมี... Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
and if you didn't have the medallion of a given fire-fighter brigade on your house and it was on fire those fire-fighters would just ride on by because you didn't have a deal.และถ้าคุณไม่มีตราของหน่วยดับเพลิง ติดไว้หน้าบ้าน ถ้าบ้านคุณไฟไหม้ The Corporation (2003)
My grandfather gave that medallion to my father and then he...ปู่กูให้เหรียญนั่น กับพ่อกู และพ่อ Crank (2006)
Wheels On Meals, Medallion...Wheels On Meals, Medallion... Almost Love (2006)
You know, with the fangs and the slicked-back hair and the fancy cape, and the little medallion thingy on the ribbon.แบบว่า มีเขี้ยว ผมมันเรียบแปร้ ผ้าคลุมไหล่แฟนซี กัีบเหรียญตราพร้อมริบบิ้น Monster Movie (2008)
You know, I got a storage unit Full of trophies and medallions.รู้มั้ย ฉันมีตู้โชว์เต็มไปด้วย ถ้วยและเหรียญรางวัล Mattress (2009)
Grams said she was a powerful witch back in the civil war days and that this medallion was hers, a witch's talisman.ยายบอกว่าเธอมีพลังแม่มด ย้อนกลับไปในช่วงสงครามกลางเมือง และการประดับเหรียญ ให้นี่ก็คือเธอ เครื่องรางของแม่มด History Repeating (2009)
Behind the medallion, there!ข้างหลังรูปสลักเหรียญนั่น! The Tourist (2010)
And I'm honored to present this medallion to a man...ผมจึงรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะมอบเหรียญ ให้ผู้ชายคนนี้ Down the Block There's a Riot (2010)
Finch, run a check on cab medallion number 5-Victor-80.ฟินช์ ตรวจดูให้หน่อย แท็กซี่ป้ายเหลือง หมายเลข 5V80 Mission Creep (2011)
♪ The Secret Circle 01x13 ♪ Medallion Original Air Date on February 2, 2012ขอให้ผลบุญครั้งนี้ส่งแด่ครอบครัวของข้าพเจ้าด้วยเถิด Medallion (2012)
Look, I was just trying to figure out the medallion.ดูสิ , ฉันพยายามที่จะ รูปที่ออกเหรียญ Medallion (2012)
This medallion is the best way I know how to protect us.เหรียญนี้เป็นทางที่ดีที่สุ \ ฉันรู้ว่ามันจะปกป้องพวกเรา Medallion (2012)
What if the medallion makes things worse?จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเหรียญ\ ทำในสิ่งที่ผิด Medallion (2012)
About my father's medallion.เกี่ยวกับพ่อของเธอ \ เหรียญกระษาปณ์ Medallion (2012)
The Balcoin medallion?เหรียญกระษาปณ์ ? Medallion (2012)
But unfortunately, the medallion was lost to us.แต่่น่าเสียดาย , เหรียญได้หายไปจากพวกเราแล้ว Medallion (2012)
If you are a bound circle, you can do a ritual to activate the medallion.หากเธอเป็นวงเวทย์ที่ผูกกันไว้แล้ว เธอสามารถทำพิธีกรรมเพื่อใช้เหรียญได้ Medallion (2012)
The medallion is gone.เหรียญหายไปแล้ว Medallion (2012)
So someone was just after the medallion.ดังนั้นต้องมีใครบางคน \ หลังจากใช้เหรีญเสร็จ Medallion (2012)
You took my father's medallion.คุณเอาเหรียญของพ่่อฉัน Medallion (2012)
Lucy knows the ritual to activate the medallion, and until we do it, we're all sitting ducks.เพือใช้งาน เหรียญ และจนกว่าพวกเราจะทำให้สำเร็จ \ พวกเราก้จะยังอยู่ Medallion (2012)
If we don't activate the medallion, then we're vulnerable to witch hunters.ถ้าพวกเราไม่เปิดใช้เหรียญ พวกเราจะเสี่ยงต่อ พวกล่าแม่มด Medallion (2012)
Maybe we can use our full power to stop them without the medallion.พลังอำนาจที่จะหยุดพวกมันได้ นอกจากว่า \ เหรียญ Medallion (2012)
The medallion's getting warm.เหรียญมันร้อนขึ้น Medallion (2012)
What you're feeling is your magic activating the medallion.อะไรที่เธอรุ้สึกถึงวงเวทย์ของเธอจากเหรียญกันละ Medallion (2012)
The medallion, it's taking our magic.เหรียญ นำวงเวทย์ไป Medallion (2012)
The medallion channels power in or out.เป็นพลังช่องทางของเหรียญเข้าหรือออก Medallion (2012)
This is my father's medallion.นี่คือเหรียญของพ่อฉัน Medallion (2012)
And you can tell the witch hunters that I have the medallion, and I know how to use it.และเธอบอกพวกล่าแม่มดด้วยว่า ฉันมีเหรียญ และฉันรู้วิธีการใช้มัน Medallion (2012)
Cassie Blake saw the medallion.แคสซี่ เบลคเห็น \ เหรียญ Medallion (2012)
I found this, my father's medallion.ฉันเจอสร้อยของพ่อ Valentine (2012)
This medallion is the best way I know how to protect us.สร้อยนี่ เป็นทางเดียวที่ฉันรู้ว่าสามารถปกป้องพวกเราได้ Valentine (2012)
I was holding the medallion, standing under the symbol in the basement, and I felt this crazy rush of power.ตอนที่ฉันถือสร้อย ยืนอยู่ใต้สัญลักษณ์ บนห้องใต้ดิน และฉันรู้สึก ถึงพลังที่รุนแรง Valentine (2012)
It was like his energy was reaching out to me through the medallion.มันเป็นพลังของเขาที่ส่งต่อถึงฉัน ผ่านทางสร้อย Valentine (2012)
The medallion Cassie Blake found, if I bring it back to the council, they will not attack.เหรียญที่แคซซี่ เบลคเจอ ถ้าฉันนำมันกลับไปที่สภาพวกเขาจะไม่โจมตี Valentine (2012)
That medallion saved Cassie's father.เหรียญนั่น ช่วยชีวิตพ่อเธอไว้ Valentine (2012)
The medallion isn't what you think it is.เหรียญนั่น ไม่เหมือนที่พวกนายคิดเอาไว้นะ Valentine (2012)
But you'll find out for yourself soon enough what the medallion brings.แต่นายต้องหาทางคิดเองว่า เหรียญนั่น จะนำไปสู่อะไร Valentine (2012)
I was gonna use the medallion to try and contact my father.ฉันกำลังใช้เหรียญ เพื่อพยายามติดต่อกับพ่อของฉัน Valentine (2012)
Does that have anything to do with the medallion?ควรจะทำยังไงกับเหรียญนั่น Valentine (2012)
He used see medallion to steal their powers.เขาใช้เหรียญนั่นเพื่อชิงพลังจากพวกนั่นไป Valentine (2012)
The minute Cassie activated the medallion, she alerted every dead witch whose power it's taken.นาทีที่แคสซี่ ทำให้เหรียญใช้ได้ เธอไปเตือนให้พวกแม่มดที่โดนขโมยพลังกลับมา Valentine (2012)
As long as Cassie holds the medallion, they'll come for it.ตราบเท่าที่แคสซี่ถือเหรียญอยู่ พวกมันมาแน่ Valentine (2012)
But if you give me the medallion, แต่ถ้านายเอาเหรียญนั่นมาให้ฉัน Valentine (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จับปิ้ง(n) fig-leaf worn by little girl, See also: golden or silver medallion, Syn. กระจับปิ้ง, จะปิ้ง, ตะปิ้ง, ตับปิ้ง, , Example: ถ้าผู้ชายฝันเห็นจับปิ้งที่อยู่กับเด็กหญิง ทายว่าผู้นั้นจะเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุแต่ไม่รุนแรงนัก, Count Unit: แผ่น, อัน, Thai Definition: เครื่องปิดที่ลับของเด็กหญิง ทำด้วยเงิน ทอง หรือนาค เป็นต้น
เหรียญกระษาปณ์(n) coin, See also: medal, medallion, Example: ทางมูลนิธิจะผลิตเหรียญกระษาปณ์ออกมาจำหน่าย, Count Unit: เหรียญ, Thai Definition: เงินตราโลหะที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายไม่เกินจำนวนที่กำหนดโดยกฎกระทรวง, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหรียญ[rīen] (n) EN: coin ; medal ; medallion  FR: pièce (de monnaie) [ f ] ; médaille [ f ] ; piastre [ f ]
เหรียญกระษาปณ์[rīenkrasāp] (n) EN: coin ; medal ; medallion  FR: médaille [ f ] ; médaillon [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MEDALLION M AH0 D AE1 L Y AH0 N
MEDALLIONS M AH0 D AE1 L Y AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
medallion (n) mˈɪdˈælɪəʳn (m i1 d a1 l i@ n)
medallions (n) mˈɪdˈælɪəʳnz (m i1 d a1 l i@ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schaumünze { f }medallion [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
メダリオン[medarion] (n) medallion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Medallion \Me*dal"lion\, n. [F. m['e]daillion, It. medaglione,
   augm. of medaglia. See {Medal}.]
   [1913 Webster]
   1. A large medal or memorial coin.
    [1913 Webster]
 
   2. A circular or oval (or, sometimes, square) tablet bearing
    a figure or figures represented in relief.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 medallion
   n 1: any of various large ancient Greek coins
   2: a circular helping of food (especially a boneless cut of
     meat); "medallions of veal"
   3: an emblem indicating that a taxicab is registered
   4: an award for winning a championship or commemorating some
     other event [syn: {decoration}, {laurel wreath}, {medal},
     {medallion}, {palm}, {ribbon}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top