Search result for

*legions*

(53 entries)
(1.0096 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: legions, -legions-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I could use men of your skill at our side to defeat Hyperion's legions.ข้าต้องใช้คนมีทักษะอย่างเจ้า ร่วมต่อสู้กับ ไฮเพอร์เรี่ยน Immortals (2011)
WOHyperion's legions show no mercy.กองทัพ ไฮเปอร์เรี่ยน โหดเหี้ยมไร้เมตตา Immortals (2011)
Hyperion's legions are gathering at Tartarus.ไฮเปอร์เรี่ยน กำลังรวมพลไปทาร์ทารัส Immortals (2011)
I'm trying to get people to move in, not join the legions leaving town.แม่พยายามทำให้คนเข้ามาอยู่ด้วยกัน ไม่ได้เข้าร่วมกองกำลังย้ายหนีไป Fright Night (2011)
- l like that word. "Legions."- ผมชอบอันนั้นครับ กองกำลัง Fright Night (2011)
Legions could return to swell rank yet still fall to Spartacus and his men.พยุหเสนาจะกลับมา บวมยศ ยังคงตกอยู่กับคัส และคนของเขา Chosen Path (2012)
Or see legions fall to pointless suffering.หรือดูพยุหเสนาตก ไม่มีจุดหมายที่จะทุกข์ทรมาน Sacramentum (2012)
Moria had been taken by legions of Orcs led by the most vile of all their race:สาบานจะล้างเผ่าพันธุ์สายเลือดแห่งดูริน เขาเริ่มต้น... The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
A commander of legions.ผู้บัญชาการของพยุหเสนา The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)
And soon shall be once again upon our shores with his own legions.และเร็วๆนี้ จะเกิดขึ้นอีกครั้งบนชายฝั่งของเรา ด้วยกองทัพของเขา Blood Brothers (2013)
Soon they shall swell, their legions crashing upon us.ไม่ช้าพวกเขาจะเพิ่มจำนวนขึ้นและกองทัพของพวกเขาก็จะเข้าโจมตีเรา Blood Brothers (2013)
We shall see the man and his legions to their end.เราจะได้เห็นเขาและกองทัพของเขาพบกับจุดจบ Blood Brothers (2013)
Dividing his legions...การแตกแยกของกองทัพของเขา Blood Brothers (2013)
The legions have been called to formation.กองทัพถูกเรียกให้ไปจัดขบวนรบ Blood Brothers (2013)
He seeks but time for his legions to narrow gap between us, knowing we will slow to protect those weakest among us.เขาชนะเวลาสำหรับการพยุหเสนา วิธีเพราะเรา sinkas ของความอ่อนแอของเรา Separate Paths (2013)
If we were to turn west we would be at the gates of Rome before his legions could turn to defend the city.พยุหเสนา -Before สามารถปกป้องเมือง Separate Paths (2013)
Soon we will face the legions of Rome.เร็ว ๆ นี้เราได้พบกับโรมันพยุหเสนา ... Victory (2013)
Know that you will be heavy upon thought when we face Crassus and his legions.เราจะคิดว่าคุณเมื่อ เราจะได้พบและ Crassus พยุหเสนาของเขา Victory (2013)
If the Bringer of Rain heralds miracle and defeats Crassus and his legions, will he withdraw from the Republic?... เกี่ยวกับ Rainmaker ทำการอัศจรรย์และ ลง Crassus และ legioner - ของเขา -drar จากนั้นเขาก็ลบออกจากสาธารณรัฐ? Victory (2013)
Spartacus stands the fool, to face our legions with so few.คัสเป็นคนโง่ที่ ตรงกับเราที่มีเพียงไม่กี่คนดังนั้น Victory (2013)
And we shall face his legions in open battle!... และเราต่อต้านเขา พยุหเสนาในการต่อสู้เปิด! Victory (2013)
However, there are legions of less broad-minded souls.อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีคนจำนวนมากที่ไม่ได้ใจกว้าง A Whiff of Sulfur (2013)
666 legions of hell-spawn creatures, unleashed by Satan after his fall from Heaven.666 ปี ที่นรกถูกกำเนิดขึ้น มันกำเนิดขึ้น เมื่อ ซาตาน ถูกขับไล่จากสวรรค์ I, Frankenstein (2014)
Zuriel, none of my legions ever had so worthy a commander as you.ซูเรีย ไม่มีกองพัน เช่นแก ไม่เคยมีผู้บัญชาการ เหมือนอย่างเช่นแก I, Frankenstein (2014)
Each one a host of legions demonic spirits,กองทหารปีศาจกว่าพัน I, Frankenstein (2014)
I shall return with legions!ข้าจะกลับมาด้วยกองกำลัง Noah (2014)
Three Roman legions were decimated by an alliance of Germanic Tribes?สามกองกำลังโรมันถูกทำลาย โดยพันธมิตรของกลุ่มเจอร์แมนิก? Eve of Destruction (2016)
Five legions to block Deadwind Pass.ห้ากองสกัดช่องเขาเดดวินด์พาส Warcraft (2016)
How many legions would you need to hold the orcs in place?ต้องใช้ทหารกี่กอง Warcraft (2016)
We've already lost 18 legions.เราสูญเสียทหารไป 18 กองพลแล้ว Warcraft (2016)
With three legions, Frostwolves and my power...ด้วยทหารสามกองพล ฟรอสต์วูล์ฟ และพลังของข้า... Warcraft (2016)
They would brave Satan and all his legions.พวกเขากล้าต่อกรกับ ซาตานและเหล่ากองทัพ Wuthering Heights (1992)
- It's former legions to the King?- 50. - เป็นอดีตทหารรักษาพระองค์หรือ ? Kingdom of Heaven (2005)
The Zombie Wars-- mankind pitted against legions of the undead.สงครามผีดิบ การลุกขึ้นสู้ของเหล่ามนุษย์ชาติ ต่อต้านหายนะจากพวกไม่ยอมตาย Fido (2006)
I'll wear my Legion of Honour medal here, my Deputy sash round here, and my stole on top.Da die Ehrenlegions-Nadel, da die Abgeordneten-Schärpe und drüber die Pfarrer-Soutane. Hiver 54, l'abbé Pierre (1989)
Legion swarm approaching second line!Der Legionsschwarm hat soeben die zweite Linie erreicht. Gamera 2: Attack of the Legion (1996)
The whole world would be the Legion's nest.Dann wäre der ganze Planet jetzt ein riesiges Legionsnest. Gamera 3: Revenge of Iris (1999)
They stole one of our Legion rings... and broke into the Time Institute to come after you.Sie haben uns einen Legions-Ring gestohlen. Und seitdem wissen wir, dass sie es auf dich abgesehen haben. Legion (2009)
The legion ring?Den Legions-Ring? Pandora (2009)
Lois vanished a year ago after she put on the legion ring.Den Legions-Ring hat Lois schon vor einem Jahr verschwinden lassen. Pandora (2009)
Bring back the yellow sun, I'll take the others to find the legion ring.Ihr kümmert euch um die gelbe Sonne und ich suche den Legions-Ring. Pandora (2009)
And file this with a Legion Administrator for your Royal Guard appointment.Und reicht das beim Legions-Administrator ein, für Euren königlichen Garde-Empfang. Ja? Ist gut. Jupiter Ascending (2015)
They will tell you that the officers in the legion are not important. that the common legionnaire is the thingMan wird Ihnen sagen, dass Legionsoffiziere unwichtig seien... dass der gewöhnliche Legionär genau das Richtige sei. Morocco (1930)
Thank you.Der einfache Legionssoldat... ist ein Niemand, der 75 Centimes am Tag verdient. Danke. Morocco (1930)
Every legion commander has been given his battle orders.Jeder Legionskommandeur hat seine Schlachtbefehle bekommen. Spartacus (1960)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พยุหเสนา[N] army, See also: troops, legions, hordes, unit, Syn. หมู่เสนา, พยุหแสนยา, พยุหแสนยากร, หมู่เสนา, Example: พระมหากษัตริย์ตรัสเรียกพยุหเสนาให้มาประชุมกันพร้อมหน้า, Count unit: นาย, Thai definition: หมู่เสนา
พยุหแสนยา[N] troops, See also: army, legions, hordes, unit, Syn. พยุหเสนา, พยุหแสนยากร, หมู่เสนา, Example: เหล่าพยุหแสนยาต่างถวายความเคารพต่อพระมหากษัตริย์, Count unit: นาย, Thai definition: หมู่เสนา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

CMU English Pronouncing Dictionary
LEGIONS    L IY1 JH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
legions    (n) (l ii1 jh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Legionssoldat {m}legionary [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
天竜八部衆;天龍八部衆[てんりゅうはちぶしゅう, tenryuuhachibushuu] (n) {Buddh} the eight legions (devas, nagas, yaksas, gandharvas, asuras, garudas, kimnaras, mahoragas) [Add to Longdo]
八部[はちぶ, hachibu] (n) (abbr) {Buddh} (See 八部衆) the eight legions (devas, nagas, yaksas, gandharvas, asuras, garudas, kimnaras, mahoragas) [Add to Longdo]
八部衆[はちぶしゅう, hachibushuu] (n) {Buddh} the eight legions (devas, nagas, yaksas, gandharvas, asuras, garudas, kimnaras, mahoragas) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top