ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*indie*

IH1 N D IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: indie, -indie-
Possible hiragana form: いんぢえ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
West Indies(n) หมู่เกาะซึ่งประกอบด้วยเกาะหลัก 3 เกาะ, See also: และเป็นหมู่เกาะที่แยกทะเลแคริบเบียนออกจากมหาสมุทรแอตแลนติก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
west indiesn. ชื่อหมู่เกาะในตอนเหนือของมหาสมุทรแอตแลนติก ระหว่างทวีปอเมริกาเหนือกับทวีปอเมริกาใต้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
East Indiesอินเดียตะวันออก [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
indie(n) บริษัทเพลงหรือภาพยนต์ ขนาดเล็กที่ไม่ได้มีบริษัทขนาดใหญ่เป็นเจ้าของอยู่เบื้องหลัง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Thai food, feminist prose and angry girl music... of the indie rock persuasion."อาหารไทย บทกลอนรักษาสิทธิสตรี เพลงอินดี้ร็อค ที่เป็นวงผู้หญิงชอบโวยเรื่องสิทธิสตรี 10 Things I Hate About You (1999)
She's working on a little indie film.- งั้นเอง เธอทำงานกับบริษัทหนังอินดี้ เธอเลยมาไม่ได้ The Holiday (2006)
I'm also engaged to go to the West Indies with Lord Craven's expedition against the French, as chaplain.ผมจะต้องเดินทางไปเวสท์ อินดี้ส์ กับคณะสำรวจของลอร์ดคราเวน ในฐานะอนุศาสนาจารย์เพื่อต่อต้านฝรั่งเศส Becoming Jane (2007)
Cassandra, who is forsaking us for her brother Edward and his family at the coast whilst Robert voyages to the West Indies with Lord Craven's expedition.คาสซานดร้า จะจากพวกเราไปอยู่กับ เอ็ดเวิร์ดพี่ชายและครอบครัวที่ชายทะเล ส่วนโรเบิร์ตก็จะเดินทางไปเวสท์ อินดี้ส์ กับคณะสำรวจของลอร์ดคราเวน Becoming Jane (2007)
What is he? Jock? Indie?นึกแล้ว เล่ามาเดี๋ยวนี้ เค้าเป็นไง? Twilight (2008)
- Jersey's only source for indie rock.-เจย์ซี่เป็นแหล่งข่าวเดียวสำหรับอิดี้ ร็อค. Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
The hell-bound ship's black sails against the yellow Indies sky.สำเภาจากนรก ที่แล่นตรงเข้ามาก่อนที่ท้องฟ้าจะมืดมิด Watchmen (2009)
In Malaya and the Dutch East Indies, ที่มาลายา.. และอีสต์ อินดี้ส์ ในความครอบครองของดัทช์ Guadalcanal/Leckie (2010)
They live in windier environments at a higher altitude.พวกมันอาศัยอยู่ในสภาพ แวดล้อมที่มีลมพัดผ่าน บนพื้นที่สูงๆ The Couple in the Cave (2010)
Well, as a boy, my parents used to refer to the region as the British West Indies.ตอนเด็กๆ พ่อแม่ของฉันเคยพาไป เกาะอินดิสตะวันตก Spider and the Fly (2010)
Blindie keeps up his bitchin' sense of style.คนตาบอดที่ยังคงเซนส์การแต่งตัวได้เนี้ยบ Beastly (2011)
Well, he was supposed to sing "Burning Up" by the Jonas Brothers... but then I remembered you don't like indie rock.ทีแรกนัดให้เขาร้อง "เบิร์นนิ่ง อัพ" ของโจนาส บราเธอร์ แต่ฉันนึกได้ นายไม่ชอบร็อกอินดี้ The Hangover Part II (2011)
This guy from my old label was wondering if I was into producing a record for a new indie band he just signed, so I don't know.คนพวกนี้จากบริษัทเก่าเค้ากำลังสงสัยว่า ถ้าฉันจะเข้าร่วมทำอัลบัมใหม่ สำหรับวงอินดี้ใหม่ของเขา ฉันเพียงไม่รู้ว่าจะลงชื่อ The Princesses and the Frog (2011)
I think it's pretty fair to say that Ryan's a little out of touch with the indie music scene.ฉันว่าไรอันไม่ค่อย ได้ฟังเพลงอินดี้เท่าไร Table for Fae (2012)
I just wanted a little indie magic to play with.ฉันแค่อยากใช้เวทมนตร์อย่างอิสระเท่านั้น Fire/Ice (2012)
Oh, I hate these Indie films. Nothing ever happens.โอ้ย ฉันเกลียดหนังอินดี้พวกนี้ ไม่มีอะไรเคยเกิดขึ้น Of Grave Importance (2012)
As a backup singer on an indie label.ในฐานะนักร้องแบค อัพ ในค่ายอินดี้ Goodbye (2012)
I mean, people who actually read... over 35s who love vintage indie rock and dirt on other people's divorces.ฉันหมายถึง คนที่อ่านส่วนใหญ่ อายุมากกว่า 35 และชอบวินเทจ อินดี้ ร็อค และเรื่องอื้อฉาวการหย่าของคนอื่น Dirty Rotten Scandals (2012)
Because one time I had a walk-on role in an indie feature.เพราะครั้งนึงฉันเคยเล่นในหนังอินดี้. Bear Facts (2012)
I mean, I'm doing things all over the city, and one of the things on my artist's bucket list is to be in an indie band.และหนึ่งในสิ่งที่ฉันต้องทำในการเป็นศิลปิน คือเขาไปอยู่ในวงอินดีสักวง A Katy or a Gaga (2013)
He was passing through on a quick flight to India.Er machte kurz Halt auf einem Flug nach Indien. Another Time, Another Place (1958)
... notinthiscentury.... nichtindiesemJahrhundert. Gigi (1958)
The army of the conqueror of all the lands from India To Ethiopia.Seine Armee eroberte alle Länder von Indien bis Äthiopien. Esther and the King (1960)
From there I may go to Lydia. I've always wanted to see the Vale of Kashmir.Vielleicht reise ich weiter nach Indien, um endlich das Tal von Kaschmir zu sehen. Exodus (1960)
There are no cannibals in the East Indies.- In Ostindien gibt es keine. The 3 Worlds of Gulliver (1960)
It will mean that the world is healthy.Das würde heißen, die Welt wäre gesund. Wollen Sie zurück nach Indien? The Millionairess (1960)
But India resists organization.Indien widersetzt sich jeder Organisation. The Millionairess (1960)
At other times, a former Viceroy of the Indies, ex-president of the United States of America...Man sprach sogar davon, er wäre früher Vizekönig von Indien gewesen, oder Präsident von die Vereinigten Staaten von Amerika. Master of the World (1961)
Tetaragua! Tetaragua?In Peru, Indien, China und Tetaragua. Tintin et le mystère de la Toison d'Or (1961)
In Chína and lndía, condítíons are chaotíc, as ríots and pestílence sweep the land.In China und Indien regiert das Chaos, Aufruhr und Seuchen fegen durchs Land. Voyage to the Bottom of the Sea (1961)
India.Indien. Five Weeks in a Balloon (1962)
With ten years, you wanted to sail as a ship boy on a three-masted schooner to India.Mit zehn Jahren wolltest du als Schiffsjunge auf einem Dreimastschoner nach Indien fahren. Invincible Masked Rider (1963)
Ah, India.Ach Indien. Invincible Masked Rider (1963)
Really, they are. We have to get them from India, when they're just baby chicks, and then...- Sie kommen als Küken aus Indien... The Birds (1963)
Better routes to India, shorter routes to the East.Bessere Routen nach Indien, kürzere nach Osten. Cleopatra (1963)
Never believed him! Even back in India.Dem habe ich nie geglaubt... schon damals in Indien nicht! The Indian Scarf (1963)
These scarves belonged to Lord Albert Spencer Lebanon, the Father of the late, lamented Lord Francis Percival Lebanon. It was India they came from.Diese Tücher hat Lord Albert S. Lebanon, der Vater des jetzt verstorbenen Lord Francis Percival Lebanon, aus Indien mitgebracht. The Indian Scarf (1963)
India, you know.In Indien, wissen Sie. Irma la Douce (1963)
Cheltenham, Harrow Cambridge and India?Cheltenham, Harrow... Cambridge und... Indien? My Fair Lady (1964)
I came from India to meet you!Ich kam aus Indien, Sie zu treffen! My Fair Lady (1964)
I was going to India to meet you!Und ich wollte nach Indien, Sie zu treffen! My Fair Lady (1964)
No fewer than 147 distinct languages are recorded as vernacular in India.Man zählt nicht weniger... als 147 Dialekte in Indien. My Fair Lady (1964)
Does the same thing hold true in India? Have they the peculiar habit of not only dropping a letter but using it where it doesn't belong, like "hever" instead of "ever"?Gilt dasselbe auch für Indien, diese Unart, Buchstaben nicht nur zu verschlucken, sondern sie auch da zu gebrauchen, wo sie gar nicht hingehören? My Fair Lady (1964)
I don't know how they do it. Your Highness should visit India one day.Euer Hoheit sollten Indien besuchen. The Great Race (1965)
I think I'm supposed to go to India, after I assume the throne...Ich glaube, ich soll nach Indien, nach der Krönung. The Great Race (1965)
- Do we go to India, General?- Fahren wir nach Indien? The Great Race (1965)
India, Colony Era, I don't know anything else.Indien, Kolonialzeit, ich weiß nicht, um was es sich handelt. Again the Ringer (1965)
We are in India, adapt.Das macht man so in Indien. Up to His Ears (1965)
Impossible is not Hindu.Aber doch nicht in Indien. Up to His Ears (1965)
He's from India.Er kommt aus Indien. The Trial (1966)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารอินเดีย[āhān Indīa] (n, exp) EN: Indian food  FR: cuisine indienne [ f ]
ชายชาวอินเดีย[chāichāo Indīa] (n, prop) EN: Indian   FR: Indien [ m ]
ชาวอินเดีย[Chāo Indīa] (n, prop) FR: Indien [ m ] ; Indienne [ f ] ; ressortissant indien [ m ] ; citoyen indien [ m ]
แกงกะหรี่[kaēng karī] (n, exp) FR: poulet au curry à l'indienne [ m ] ; curry indien [ m ]
กัญชา[kanchā] (n) EN: cannabis ; marijuana ; marijuana leaves  FR: cannabis [ m ] ; chanvre indien [ m ]
แขก[Khaēk] (n, prop) EN: Indian ; Pakistani ; North-Africans ; Arab  FR: Hindou [ m ] ; Indien [ m ] ; Pakistanais [ m ] ; Malaisien [ m ] ; Nord-africain [ m ] ; Arabe [ m ]
คนแขก[khon khaēk] (n, prop) EN: Indian  FR: Indien [ m ] ; Indienne [ f ]
มหาสมุทรอินเดีย[Mahāsamut Indīa] (n, prop) EN: Indian Ocean  FR: océan Indien [ m ]
นกแอ่นทุ่งใหญ่[nok aen thung yai] (n, exp) EN: Oriental Pratincole  FR: Glaréole orientale [ f ] ; Glaréole des Maldives [ f ] ; Glaréole indienne [ f ]
นกอ้ายงั่ว[nok āi-ngūa] (n, exp) EN: Oriental Darter  FR: Anhinga roux [ m ] ; Anhinga d'Asie [ m ] ; Anhinga d'Afrique [ m ] ; Anhinga du Sénégal [ m ] ; Anhinga indien [ m ]
นกเด้าดินสวน[nok daodin sūan] (n, exp) EN: Olive-backed Pipit ; Olive Tree-Pipit  FR: Pipit à dos olive [ m ] ; Pipit indien [ m ] ; Pipit d’Hodgson [ m ] ; Pipit sylvestre [ m ]
นกกาน้ำปากยาว[nok kānām pāk yāo] (n, exp) EN: Indian Cormorant ; Indian Shag  FR: Cormoran à cou brun [ m ] ; Cormoran indien [ m ]
นกกาบบัว[nok kāp būa] (n, exp) EN: Painted Stork  FR: Tantale indien [ m ]
นกคัคคูพันธุ์อินเดีย[nok khakkhū phan Indīa] (n, exp) EN: Indian Cuckoo  FR: Coucou à ailes courtes [ m ] ; Coucou indien [ m ]
นกเค้าหูยาวเล็ก[nok khao hū yāo lek] (n, exp) EN: Oriental Scops-Owl ; Common Scops-Owl  FR: Petit-duc d'Orient [ m ] ; Petit-duc indien [ m ] ; Petit-duc oriental [ m ] ; Petit-duc de l’Inde [ m ] ; Petit-duc des Indes [ m ]
นกคุ่มอืดใหญ่[nok khum eūt yai] (n, exp) EN: Yellow-legged Buttonquail  FR: Turnix indien [ m ] ; Turnix à nuque rouge [ m ] ; Hémipode moucheté [ m ] ; Turnix moucheté [ m ]
นกกระแตแต้แว้ด[nok krataē taē waēt] (n, exp) EN: Red-wattled Lapwing  FR: Vanneau indien [ m ] ; Vanneau de l'Inde [ m ]
นกแซวสวรรค์[nok saēo sawan] (n, exp) EN: Asian Paradise-Flycatcher  FR: Tchitrec de paradis [ m ] ; Moucherolle des Indes ; Gobemouche de paradis indien [ m ] ; Gobemouche du paradis [ m ] ; Gobemouche du paradis asiatique [ m ] ; Tersiphone asiatique [ m ]
นกตะขาบทุ่ง[nok takhāp thung] (n, exp) EN: Indian Roller  FR: Rollier indien [ m ] ; Rollier de l’Inde [ m ]
นกตบยุงเล็ก[nok top yung lek] (n, exp) EN: Indian Nightjar  FR: Engoulevent indien [ m ]
นกตบยุงภูเขา[nok top yung phūkhao] (n, exp) EN: Grey Nightjar  FR: Engoulevent jotaka [ m ] ; Engoulevent des Indes [ m ] ; Engoulevent indien [ m ]
เป็ดแดง[pet daēng] (n, exp) EN: Lesser Whistling-Duck ; Lesser Treeduck  FR: Dendrocygne siffleur [ m ] ; Dendrocygne indien [ m ] ; Dendrocygne de l'Inde [ m ]
ภาพยนตร์อินเดีย[phāpphayon Indīa] (n, exp) FR: cinéma indien [ m ]
ปรัชญาอินเดีย[pratyā Indīa] (n, exp) EN: Indian Philosophy  FR: philosophie indienne [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INDIE IH1 N D IY0
CINDIE S AY1 N D IY0
INDIES IH1 N D IY0 Z
KLEINDIENST K L AY1 N D IY2 N S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Indies (n) ˈɪndɪz (i1 n d i z)
windier (j) wˈɪndɪəʳr (w i1 n d i@ r)
shindies (n) ʃˈɪndɪz (sh i1 n d i z)
windiest (j) wˈɪndɪɪst (w i1 n d i i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
西印度[Xī Yìn dù, ㄒㄧ ㄧㄣˋ ㄉㄨˋ, 西] West Indies (i.e. the Caribbean) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Inbetriebnahme { f }; Indienststellung { f }; Inbetriebsetzung { f }commissioning [Add to Longdo]
Indienuhu { m } [ ornith. ]Indian Eagle Owl [Add to Longdo]
Indien [ geogr. ]India (in) [Add to Longdo]
Niederländisch-Ostindien { n }Dutch East Indies [Add to Longdo]
Vorderindien { n } [ geogr. ]Indian Peninsula [Add to Longdo]
Mumbai; Bombay (Stadt in Indien)Mumbai; Bombay (city in India) [Add to Longdo]
Calcutta (Stadt in Indien)Calcutta (city in India) [Add to Longdo]
Neu Delhi (Hauptstadt von Indien)New Delhi (capital of India) [Add to Longdo]
Chennai; Madras (Stadt in Indien)Chennai; Madras (city in India) [Add to Longdo]
Hyderabad (Stadt in Indien)Hyderabad (city in India) [Add to Longdo]
Bangalore (Stadt in Indien)Bangalore (city in India) [Add to Longdo]
Ahmadabad (Stadt in Indien)Ahmadabad (city in India) [Add to Longdo]
Pune; Poona (Stadt in Indien)Pune; Poona (city in India) [Add to Longdo]
Lucknow (Stadt in Indien)Lucknow (city in India) [Add to Longdo]
Kanpur (Stadt in Indien)Kanpur (city in India) [Add to Longdo]
Surat (Stadt in Indien)Surat (city in India) [Add to Longdo]
Jaipur (Stadt in Indien)Jaipur (city in India) [Add to Longdo]
Nagpur (Stadt in Indien)Nagpur (city in India) [Add to Longdo]
Ludhiana (Stadt in Indien)Ludhiana (city in India) [Add to Longdo]
Vadodara; Baroda (Stadt in Indien)Vadodara; Baroda (city in India) [Add to Longdo]
Bhopal (Stadt in Indien)Bhopal (city in India) [Add to Longdo]
Vishakhpatnam; Visakhpatnam (Stadt in Indien)Vishakhpatnam; Visakhpatnam (city in India) [Add to Longdo]
Indore (Stadt in Indien)Indore (city in India) [Add to Longdo]
Coimbatore (Stadt in Indien)Coimbatore (city in India) [Add to Longdo]
Patna (Stadt in Indien)Patna (city in India) [Add to Longdo]
Varanasi (Stadt in Indien)Varanasi (city in India) [Add to Longdo]
Madurai (Stadt in Indien)Madurai (city in India) [Add to Longdo]
Cochin (Stadt in Indien)Cochin (city in India) [Add to Longdo]
Meerut (Stadt in Indien)Meerut (city in India) [Add to Longdo]
Asansol (Stadt in Indien)Asansol (city in India) [Add to Longdo]
Vijayawada (Stadt in Indien)Vijayawada (city in India) [Add to Longdo]
Agra (Stadt in Indien)Agra (city in India) [Add to Longdo]
Calicut; Kozhikode (Stadt in Indien)Calicut; Kozhikode (city in India) [Add to Longdo]
Nashik; Nasik (Stadt in Indien)Nashik; Nasik (city in India) [Add to Longdo]
Allahabad (Stadt in Indien)Allahabad (city in India) [Add to Longdo]
Trivandrum (Stadt in Indien)Trivandrum (city in India) [Add to Longdo]
Jabalpur (Stadt in Indien)Jabalpur (city in India) [Add to Longdo]
Jamshedpur (Stadt in Indien)Jamshedpur (city in India) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インディー[indei-] (n) indie [Add to Longdo]
インディーズ[indei-zu] (n) indies; independent film or music [Add to Longdo]
ヴィジュアル系;V系[ヴィジュアルけい, vijuaru kei] (n) visual-kei (Japanese rock indies style) [Add to Longdo]
東インド;東印度[ひがしインド(東インド);ひがしいんど(東印度), higashi indo ( higashi indo ); higashiindo ( higashi indo )] (n) East Indies [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 indie
   adj 1: (of pop groups) not affiliated with a major recording
       company
   n 1: a pop group not affiliated with a major record company
   2: an independent film company not associated with an
     established studio

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top