ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*favourably*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: favourably, -favourably-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Nontri Dictionary
favourably(adv) อย่างเหมาะ,อย่างชื่นชอบ,โดยการสนับสนุน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
favourably (a) fˈɛɪvərəbliː (f ei1 v @ r @ b l ii)
unfavourably (a) ˈʌnfˈɛɪvərəbliː (uh1 n f ei1 v @ r @ b l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一视同仁[yī shì tóng rén, ㄧ ㄕˋ ㄊㄨㄥˊ ㄖㄣˊ, / ] to treat everyone equally favourably (成语 saw); not to discriminate between people, #24,268 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gefällig {adv}favourably; favorably [Am.] [Add to Longdo]
ungünstigunfavorably [Am.]; unfavourably [Br.] [Add to Longdo]
jdm. wohlgesinnt seinto be well disposed to sb.; to be favourably disposed towards sb. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪し様に[あしざまに, ashizamani] (adv) unfavorably; unfavourably; slanderously [Add to Longdo]
一籌を輸する[いっちゅうをゆする;いっちゅうをしゅする, icchuuwoyusuru ; icchuuwoshusuru] (exp,vs-i) to be inferior to; to be outdone; to compare unfavourably with [Add to Longdo]
宜しく(P);宜敷く(ateji);夜露死苦(ateji)[よろしく, yoroshiku] (exp,adv) (1) (uk) (夜露死苦 is slang) well; properly; suitably; (2) best regards; please remember me; please treat me favorably (favourably); please take care of; (P) [Add to Longdo]
見優り[みまさり, mimasari] (n,vs) compare favourably; compare favorably [Add to Longdo]
見劣りがする[みおとりがする, miotorigasuru] (exp,vs-i) to compare unfavorably (unfavourably, poorly) with; to be not so good as [Add to Longdo]
遜色がない[そんしょくがない, sonshokuganai] (adj-i) (See 遜色のない) bears comparison with (something); compares favorably with (something); compares favourably with (something); isn't inferior to (something) [Add to Longdo]
遜色のない[そんしょくのない, sonshokunonai] (adj-i) (See 遜色がない) favourably comparing [Add to Longdo]
比肩[ひけん, hiken] (n,vs) ranking equal with; comparing favourably with; comparing favorably with [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 favourably
   adv 1: showing approval; "he reviewed the play favorably" [syn:
       {favorably}, {favourably}] [ant: {unfavorably},
       {unfavourably}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top