Search result for

*conan*

(56 entries)
(1.3429 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: conan, -conan-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Conan!โคแนน Conan the Barbarian (2011)
Conan O'Brien.โคแนน โอไบรอั้น Crazy, Stupid, Love. (2011)
Seriously? Conan O'Brien? You would do Conan O'Brien?พูดจริงเหรอ โคแนน โอไบรอั้น เธอจะคบโคแนน โอไบรอั้น Crazy, Stupid, Love. (2011)
So much potential... and you've resorted to fantasizing about Conan "Ginger Junk" O'Brien.เธอออกจะเก่งขนาดนี้ แต่กลับอยากจะไปแต่ง กับโคแนน โอไบรอั้นหัวแดง Crazy, Stupid, Love. (2011)
Ethan Conant said Charles Meade threatened him with magic.อีธาน โคเนนท์ บอกว่า ชาร์ล มีทด์ ข่มขู่เขาด้วยเวทย์มนตร์ Bound (2011)
Mr. Conant.คุณ โคนัน Wake (2011)
Adam Conant...อดัม โคแนนท์ Masked (2011)
If Conan the Barbarian hadn't shown up?ถ้าโคแนน ผู้ป่าถื่อนไม่ได้ปรากฏตัวขึ้นหรอ? Heroes and Villains (2011)
She's holding out on us. Well, Conan probably saved her life.เชื่อชาติ อายุ น้ำหนัก ส่วนสูง ? คงเป็นเพราะโคแนนคงจะช่วยชีวิตเธอไว้ Heroes and Villains (2011)
His--name--is--Conan.เขาชื่อ โคแนน Conan the Barbarian (2011)
Conan?โคแนน Conan the Barbarian (2011)
Conan!โคแนน Conan the Barbarian (2011)
Conan!โคแนน Conan the Barbarian (2011)
Conan.โคแนน Conan the Barbarian (2011)
" Conan left Cimmeria..โคแนนหนีออกจากซิมเมอเรีย Conan the Barbarian (2011)
He is a common slaver, Conan.เขาเป็นแค่ทาส โคแนน Conan the Barbarian (2011)
- And yours is? - Conan.แล้วท่านหละ โคแนน Conan the Barbarian (2011)
- Conan. That's it?โคแนน แค่นั้นรึ Conan the Barbarian (2011)
- May you find, what you seek, Conan.ขอให้เจ้าเจอสิ่งที่เจ้ากำลังตามหา Conan the Barbarian (2011)
Conan!โคแนน Conan the Barbarian (2011)
Conan...โคแนน Conan the Barbarian (2011)
Conan.โคแนน Conan the Barbarian (2011)
Drop me Conan, please.ปล่อยข้า โคแนน ได้โปรด Conan the Barbarian (2011)
Let go of the chain, Conan.ปล่อยโซ่ซะ โคแนน Conan the Barbarian (2011)
What about, uh... Sir Arthur Conan Doyle's desk?Ι brіn' yоu gіft, Ζасhry. Cloud Atlas (2012)
Hey, Mr. Conant.เฮ้ คุณ โคแนนท์ Fire/Ice (2012)
Hi, Mr. Conant. Is Adam around?เฮ้ , คุณคอนราส \ อดัมอยุ่แถวนี้ไหม ? Medallion (2012)
I like your style, Conant.ชอบแบบนี้ของคุณจัง โคแนน Return (2012)
I don't know with Adam Conant, maybe, at the boathouse.ไม่อยู่บ้าน ไม่รับโทรศัพท์ Return (2012)
For the Blakes and the Conants,สำหรับตระกลูเบลก กับ โคแนนท์ Lucky (2012)
The one placed on your 2 families a long time ago to stop the Blakes and the Conants from ever being together.คำสาปที่อยู่ระหว่างพวกเรา สองตระกูล มานานแล้ว คำสาปที่ขวางกั่น เบรคกับโคแนนท์ ไม่ให้อยู่ด้วยกัน Curse (2012)
I--I wanted to ask you something important about the Conants and the Blakes... and a curse.หนูมีเรื่องสำคัญอยากถามยาย เรื่องตระกูลโคแนนท์ กับตระกูลเบลก... และเรื่องคำสาป Curse (2012)
Several generations ago, a seer witch cursed the Conants and the Blakes to stop them from ever coming together.บรรพบรุษหลายรุ่นมาแล้ว จอมขมังเวทย์ได้สาป ตระกูลโคแนนท์กับเบลคไว้ เพื่อขวางไม่ให้พวกเขาได้อยู่ด้วยกัน Curse (2012)
And what if a Conant and a Blake did get together?แล้วถ้ามีใครสักคนในโคแนนท์กับเบลค อยู่ด้วยกันละ Curse (2012)
If a Blake and a Conant...ถ้าคนในตระกูลเบลค กับคอนแนนท์.. Curse (2012)
If a Blake and a Conant what?ถ้าเบลคกับโคแนนท์ อะไรเหรอ Curse (2012)
There's no such thing as a Blake-Conant curse.มันไม่มีคำสาประหว่าง ตระกูลเบลคกับโคแนน Curse (2012)
Ok. Ok. I think you're taking this a little personal, Conant.โอเคๆ ฉันว่าคุณทำให้มันเป็นเรื่องส่วนตัวมากไปหน่อย คอนแนนต์ Sacrifice (2012)
I came to give this back, Mr. Conant.หนูเอานี่มาคืนค่ะ คุณโคแนนท์ Prom (2012)
Sir Arthur Conan Doyle wrote,เซอร์อาเธอร์ โคนัน ดอยล์ เขียนไว้ว่า God Complex (2012)
He's not really anything like sir Arthur Conan Doyle.เขาไม่ได้เขียนเหมือน เซอร์อาเธอร์ โคนัน ดอยล์ซักเท่าไหร่ The Lesson (2012)
Arthur Conan Doyle based the character of Moriarty on.ที่อาเธอร์ โคนัน ดอยล์เอามาเขียน เป็นตัวละครชื่อมอริอาร์ตี้ Zugzwang (2013)
So, you're just what, now, Conan the librarian?ตอนนี้นายอยากเป็นแค่บรรณารักษ์ห้องสมุดงั้นเหรอ Ghosts (2013)
Did you know Sir Arthur Conan Doyle probably sat right here drinking his coffee about 130 years ago?คุณรู้ไหมว่าเซอร์อาเธอร์ โคนัน ดอยล์ อาจจะเคยนั่งตรงนี้แล้วดื่มกาแฟ เมื่อ 130 ปีก่อนก็ได้ Alchemy (2013)
Didn't Sir Arthur Conan Doyle go to school at the University of Edinburgh?เซอร์อาเธอร์ โคนัน ดอยล์ ไม่ได้เรียนที่ มหาวิทยาลัยอีดินเบิร์กหรอกเหรอ Alchemy (2013)
Raymond Chandler, Dorothy Sayers, Conan Doyle...เรย์มอน​​ด์แชนด์เลอ, โดโรธีเซเยอร์ส, โคนันดอยล์ ... The Russia House (1990)
Look at this fool hanging on. What are you? Conan?ไอ้เวรเอ้ยยังห้อยต๋องแต่งอยู่อีก ลงไป? Sex Is Zero 2 (2007)
Watching service.Von Conan Doyle. Eine Handvoll Menschen in der Tiefe der Stille (1980)
And unto this, Conan destined to bear thejeweled crown ofAquilonia upon a troubled brow.Und es gab Conan, der ausersehen war, mit Aquiloniens Juwelenkrone seine sorgenvolle Stirn zu schmücken. Conan the Barbarian (1982)
Once giants lived in the earth, Conan.Einst lebten Riesen in der Erde, ConanConan the Barbarian (1982)

CMU English Pronouncing Dictionary
CONAN    K OW1 N AH0 N
CONANT    K OW1 N AH0 N T
CONANT-PABLOS    K OW1 N AH0 N T P AA1 B L OW0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Conan    (n) (k o1 n @ n)
Conant    (n) (k o1 n @ n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
柯南・道尔[Kē nán, ㄎㄜ ㄋㄢˊ· Dao4 er3, / ] Sir Arthur Conan Doyle (1859-1930), author of the Sherlock Holmes stories 歇洛克·福爾摩斯|歇洛克·福尔摩斯 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top