ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*bullish*

B UH1 L IH0 SH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bullish, -bullish-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bullish(adj) มั่นใจและมีความหวังในอนาคต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bullish(บูล'ลิช) adj. คล้ายวัว, ดื้อรั้น, โง่

English-Thai: Nontri Dictionary
bullish(adj) คล้ายวัว, โง่, ดื้อ, รั้น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Our ship, the Simsum, pushed on, bullishly indifferent to its surroundings.เรือของเราชื่อซิมซัม มันฝืนมุ่งไปข้างหน้า โดยไม่แยแสสภาพโดยรอบ Life of Pi (2012)
So I vetted Stonehaven United, and I'm not bullish on their financials.จากที่ฉันตรวจสอบบริษัท Stonehaven United และฉันไม่มั่นใจเกี่ยวกับด้านการเงินของบริษัท Sabotage (2013)
So it was beyond perfect when he was asked to speak at a conference opposite Bruce Miller, the famous bullish investor.ดังนั้นมันจึงเป็นเกินกว่าที่ สมบูรณ์แบบเมื่อเขาถูกถาม ไปพูดที่ตรงข้ามกับการประชุม บรูซมิลเลอร์นักลงทุนรั้นที่มี ชื่อเสียง The Big Short (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BULLISH B UH1 L IH0 SH
BULLISHLY B UH1 L IH0 SH L IY0
BULLISHNESS B UH1 L IH0 SH N AH0 S

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
看好[kàn hǎo, ㄎㄢˋ ㄏㄠˇ, ] optimistic (about the outcome); bullish; to think highly of; to support #3,727 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sturheit { f }bullishness [Add to Longdo]
dickköpfigbullish [Add to Longdo]
dickköpfig { adv }bullishly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
強気[つよき, tsuyoki] (adj-na, adj-no, n) (1) confident; assured; self-assured; firm; strong; cocksure; (2) (See 弱気・よわき・2) bullish (e.g. market); (P) [Add to Longdo]
強気相場[つよきそうば, tsuyokisouba] (n) (See 強気市場) bull market; bullish market; strong market [Add to Longdo]
堅調[けんちょう, kenchou] (adj-na, n) bullish; firm (market); (P) [Add to Longdo]
硬派[こうは, kouha] (n, adj-na) (1) tough elements; hard-liners; stalwarts; diehards; hawks; (2) considering association with women and interest in fashion as weakness and focusing on strength and manliness; young tough; young rowdy; (3) hard (news); hard news reporter; (4) strait-laced (person); straight-laced; overly serious regarding relations between men and women; (5) bullish traders; (P) [Add to Longdo]
上げ相場[あげそうば, agesouba] (n) bullish market; bull market [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bullish \Bull"ish\, a.
   Partaking of the nature of a bull, or a blunder.
   [1913 Webster]
 
      Let me inform you, a toothless satire is as improper as
      a toothed sleek stone, and as bullish.  --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bullish
   adj 1: expecting a rise in prices

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top