Search result for

*bock*

(123 entries)
(0.2395 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bock, -bock-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Knickerbocker[N] ชาวนิวยอร์ก, Syn. New Yorker
Knickerbocker[N] ผู้ที่สืบเชื้อสายจากชาวดัตช์ที่มาตั้งรกรากที่นิวยอร์กในยุคแรกๆ
knickerbockers[N] กางเกงทรงหลวมๆ ยาวแค่เข่า, Syn. knickers

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dislocations, Keinbockกระดูกข้อมือรูปพระจันทร์เสี้ยวหลุด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Bubkes.Bockmist. Muppets from Space (1999)
Yeah!Hat Cleveland Bock auf Rock? The Red Badge of Gayness (1999)
Pervert.Alter BockMachete (2010)
- A hug.- Bockmist. Bad Santa 2 (2016)
Name's Sam Douglas from Lubbock, Texas.ชื่อว่า แซม ดั๊กลาส มาจากลับบอค เท็กซัส Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
Zombie kill of the week goes to sister Cynthia Knickerbocker.นักฆ่าซอมบี้ของสัปดาห์นี้ได้แต่ ซิสเตอร์ ซินเทียร์ นิกเกอร์บอคเกอร์ Zombieland (2009)
What would stepford-gretchen wear to one of these things? - [laughing] - Captain lubbock?แล้วคิดว่า"ยอดมนุษย์เพอร์เฟคเกรทเช่น" จะใส่อะไรไปดี กัปตันลับบอร์ก? Chapter Four 'Hysterical Blindness' (2009)
- "captain lubbock, baltimore p.D."ร้อยเอกลูบบ็อค สถานีตำรวจบัลติมอร์ Chapter Five 'Tabula Rasa' (2009)
- Captain lubbock. I'm samuel sullivan.ร้อยเอกลับบ็อค ผมแซมมวล ซูวิลาน Chapter Five 'Tabula Rasa' (2009)
Enjoy the carnival. Mrs. Lubbock.ขอให้สนุกกับงาน รื่นเริงนะครับ คุณลับบ็อค Chapter Five 'Tabula Rasa' (2009)
Local bus service from odessa to lubbock,รถโดยสารท้องถิ่นจาก โอเดสซาไปยัีงบูลล็อค Chapter Seven 'Once Upon a Time in Texas' (2009)
It was, uh, Bock Box Chicken Hut.ชื่อร้าน เอ่อ บ็อก บ็อกซ์ ชิกเก้น ฮัท The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Bock Box. I beg your pardon?บ็อก บ็อกซ์ คุณว่าไรนะ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Bock Box Chicken Huts. Is Clucksten a supplier?บ็อก บ็อกซ์ ชิคเก้น ฮัท คลักสเติร์นเป็นคนส่งของให้รึเปล่า? The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Just paid rent on a house last week in lubbock, texas.อาทิตย์ที่แล้วพึ่งจ่ายค่าเช่าบ้านที่ Lubbock ในเท็กซัส A Matter of Life and Death (2010)
Trees, Renbock. Trees are just wood.ต้นไม้ เรนบอค ก็แค่ต้นไม้หลายๆต้น Mirror Mirror (2012)
No one is to know the details,Renbock. Do you understand?อย่าให้ใครรู้เรื่องนี้นะ เรนบอค เข้าใจไหม Mirror Mirror (2012)
- Giants! - Renbock!ยักษ์ เรนบอค Mirror Mirror (2012)
- Renbock! - Giants!เรนบอค ยักษ์ Mirror Mirror (2012)
- Shut up, Renbock!- เงียบน่า เรนบอค Mirror Mirror (2012)
- Please Renbock.ข้าขอร้อง เรนบอค Mirror Mirror (2012)
Save trip, Renbock!เดินทางปลอดภัยนะ เรนบ็อค Mirror Mirror (2012)
I know this because three years ago, he was rustling cattle from the B.C. Corrigan Cattle Company of Lubbock, Texas.ผมรู้เพราะเมื่อ 3 ปีก่อน เท็กซัส Django Unchained (2012)
There's also a rumor that the Martini was invented at the Knickerbocker, but there are some people in San Francisco that would dispute that.นอกจากนี้ยังมีข่าวลือว่าเหล้ามาร์ตินี่ ถูกคิดค้นโดยชาวนิวยอร์ก, พวกที่สืบเชื้อสายจากชาวดัตช์ แต่บางคนว่าที่ San Francisco Booked Solid (2013)
You're the one that fed me all the shiner bock.คุณเป็นคนที่คอยเอาเบียร์ให้ฉัน There Will Be Blood (2013)
I was visiting my sister in Lubbock when I heard the news.ฉันไปเยี่ยมน้องสาวของฉันตอนได้ยินข่าว. Closet Bear (2013)
By Neptune's knickerbockers, she's puttered out.โดยรัดเข่าของดาว เนปจูน, เธอ พัตเตอร์ ออก Yellow Submarine (1968)
That's all I heard since Lubbock.ได้ยินมาตั้งแต่ ลับบอร์ก Walk the Line (2005)
There's one at the aquarium in Lubbock and the marine biologist said we could stop by anytime.มีอยู่ตัวหนึ่งที่อควอเรี่ยมใน Lubbock และนักชีววิทยาทางทะเลบอกว่า เราสามารถหยุดเวลาไหนก็ได้ Chapter Fourteen 'Distractions' (2007)
Stay down, it's Galasso. We don't want them to see us.Bleib unten, wir haben kein Bock, dass uns die Galassos sehen. The Wanderers (1979)
I'm sick of this running crap.Ich hab keinen Bock auf Rennen. The Warriors (1979)
That's a lousy excuse for acting like a dirty old man when you're only a kid.Eine lausige Ausrede. Du verhältst dich wie ein alter Bock und bist noch ein Kind. Don't Go Near the Park (1979)
Do you believe that crap?Glauben sie diesen Bockmist? Don't Go Near the Park (1979)
It's a train crossing the trestle into Rockfish.Das ist der Zug, der über die Bockbrücke nach Rockfish fährt. The Travelling Man (1980)
Mrs. Eckhert would be the victim, the scapegoat of a fight between President Prefaille and Mr. BrĂŠhaud.Frau Eckhert sei ein Opfer, Sündenbock eines Streites zwischen dem Präsidenten Préfaille und Herrn Bréhaud. The Lady Banker (1980)
They fucked up the engine in '69, if you ask me.Die haben den Motor im 69er verbockt. Brubaker (1980)
No, we are just having fun!Und wenn schon. Ich habe eben Bock drauf, verstehst du? House on the Edge of the Park (1980)
Take a shot of my peckerDiesen BockCity of Women (1980)
We're always one step behind him. I'd like to get one step ahead ofthe arrogant son ofa bitch.Ich möchte mal einen Schritt vor dem arroganten Hurenbock sein. Hopscotch (1980)
I thought you liked the arrogant son of a bitch?Ich dachte, Sie mögen diesen HurenbockHopscotch (1980)
But I'm wearing my best new knickers.Ich trage meine besten Knickerbocker. Little Lord Fauntleroy (1980)
Don't you want to share anymore?Sie hat keinen Bock! Lass sie! Loulou (1980)
You'll see Greek police shock tactics in action!Ich bin als Rammbock geradezu prädestiniert bei der griechischen Polizei. On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
And they can't trick us with no hot dogmaticReinlegen lassen wir uns nicht Mit keinem Bockwurstgericht Popeye (1980)
You'll be back.Du kleiner, geiler BockProm Night (1980)
In the Earths trinity there are three signs, the Taurus, the Virgo, the Capricorn.In der Dreifaltigkeit der Erde gibt es drei Zeichen: Stier, Jungfrau, SteinbockStardust Memories (1980)
The skin at the end of her nose, and in the middle, the bone and cartilage beneath,Die Haut über der Nase am spitzen Teil und in der Mitte der darunterliegende Knochen mit dem Knorpel ... Hurenbock! Nuttenjäger! Die Strafe beginnt (1980)
The wolf caught the sheep at Baranovitchi and slit their throats.Der Wolf hat den Bock bei Baranowitschi zerrissen. Rasputin (1981)
They want him to be a scapegoat.Sie wollen ihn zum Sündenbock machen. Man of Iron (1981)
Ok, you motherfucker...Okay, das reicht jetzt, du HurenbockPixote (1981)

CMU English Pronouncing Dictionary
BOCK    B AA1 K
BOCKUS    B AA1 K AH0 S
BOCKIUS    B AA1 K IY0 AH0 S
BOCKMAN    B AA1 K M AH0 N
LUBBOCK    L AH1 B AH0 K
PRZYBOCKI    P R AH0 Z B AA1 K IY0
STEINBOCK    S T AY1 N B AA2 K
BOCKELMAN    B AA1 K AH0 L M AH0 N
KNICKERBOCKER    N IH1 K ER0 B AA2 K ER0
KNICKERBOCKERS    N IH1 K ER0 B AA2 K ER0 Z
KNICKERBOCKERED    N IH1 K ER0 B AA2 K ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
knickerbockers    (n) (n i1 k @ b o k @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bock {m} (Tier; Sportgerät) | Böcke {pl} | Bock springenbuck | bucks | to vault over the buck [Add to Longdo]
Bock {m}; Auflagebock {m} [techn.]trestle; dog [Add to Longdo]
einen Bock schießento blunder; to commit a blunder [Add to Longdo]
einen Bock schießento make a bull; to pull a boner [Add to Longdo]
den Bock zum Gärtner machen [übtr.]to set a thief to catch a thief [fig.] [Add to Longdo]
Bockbier {n}bock (beer) [Add to Longdo]
Bockbrücke {f}trestle bridge [Add to Longdo]
Bocken {n}buck [Add to Longdo]
Bockleiter {f}double ladder [Add to Longdo]
Bockmist {m}; Mist {m}; Scheiß {m}; Schwachsinn {m} [ugs.]bullshit (BS) [coll.] [Add to Longdo]
Bockshornklee {m} [bot.]fenugreek [Add to Longdo]
Bockshornkleesamen {m}fenugreek seed [Add to Longdo]
Bockspringen {n}leapfrog [Add to Longdo]
Bockwurst {f}bockwurst; sausage [Add to Longdo]
Feuerbock {m}firedog [Add to Longdo]
Geißbock {m} | Geißböcke {pl}billy goat | billy goats [Add to Longdo]
Holzbock {m}wood tick [Add to Longdo]
Hurenbock {m}fornicator [Add to Longdo]
Kaminbock {m}andiron [Add to Longdo]
Kniehose {f}; Kniehosen {pl}; Knickerbocker {pl}(a pair of) knickerbockers [Add to Longdo]
Knickerbocker {pl}plus fours [Add to Longdo]
Lagerbock {m}bearing block; bearing pedestal [Add to Longdo]
Pferd {n}; Bock {m} (Turnen)(vaulting) horse [Add to Longdo]
Portalkran {m}; Bockkran {m}portal crane; goliath crane [Add to Longdo]
Prellbock {m}buffer stop; buffer [Add to Longdo]
Prisma {n} (Auflegebock)V-block [Add to Longdo]
Ramme {f}; Rammbär {m}; Rammbock {m}ram [Add to Longdo]
Rollenbock {m} [techn.]return pulley support [Add to Longdo]
Sägebock {m} | Sägeböcke {pl}sawhorse; sawbuck | sawhorses [Add to Longdo]
Schafsbock {m}; Sturmbock {m}; Widder {m}ram [Add to Longdo]
Springbock {m}springbok [Add to Longdo]
Steinbock {m} (Sternzeichen)Capricorn [Add to Longdo]
Stilblüte {f}; Schnitzer {m}; grober Fehler | einen Bock schießen [übtr.]bloomer | to make a bloomer [Add to Longdo]
Sündenbock {m} | Sündenböcke {pl}scapegoat; fall guy | scapegoats [Add to Longdo]
Wendekreis {m} | Wendekreis des Krebses; nördlicher Wendekreis | Wendekreis des Steinbocks; südlicher Wendekreistropic | Tropic of Cancer | Tropic of Capricorn [Add to Longdo]
Widder {m}; Schafbock {m}ram [Add to Longdo]
Ziegenbock {m}he goat [Add to Longdo]
(ein Auto) aufbocken | aufbockend | aufgebocktto jack up (a car) | jacking up | jacked up [Add to Longdo]
bockento buck [Add to Longdo]
verdrießlich; gereizt; bockig {adj}petulant [Add to Longdo]
Das macht den Bock zum Gärtner.That's asking for trouble. [Add to Longdo]
Du hast einen gehörigen Bock geschossen.You sure pulled a boner. [Add to Longdo]
Ich habe keinen Bock (keine Lust) auf ...I don't feel like doing ...; I'm not in the mood to do ... [Add to Longdo]
Ich habe keine Lust (keinen Bock) auf ...I don't want to ... [Add to Longdo]
Rammler {m}; Hasenbock {m} [zool.]buck [Add to Longdo]
Rehbock {m} [zool.]roebuck [Add to Longdo]
Riedbock {m} [zool.]reedbuck [Add to Longdo]
Steinbock {m} [zool.] | Steinböcke {pl}ibex | ibexes [Add to Longdo]
Wasserbock {m} [zool.]waterbuck [Add to Longdo]
Montagebock {m}mounting rack [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ニッカ;ニッカー[, nikka ; nikka-] (n) (abbr) (See ニッカーボッカー) knickerbockers [Add to Longdo]
ニッカーズボン;ニッカズボン[, nikka-zubon ; nikkazubon] (n) (abbr) (See ズボン,ニッカーボッカー) knickerbockers [Add to Longdo]
ニッカーボッカー;ニッカーボッカーズ[, nikka-bokka-; nikka-bokka-zu] (n) knickerbockers [Add to Longdo]
ラボックスクロミス[, rabokkusukuromisu] (n) Lubbock's chromis (Chromis lubbocki) [Add to Longdo]
半ズボン[はんズボン, han zubon] (n) short pants; shorts; breeches; knickerbockers [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

  bock
     he‐goat
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Bock [bɔk] (n) , s.(m )
     buck
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top