ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ausschalten*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ausschalten, -ausschalten-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
open the windows and neutralize the alarms.Fenster öffnen und Alarm ausschalten. L'étrange Monsieur Steve (1957)
I don't like it. You see, I keep running.Sie können mich nicht ausschalten. Design for Loving (1958)
It looks as though I should turn off the lamp.Ich sollte die Lampe wohl besser ausschalten. Post Mortem (1958)
Would you turn out the outside light when you go?Könntest du die Außenbeleuchtung ausschalten? The Blob (1958)
Auto-pilot. Power down.Steuerautomat ausschalten! First Spaceship on Venus (1960)
So, to begin with, they want to get rid of our Lord God!Und so muss man als erstes Gott ausschalten. Don Camillo monsignore... ma non troppo (1961)
Easy with that pulley!Hubschrauben bleiben in Betrieb, alle anderen Motoren ausschalten. Master of the World (1961)
They want you out of the way before it's discovered that your father's dead.Sie wollen Sie ausschalten, bevor herauskommt, dass Ihr Vater tot ist. Scream of Fear (1961)
You could've switched off the radio, just for appearances' sake.Sie sollten anstandshalber wenigstens das Radio ausschalten. Nine Days of One Year (1962)
I'll switch it off, excuse me.Ich werde es ausschalten, entschuldigen Sie. The Third Lover (1962)
Switch off the light.Bitte das Licht ausschalten. The Dark Room of Damocles (1963)
Well, as suspects, you and Miss Harris won't do.Ich glaube, Sie und Miss Harris können wir ausschalten. The Indian Scarf (1963)
Can you wipe the decoys off the screen so that we see just their planes and ours?Können Sie die Attrappen ausschalten, damit wir nur die Flugzeuge sehen? Fail-Safe (1964)
My motto is eliminate the middleman by hook or crook.Mein Motto ist: Um jeden Preis den Mittelsmann ausschalten. Invitation to a Gunfighter (1964)
He should be turning it off soon. It's getting pretty late.Er wird es sicher bald ausschalten, es ist schon recht spät. A Walk on the Mild Side (1964)
- Now kill sonar.- Sonar ausschalten. The Bedford Incident (1965)
Haro, please turn the switch. - Alright.Haruno, du kannst ausschalten. Invasion of Astro-Monster (1965)
Eliminating fallout would have a great strategic value, David.Na wenn man den Fallout ausschalten könnte, dann wäre das auch von großer strategischer Bedeutung. Mirage (1965)
I had to disconnect the meteor rejector.So musste ich den Rejektor ausschalten. Planet of the Vampires (1965)
- Disengage Computer Control, Uhura.- Computersteuerung ausschalten. The Menagerie: Part I (1966)
robin: Close the ventilating system!- Das Entlüftungssystem ausschalten! Batman: The Movie (1966)
Yeah, this calls for higher-echelon thinking.Wie kann man ihre Mutter ausschalten? Cupid Comes to Stalag 13 (1966)
You can't get away with knocking off Herman.Du kannst Herman nicht so einfach ausschalten. Munster, Go Home! (1966)
That's what makes the whole thing so delightful-- we can.Ich denke schon, dass wir ihn ausschalten können. Munster, Go Home! (1966)
Trouble, nothing. He's trying to wreck my pop.So ein Quatsch, der will meinen Dad ausschalten! Munster, Go Home! (1966)
The Gryphon should nail him next time round.Greif wollte ihn in der Kurve ausschalten! Munster, Go Home! (1966)
The Gryphon hasn't finished with him yet.Noch kann Greif ihn ausschalten! Munster, Go Home! (1966)
You mind turning off your head?Könnten Sie Ihren Kopf ausschalten? Murderers' Row (1966)
Right, and don't forget, when you start winning big, they'll try and stop you.Sie werden dich ausschalten wollen, wenn du zu viel gewinnst. Odds on Evil (1966)
We'll have to cease power.Wir müssen sie ausschalten. The Menagerie: Part II (1966)
Disengage!Ausschalten! The Menagerie: Part II (1966)
We can't shut the power off.Wir können es nicht ausschalten. The Menagerie: Part II (1966)
Is there any way, anything you can do to snap him out of it?Können Sie ihn irgendwie ausschalten? The Naked Time (1966)
And to the elimination of the number one enemy of the Third Reich, Winston Churchill.Und darauf, dass wir den größten Feind des Dritten Reichs ausschalten, Winston Churchill. Funny Thing Happened on the Way to London (1967)
We got to knock him off.Wir müssen ihn ausschalten. How to Win Friends and Influence Nazis (1967)
I guess you're supposed to take care of me.Und du sollst mich ausschalten, nehme ich an. El Dorado (1967)
Hey, hold it.Ausschalten. Quatermass and the Pit (1967)
And put an end to Frank Wayne and his organisation.Und Sie sollen Frank Wayne und seine Organisation ausschalten. The Council: Part 1 (1967)
And put an end to Frank Wayne and his organisation.Und Sie sollen Frank Wayne und seine Organisation ausschalten. The Council: Part 2 (1967)
This film strip will self-destruct when you stop the machine.Dieser Film wird sich selbst vernichten, wenn Sie ausschalten. The Frame (1967)
No, switch off!Nein! Ausschalten! Ausschalten! A. B. and C. (1967)
Audio cut-off, Spock.- Audio ausschalten. Wolf in the Fold (1967)
Not if we get to Decker first.Nicht, wenn wir Decker vorher ausschalten. Bad Day in Berlin (1968)
And they still want us to knock it off.Und sie wollen immer noch, dass wir ihn ausschalten. Drums Along the Dusseldorf (1968)
Hogan... Take my word for it, Commandant, the lions are going to shut you out, too.Nehmen Sie mich beim Wort, Kommandant, die Löwen werden Sie auch ausschalten. Monkey Business (1968)
They want us to locate it so our bombers can knock it out.Wir sollen ihn orten, damit unsere Bomber ihn ausschalten. Appell. Will the Blue Baron Strike Again? (1968)
He's the chappie we want you to eliminate.Er ist der Knabe, den Sie ausschalten sollen. A Dandy in Aspic (1968)
Mr. Klemper, for the sake of argument, if... not me, someone else, wished to switch it off?Nun, Mr. Klemper, sagen wir mal, jemand, nicht ich, jemand anderes, wollte es ausschalten? Hot Millions (1968)
We'll have to immobilise the whole hotel.Wir müssen das Hotel ausschalten. A Game of Chess (1968)
Rollin, the big problem will be getting away from him at exactly the right moment.Rollin, du musst ihn im richtigen Augenblick ausschalten. The Bargain (1968)

German-Thai: Longdo Dictionary
ausschalten(vt) |schalte aus, hat ausgeschaltet, etw.(A)| ปิด(อุปกรณ์ไฟฟ้า), ปิดไฟ เช่น Ulrike, darf ich den Ofen ausschalten? อูลริก้า ฉันขออนุญาตปิดเตาอบนะ, See also: A. einschalten, anmachen, Syn. ausmachen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausschalten { n }power down [Add to Longdo]
abschalten; ausschaltento deactivate [Add to Longdo]
abschalten; ausschalten | abschaltend; ausschaltend | abgeschaltet; ausgeschaltetto switch off | switching off | switched off [Add to Longdo]
abschalten; ausschaltento turn off [Add to Longdo]
auskuppeln; ausschaltento uncouple [Add to Longdo]
ausschaltento deactivate [Add to Longdo]
ausschaltento disable [Add to Longdo]
ausschalten; ablegento discard [Add to Longdo]
(Gegner) ausschaltento eliminate [Add to Longdo]
die Lampen ausschaltento turn out the lights [Add to Longdo]
unterbrechen; trennen; ausschalten | unterbrechend; trennend; ausschaltend | unterbrochen; getrennt; ausgeschaltet | unterbricht; trennt | unterbrach; trennteto disconnect | disconnecting | disconnected | disconnects | disconnected [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  ausschalten /ausʃaltən/
   to deactivate; to disable; to discard; to disconnect; to switch off; to turn off; to uncouple

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Ausschalten /ausʃaltən/ 
   power down

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top