ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ausmachen

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ausmachen-, *ausmachen*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ausmachen; betragen | ausmachendto amount to | amounting to [Add to Longdo]
ausmachen; ergeben; betragento account for [Add to Longdo]
Verabredung { f }; Termin { m }; Bestellung { f } | Verabredungen { pl } | nach Verabredung | eine Verabredung treffen; einen Termin ausmachenappointment | appointments | by appointment | to make an appointment [Add to Longdo]
(Licht) ausmachen; löschento douse (light) [Add to Longdo]
bilden; ausmachento constitute [Add to Longdo]
entdecken; ausmachento pick out [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Would you mind if I talked to him?Würde es dir was ausmachen, wenn ich mal mit ihm rede? Clumsy Monkeys and a Tilted Uterus (2014)
Caroline, do you mind if I speak to Max, alone?Caroline, würde es dir etwas ausmachen, wenn ich kurz mit Max alleine spreche? And the Not Broke Parents (2014)
Do you mind if we take a picture? - A picture?Würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn wir ein Foto machen? Penguin One, Us Zero (2014)
Gentlemen, you mind giving the Chief and I a moment?Gentlemen, würden es Ihnen etwas ausmachen, den Chief und mich kurz alleine zu lassen? Penguin One, Us Zero (2014)
I have accounted for the results of all of them, except for one.Ich konnte alle dieser Ergebnisse bis auf eins ausmachen. The Grand Experiment (2014)
Charlie, do you mind if I cut myself up an avocado?Charlie, würde es dir was ausmachen, wenn ich mir eine Avocado aufschneide? Charlie and His Probation Officer's Daughter (2014)
You need an appointment?- Sie müssen einen Termin ausmachen. La mort et la belle vie (2014)
For old times' sake, would you mind telling me that I'm an embarrassment to the family?Um der guten alten Zeiten willen, würde es Ihnen etwas ausmachen, einmal zu sagen, dass ich ja so was von peinlich für die Familie bin? Charlie and the Houseful of Hookers (2014)
Turn it off!Ausmachen! Impetus (2014)
You mind?Würd's dir was ausmachen? The Key and the Clock (2006)
Do you mind putting kittens in your pockets to keep them warm?Würde es dir etwas ausmachen, die Kätzchen in deinen Taschen warmzuhalten? Charlie, Lacey & the Dangerous Plumber (2014)
Would you mind talking to him for me?Würde es dir etwas ausmachen, für mich mit ihm zu sprechen? Charlie Catches Jordan in the Act (2014)
Hey, Lacey, Jordan, would you mind sticking around for a second?Hey, Lacey, Jordan, würde es euch etwas ausmachen, noch kurz hierzubleiben? Charlie Has a Threesome (2014)
Oh, Ms. Jordan, would you like me just to stay around here and man the phones while you're gone?Ms. Jordan, würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn ich hier etwas Zeit verbringe... und das Telefon übernehme, während Sie weg sind? Charlie Has a Threesome (2014)
Well, actually, would you mind if I stayed here?Nun, würde es Ihnen estwas ausmachen wenn ich hier bleiben würde? I Must Have Lost It on the Wind (2014)
Dude, I will lock you in this room and shut the lights off.Alter, ich werde dich in den Raum sperren und das Licht ausmachen. Piece of Plastic (2014)
Doug won't mind. I promise.Doug wird es nichts ausmachen. Two Boats and a Helicopter (2014)
Uh, would you mind?- Würde es Ihnen etwas ausmachen? Angels (2014)
Would you mind trying to get that part under here?Würde es Ihnen etwas ausmachen, zu versuchen, dieses spezielle Teil hier drunter zu bekommen? Charlie Gets Date Rated (2014)
And that's a light no one can put out.Und das ist ein Licht, das niemand ausmachen kann. Memorial Day (2014)
I acknowledge that there are untidy aspects to this case, and perhaps some were overzealous in pursuing it. But the most important thing is that an arm of disloyal citizens have been identified and the gangrenous limb will now be cut off from the rest of the healthy body.Ich räume ein, es gibt Ungereimtheiten und einigen Übereifer, aber das Wichtigste ist, dass wir eine Gruppe nicht loyaler Bürger ausmachen konnten und wir dieses marode Körperteil vom gesunden Körper abtrennen können. Against Thy Neighbor (2014)
- Eddie, would you mind canvassing again?Eddie, würde es dir etwas ausmachen, noch einmal von Tür zu Tür zu gehen? Things You Can't Outrun (2014)
You won't mind that she toots a lot.Dir wird's nichts ausmachen, dass sie viel pfeift. Taking This One to the Grave (2014)
This isn't a coal mine, could you turn that off?Das hier ist kein Bergwerk. Könntest du die mal ausmachen?
I'll let you two sort that out.Ich lasse euch zwei das unter euch ausmachen. The Captain (2014)
It won't be too much trouble for you to watch it for me, now will it?Es würde dir doch nicht ausmachen, für mich darauf aufzupassen, oder? When God Opens a Window (2014)
Barry, do you mind telling me about this?Barry, würde es dir wohl etwas ausmachen, mir mal davon zu erzählen? The Flash Is Born (2014)
Would you mind telling me what you were doing in Central City before that?Würde es Ihnen etwas ausmachen, mir zu sagen, was Sie davor in Central City getan haben? The Flash Is Born (2014)
You mind if I stand here in line with you?Würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn ich mich auch in die Schlange stelle? Charlie & the Warden's Dirty Secret (2014)
Let's get all these lights off.Lasst uns alle Lichter ausmachen. Chasing the Devil's Tail (2014)
You actually think that bothers me?Meinst du wirklich, das würde mir etwas ausmachen? Two in the Knees (2014)
- Should we reschedule?- Sollen wir einen anderen Termin ausmachen? A Bridge Not Quite Far Enough (2014)
Would you mind joining us down at the station? - Are you arresting me? - No, no.Würde es Ihnen etwas ausmachen, uns aufs Revier zu begleiten? Two Truths and a Lie (2014)
And if you're cool being the only adults there, they said they are.Und wenn's dir nichts ausmacht, zu den beiden einzigen Erwachsenen zu gehören, die sagten, denen würde es nichts ausmachen. The Septum Deviation (2014)
Some of us may just have to find meaning in the little moments that make up life.Manche von uns werden wohl einfach Bedeutung in den kleinen Momenten finden müssen, die das Leben ausmachen. The Champagne Reflection (2014)
Well, what if we turn off all the lights except for one, and it'll come to it.Wenn wir bis auf eine alle Lampen ausmachen, wird sie zu der fliegen. The Clean Room Infiltration (2014)
I mean, having someone that can operate the machinery just might make the difference.Ich meine nur, wenn wir jemand haben, der die Maschinen bedienen kann, - könnte das vielleicht den Unterschied ausmachen. Space Oddity (2014)
The point is, is that... I didn't think that killing someone affected me, either.Der Punkt ist, dass ich nicht geglaubt habe, dass es mir etwas ausmachen würde, jemanden zu töten. New York Kids (2014)
Do you mind, awfully, if we hold onto this for a little while longer?Würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn wir dies noch eine kleine Weile behalten? New York Kids (2014)
Would you mind waiting outside?Würde es Ihnen etwas ausmachen, draußen zu warten? Three Queens (2014)
Agent Tanner, would you mind if I took some of your stationary? Go right ahead.Agent Tanner, würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn ich mir etwas nehme? The Adventure of the Nutmeg Concoction (2014)
Can you just say your name one more time, and this time would you mind also spelling it slowly?Könnten Sie Ihren Namen noch einmal sagen, und würde es Ihnen was ausmachen, ihn ganz langsam zu buchstabieren? Chapter Two (2014)
People like you don't care about that.Jemandem wie Euch sollte das nichts ausmachen. Brotherhood of Blades (2014)
Wouldn't mind having the window replacement franchise in this town.Würde mir nichts ausmachen, in dieser Stadt die Fenster auszuwechseln. If the Shoe Fits (2014)
Would you mind taking her home?Würde es dir was ausmachen, sie nach Hause zu bringen? Forsaken (2014)
You know, you'll make a lovely bride once you stop screeching.Du weißt, du wirst eine schöne Braut ausmachen, sobald du mit dem Geschrei aufhörst. Terror of the Faithful (2014)
Oh, you're gonna be gone? Would you mind letting us stay upstairs at your place?Würde es dir etwas ausmachen, wenn wir bei dir im Apartment bleiben? And the Model Apartment (2014)
Could you turn it off anyway, because it sort of destroys my brain.- Okay. Kannst du's trotzdem ausmachen? Das zermartert mir das Hirn. Love & Mercy (2014)
He has to figure this out by himself.Das muss er mit sich allein ausmachen. Pixies (2015)
The nurse said, "You might want to turn that video camera off."Dann hat die Hebamme gesagt, ich soll die Kamera ausmachen. No Escape (2015)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top