ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ausmachen

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ausmachen-, *ausmachen*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ausmachen; betragen | ausmachendto amount to | amounting to [Add to Longdo]
ausmachen; ergeben; betragento account for [Add to Longdo]
Verabredung { f }; Termin { m }; Bestellung { f } | Verabredungen { pl } | nach Verabredung | eine Verabredung treffen; einen Termin ausmachenappointment | appointments | by appointment | to make an appointment [Add to Longdo]
(Licht) ausmachen; löschento douse (light) [Add to Longdo]
bilden; ausmachento constitute [Add to Longdo]
entdecken; ausmachento pick out [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ethel, will you turn out the light, please?Ethel, würdest die Lampe ausmachen? Dip in the Pool (1958)
But the people from whom I take the cups don't mind, I'm sure.Aber den Leuten, von denen ich die Pokale nehme, wird es sicher nichts ausmachen. Disappearing Trick (1958)
I'm hot. Can you get them to turn down the heat?Sag ihnen, sie sollen die Heizung ausmachen. Don't Interrupt (1958)
I knew you wouldn't.Ich wusste, es würde dir nichts ausmachen. Lamb to the Slaughter (1958)
Jack, would you turn that off for me, please?- Jack, können Sie ihn ausmachen? Lamb to the Slaughter (1958)
We can turn out street lights, but we can't make anything turn to gold.Wir können zwar Laternen ausmachen, aber nichts in Gold verwandeln. Bell Book and Candle (1958)
Would you care if we didn't dance any more?Würde es dir etwas ausmachen, wenn wir nicht mehr tanzen? Houseboat (1958)
If he was dead, would that make any difference to you?Würde es dir etwas ausmachen, wenn er tot wäre? The Law and Jake Wade (1958)
You can turn it off now, buster, you're wasting your batteries.Die können Sie jetzt ausmachen, das ist Batterieverschwendung. Touch of Evil (1958)
It can't matter to you.Das kann dir doch nichts ausmachen. Vertigo (1958)
Sergeant, would you mind?- Sergeant, würde es Ihnen was ausmachen? Out There - Darkness (1959)
Do you mind if I let him take it?Würde es Ihnen was ausmachen, wenn er geht? Pork Chop Hill (1959)
Do you mind if I let him take it?Würde es Ihnen was ausmachen, wenn er geht? Pork Chop Hill (1959)
- Switch it off? - No.- Soll ich ausmachen? Peeping Tom (1960)
You should mind it.Es sollte Ihnen etwas ausmachen. Psycho (1960)
Do you mind if I stay for your next show?Würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn ich mir noch Ihren nächsten Auftritt ansehe? Seven Thieves (1960)
Something must be done. Isn't that so, my lovebirds?Das muss denen doch was ausmachen, oder? Shoot the Piano Player (1960)
Now why don't you let Fred baby and me settle that matter, puppy?Lass Fred und mich das alleine ausmachen, ja, Süße? Breakfast at Tiffany's (1961)
I want to switch the light off.- Ich würde gern das Licht ausmachen... Don Camillo monsignore... ma non troppo (1961)
Might make all the difference in the world as time goes by.Es könnte im Laufe der Zeit eine ganze Menge ausmachen. The Misfits (1961)
Shall we put out the light?Wollen wir das Licht ausmachen? Through a Glass Darkly (1961)
Would you mind terribly, tennyson if i acquainted the members with my proposition?Würde es Ihnen viel ausmachen, Tennyson, wenn ich die Mitglieder mit meinem Vorschlag vertraut mache? The Silence (1961)
It doesn't seem so very much.Es kann doch nicht so viel ausmachen. Advise & Consent (1962)
If they spot us, our gunners will keep them down.Wenn sie uns ausmachen, wird unsere Artillerie sie zurückhalten. Ivan's Childhood (1962)
- What if they spot Ivan?Was, wenn sie Iwan ausmachen? Ivan's Childhood (1962)
Mavole went after him. By the time he reached him, the enemy had a fix on the position.Sie schossen Leuchtsignale ab, der Feind konnte ihre Position ausmachen. The Manchurian Candidate (1962)
Contingent truths and necessary truths make up life.Leibniz hat die Kontingenz eingeführt, die kontingenten Wahrheiten neben den notwendigen Wahrheiten, die den Alltag ausmachen. Vivre Sa Vie (1962)
Would you mind showing it to me, please?Würde es Ihnen etwas ausmachen, es mir zu zeigen, bitte? A Piano in the House (1962)
Would you mind telling me what is going on?Würde es dir was ausmachen, mir zu sagen, was hier los ist? Person or Persons Unknown (1962)
I'll wait. Would not mind waiting...Es würde mir nicht das Geringste ausmachen. The Trade-Ins (1962)
Well, then I don't think it'll matter very much to anyone but me.Das würde wohl nur mir etwas ausmachen. The Birds (1963)
Oh, I think it would also matter to Mitch.Es würde Mitch etwas ausmachen. The Birds (1963)
What the hell would that matter?Was würde das ausmachen? The Servant (1963)
What would it matter?Was es ausmachen würde? The Servant (1963)
- I'd even welcome a London fog.- Der Nebel würde mir nichts ausmachen. First Men in the Moon (1964)
Would you mind not slamming the door quite so hard?Würde es etwas ausmachen, nicht so mit der Tür zu knallen? Good Neighbor Sam (1964)
Won't you two please talk to each other?Können Sie beide das unter sich ausmachen? Sex and the Single Girl (1964)
I swear to you that if I walked out on Sylvia she wouldn't care for a second.Ich schwöre, dass es Sylvia nichts ausmachen würde, wenn ich sie verließe. Sex and the Single Girl (1964)
I wonder if you would mind waiting in the other room.Würde es Ihnen etwas ausmachen, kurz nebenan zu warten? Sex and the Single Girl (1964)
I can't pull the switch at eight if I don't know what time it is.Wie soll ich ohne Uhr das Licht um acht ausmachen? A Shot in the Dark (1964)
He'll caress you No, he'll caress you and kiss you. Then he'll take off your blouse.Das Licht ausmachen Une Femme Mariée (1964)
Wouldn't bother Hookie, would it?Würde Hookie nichts ausmachen! Zulu (1964)
Do you mind taking that bird off of your head long enough... to tell me what all this talk is about monsters?Würde es Ihnen etwas ausmachen, den Vogel so lange vom Kopf zu nehmen bis Sie mir erklärt haben, was es mit diesen Monstern auf sich hat? A Walk on the Mild Side (1964)
Ivan, do not put out the fire, it should go out by itself.Iwane, lösch das Feuer nicht, es soll selbst ausmachen. Shadows of Forgotten Ancestors (1964)
I wanted to make an appointment with you.Ich wollte mit Ihnen einen Termin ausmachen. The Bedford Incident (1965)
Shall I have Anna put it out?Soll Anna sie ausmachen? Die! Die! My Darling! (1965)
Turn them off!Ausmachen! Frankenstein Conquers the World (1965)
Burt, take a look on the infra-ray, see if you can spot anything.Schalte den Infrarotstrahler an. Versuch, ob er Galliot ausmachen kann. Planet of the Vampires (1965)
Your share will amount to how many Nobel Prizes?Ihr Anteil wird wie viele Nobelpreise ausmachen? Thunderball (1965)
But would you mind getting rid of this outfit now?Würde es dir etwas ausmachen, den Anzug jetzt loszuwerden? Too Many Tonys (1965)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  ausmachen /ausmaxən/
   amount to; to account for

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top