ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*afta*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: afta, -afta-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
waftage(n) การล่องลอยไปในอากาศ, Syn. waffing, conveyance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
draftage(ดราฟ'เอจ) n. อายุถูกเกณฑ์ทหาร
graftage(กราฟ'ทิจ) n. การตอนหรือทาบกิ่ง,การย้ายปะหรือปลูกถ่ายเนื้อเยื่อ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
North American Free Trade Agreement (NAFTA)ข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ, Example: ข้อตกลงระหว่างรัฐบาลสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก ในการจัดตั้งเขตการค้าเสรีระหว่างประเทศทั้งสาม ซึ่งได้มีการตกลงกันในหลักการเบื้องต้นเมื่อ พ.ศ. 2535 และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2537 วัตถุประสงค์สำคัญของข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือหรือนาฟต้า (NAFTA) คือ 1) เพื่อขจัดอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิก ทั้งการค้าสินค้า (Goods) และการบริการ (Services) ต่างๆ 2) เพื่อส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมในเขตการค้าเสรี 3) เพื่อเพิ่มโอกาสการลงทุนในประเทศสมาชิกด้วยกัน 4) เพื่อปกป้องสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศสมาชิกด้วยกัน 5) เพื่อสร้างวิธีการที่มีประสิทธิผลในการใช้ข้อตกลงและการระงับข้อพิพาท 6) เพื่อสถาปนากรอบการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกทั้งในระดับ ภูมิภาคและระดับโลก [สิ่งแวดล้อม]
Coordinating Committee on the Implementation of the CEPT Scheme for AFTAคณะกรรมการประสานงานการดำเนินงานตามพันธกรณีภายใต้ CEPT ของ AFTA เป็นกรอบการหารือในระดับผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านการคลัง เพื่อ ติดตามและประสานงานการดำเนินการตามพันธกรณีการลดอัตราภาษีศุลกากรที่เท่ากัน ของเขตการค้าเสรีอาเซียน ซึ่งปกติจัดขึ้นประมาณปีละ 3-4 ครั้ง [การทูต]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นาฟตา(n) NAFTA, See also: North American Free Trade Agreement, Syn. ข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ
อาฟตา(n) ASEAN Free Trade Area, See also: AFTA, Syn. เขตการค้าเสรีอาเซียน
นาฟต้า(n) NAFTA, See also: North American Free Trade Agreement, Syn. เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ, Thai Definition: เขตการค้าเสรีของกลุ่มประเทศอเมริกาเหนือ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก, Notes: (อังกฤษ)
อาฟต้า(n) AFTA, See also: ASEAN Free Trade Area, Syn. เขตการค้าเสรีอาเซียน, Thai Definition: การร่วมมือกัน เพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างกันของกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน ลาว กัมพูชา อินโดนีเซีย พม่า สิงคโปร์ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และประเทศไทย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขตการค้าเสรีอาเซียน[Khēt Kānkhā Sērī Asīen] (org) EN: ASEAN Free Trade Area (AFTA) ; ASEAN Free TradeAgreement (AFTA)

CMU English Pronouncing Dictionary
HAFTA HH AE1 F T AH0
NAFTA N AE1 F T AH0
CAFTAN K AE1 F T AE2 N
CAFTANS K AE1 F T AE2 N Z
NAFTA'S N AE1 F T AH0 Z
NAFTALIS N AE0 F T AA1 L IH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
caftan (n) kˈæftæn (k a1 f t a n)
caftans (n) kˈæftænz (k a1 f t a n z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Straftat(n) |die, nur Sg.| อาชญากรรม เช่น Du bist Opfer einer Straftat.; Bist du durch eine Straftat verletzt?

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anspannung {f}; Anstrengung {f}; Kraftaufwand {f} | Anspannungen {pl}strain | strains [Add to Longdo]
Kaufkraftabschöpfung {f}; Kaufkraftabsorption {f}absorption (mopping-up) of excess purchase power [Add to Longdo]
Kraftausdruck {m} | Kraftausdrücke {pl}swear word | swear words [Add to Longdo]
Kraftausdruck {m}; Fluch {m}; Schimpfwort {n} | Kraftausdruck zensiertexpletive | expletive deleted [Add to Longdo]
Kraftaufnehmer {m} [techn.]force transducer [Add to Longdo]
Kraftausdrücke {pl}a strong language [Add to Longdo]
Schlaftablette {f}sleeping pill; sleeping tablet [Add to Longdo]
Straftat {f}criminal act; criminal offence; punishable act [Add to Longdo]
Windkraftanlage {f}wind power station [Add to Longdo]
Lenkkraftaufwand {m}parking effort [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カフタン[kafutan] (n) caftan [Add to Longdo]
ナフタ[nafuta] (n) (1) naphtha; (2) North American Free Trade Agreement; NAFTA [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
眠り薬[ねむりぐすり, nemurigusuri] Schlafmittel, Schlaftabletten [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top