ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鱚-, *鱚*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *鱚*)
Japanese-English: EDICT Dictionary
ワニトカゲギス目;鰐蜥蜴[ワニトカゲギスもく(ワニトカゲギス目);わにとかげぎすもく(鰐蜥蜴目), wanitokagegisu moku ( wanitokagegisu me ); wanitokagegisumoku ( wani tokage kisu me] (n) Stomiiformes (order of deep-sea ray-finned fishes) [Add to Longdo]
鬼坊主[おにぼうずぎす;オニボウズギス, onibouzugisu ; onibouzugisu] (n) (uk) black swallower (Chiasmodon niger) [Add to Longdo]
[とらぎす;トラギス, toragisu ; toragisu] (n) (uk) harlequin sandsmelt (Parapercis pulchella) [Add to Longdo]
;似義須[にぎす;ニギス, nigisu ; nigisu] (n) (uk) deepsea smelt (Glossanodon semifasciatus) [Add to Longdo]
[しろぎす;シロギス, shirogisu ; shirogisu] (n) (uk) Japanese whiting (Sillago japonica) [Add to Longdo]
[きす;キス, kisu ; kisu] (n) (uk) sillago (any fish of genus Sillago, esp. the Japanese whiting, Sillago japonica) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top