ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -醨-, *醨*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lí, ㄌㄧˊ, ] dregs of wine, #458,742 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I didn't know a trachea could break.[CN] I hope you can arreglsela. Safe (2012)
Maria Antônia do Rosário, widow, lived on the Blacksmiths Street.[CN] 玛丽亚蚂蚁鬾IA做罗斯IO,寡妇, 住在铁匠街。 What Is It Worth? (2005)
No brothers or sisters, which is too bad.[CN] arrebattelos too. Safe (2012)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

 


  

 
  • (lí, ㄌㄧˊ) dregs of wine [CE-DICT-Simplified]
  • (lí, ㄌㄧˊ) dregs of wine [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top