ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -蘢-, *蘢*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[蘢, lóng, ㄌㄨㄥˊ] tall grass; water-weeds
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  龍 (lóng ㄌㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] grass

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lóng, ㄌㄨㄥˊ, / ] Polygonum posumbu, #39,157 [Add to Longdo]
葱茏[cōng lóng, ㄘㄨㄥ ㄌㄨㄥˊ, / ] verdant and lush, #56,296 [Add to Longdo]
蒙茏[méng lóng, ㄇㄥˊ ㄌㄨㄥˊ, / ] dense (of foliage) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Surely his beloved has left him, or he her, and so the moon, the stars, the birds, the very trees of this garden no longer exist for him.[CN] 他所愛的人肯定離他遠去 或者是他離開了愛人 因此這朗朗月夜星空 鳥群振翅 樹木蔥 Les Visiteurs du Soir (1942)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top