ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

纯金

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -纯金-, *纯金*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纯金[chún jīn, ㄔㄨㄣˊ ㄐㄧㄣ, / ] pure gold, #34,633 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Where are your pearls and gold bracelets?[CN] 你的珍珠和纯金手镯呢? - 嘘! A Streetcar Named Desire (1951)
I had a medal, pure gold.[CN] 我有一枚纯金奖章 322 (1969)
Five kilograms, 242 grams, and it's pure gold.[CN] 重5公斤243克, 它是纯金的。 Gentlemen of Fortune (1971)
We'll give a prize. Say, a golden arrow.[CN] 我们会给予奖励 就说 是一只纯金打造的箭 The Adventures of Robin Hood (1938)
A solid gold telephone.[CN] 一座纯金的电话! The Godfather: Part II (1974)
That's a solid-gold dress, I believe. - Oh, honest.[CN] 我看是纯金的衣服吧。 A Streetcar Named Desire (1951)
Soft 23 karat gold with traces of nickel.[CN] 23开纯金混以少量镍 The Man with the Golden Gun (1974)
Bracelets, solid gold.[CN] - 纯金的手镯! A Streetcar Named Desire (1951)
I will make a man more precious than fine gold even a man than the golden wedge of Ophir.[CN] 我必使人比精金还珍贵... 甚至使人比俄斐纯金更珍贵 The Bible: In the Beginning... (1966)
It happens in the bright daylight... with the sun flooding everything in a light of pure gold.[CN] 刚好是在光天化日之下... 太阳将大地万物 笼罩在纯金般的光辉之中 Lust for Life (1956)
I learned that one single solid gold strand... could be more beautiful than all my costume jewelry.[CN] 我学到一缕纯金的丝... 能比我全部的人造宝石都美 Smile (1975)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top