ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -眬-, *眬*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[眬, lóng, ㄌㄨㄥˊ] faint, fuzzy, blurry
Radical: Decomposition: 目 (mù ㄇㄨˋ)  龙 (lóng ㄌㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] eye,  Rank: 6,103

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
'The light blurs in the mist'[CN] 灯光在雾里月蒙... Together (2012)
The twilight and mist[CN] 这薄暮和朦的雾中 Legends of the Fall (1994)
Dusk is spreading like the ache in my heart, my vision blurs, come home now won't you.[CN] "泪眼矇, 快回家来吧" Rang De Basanti (2006)
First your teeth go, then it's your eyes.[CN] 先是牙齿脱落,然后是双眼蒙 The Twilight Samurai (2002)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top