ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -玥-, *玥*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yuè, ㄩㄝˋ, ] pearl used in sacrifice, #26,114 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Got to go get it, but we got nobody we can trust.[CN] и玱発 и礚獺ヴ 灿竊礚 Knockaround Guys (2001)
Man, shut up before I kick your ass.[CN] 超糒,金Ь How High (2001)
Otherwise it defines your life.[CN] ネ盢ウ┮北 笵盾 46 Long (1999)
Guy you arse-whupped in that bar is a cousin of mine.[CN] и洱簀琅 Knockaround Guys (2001)
But I don't get carried away with it.[CN] み翴 洱碞秈菏夯 Knockaround Guys (2001)
You say it right then, out loud[CN] ... My Best Friend's Wedding (1997)
It wasn't fair.[CN] 教и'аㄆ и穦 My Best Friend's Wedding (1997)
I'm in the fight club. The first rule of fight club: Don't talk about fight club.[CN] и矮贾场 贾场璶砏琌 荡癸ぃ璶酵阶贾场 Daredevil (2003)
I'll say this quickly, or I'll have a coronary and you'll never hear it.[CN] и璶е弧и穦稺睹 碞ッ环钮ぃ硂礷杠 My Best Friend's Wedding (1997)
I just hope it's soon, or I'd hate to be you at six o'clock.[CN] 鲸ет'せ翴篏 单 单单 My Best Friend's Wedding (1997)
And a bad cop can't sleep 'cause his conscience won't let him.[CN] τ胊牡诡琌▆みч縤 Insomnia (2002)
But then... after... you realise that's what you are.[CN]  礛 и璶琵仅帝 Knockaround Guys (2001)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top