ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -爫-, *爫*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[爱, ài, ㄞˋ] to love, to like, to be fond of; love, affection
Radical: Decomposition: 爫 (zhǎo ㄓㄠˇ)  冖 (mì ㄇㄧˋ)  友 (yǒu ㄧㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] To bring a friend 友 into one's house 冖,  Rank: 394
[爵, jué, ㄐㄩㄝˊ] noble; a feudal rank or title
Radical: Decomposition: 爫 (zhǎo ㄓㄠˇ)  罒 (wǎng ㄨㄤˇ)  良 (liáng ㄌㄧㄤˊ)  寸 (cùn ㄘㄨㄣˋ) 
Etymology: [ideographic] A hand 寸 holding a goblet 良 of wine 罒,  Rank: 1,925
[觅, mì, ㄇㄧˋ] to seek; to search
Radical: Decomposition: 爫 (zhǎo ㄓㄠˇ)  见 (jiàn ㄐㄧㄢˋ) 
Etymology: [ideographic] To search for something with eyes 见 and hands 爫,  Rank: 2,825
[爰, yuán, ㄩㄢˊ] to lead on to; then, therefore, as a consequence
Radical: Decomposition: 爫 (zhǎo ㄓㄠˇ)  一 (yī )  友 (yǒu ㄧㄡˇ) 
Etymology: [] ,  Rank: 4,896
[爫, zhǎo, ㄓㄠˇ] claws, nails, talons
Radical: Decomposition:
Etymology: [pictographic] A bird's talons; compare 爪
[爭, zhēng, ㄓㄥ] to dispute, to fight, to contend, to strive
Radical: Decomposition: 爫 (zhǎo ㄓㄠˇ)  彐 (jì ㄐㄧˋ)  亅 (jué ㄐㄩㄝˊ) 
Etymology: [ideographic] Two hands 爪 and 彐 fighting over 亅
[爯, chēng, ㄔㄥ] to balance, to fit; balanced, suitable
Radical: Decomposition: 爫 (zhǎo ㄓㄠˇ)  冉 (rǎn ㄖㄢˇ) 
Etymology: [ideographic] A hand 爫 balancing items on a scale 冉

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll need you again.[CN] -=YTET -伊甸园字幕组=- 翻译: 王棫垚 贤狼 撒酷啦 Milly丢 Will家贤惠 andrea942 校对: The Good Wife (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top