ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

渐近

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -渐近-, *渐近*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
渐近[jiàn jìn, ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] approximation [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With dusk approaching, leopards will soon prowl the forest floor.[CN] 渐近黄昏 美洲豹即将到森林觅食 Chimpanzee (2012)
[ Footsteps Approaching ][CN] [ 脚步渐近 ] To Kill a Mockingbird (1962)
- Not really. I feel like an inverse tangent function that's approaching an asymptote.[CN] 感觉像是反正切曲线接近渐近线了 The Friendship Algorithm (2009)
- Ah, ok! - You just have to subdivide the set which will tend to the asymptote.[CN] - 你只要再将趋向渐近线的集合数加以细分 99 francs (2007)
- What part of "inverse tangent function approaching an asymptote" did you not understand?[CN] 反正切曲线接近渐近线 哪个字你不明白啊? The Friendship Algorithm (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top