ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -惺-, *惺*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[惺, xīng, ㄒㄧㄥ] intelligent, clever, astute
Radical: Decomposition: 忄 (xīn ㄒㄧㄣ)  星 (xīn ㄒㄧㄣg) 
Etymology: [ideographic] A brilliant 星 mind 忄; 星 also provides the pronunciation,  Rank: 3,357

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xīng, ㄒㄧㄥ, ] tranquil; understand, #17,234 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let's not get overdramatic.[CN] 别再假 All About Eve (1950)
You don't have to fake it[CN] 用不着作态 The Last Adventure (1967)
Don't patronize me, you goon.[CN] 别来对我作态,你这蠢呆货 Episode #2.11 (1990)
We ought to look like one lady to another.[CN] 但我觉得首先 我们应该相惜的 Funny Face (1957)
Don't try to act like you're some angel of human kindness.[CN] 你不用假装好人 Dog Day Afternoon (1975)
- I wouldn't say that. - No time for false modesty.[CN] 我不敢讲 没时间假 The Band Wagon (1953)
Since you have returned so unexpectedly, since i can no longer meet you on a basis of, may i say, disinterested friendship, let us be frank with one another.[CN] 既然你突如其来地回来 而我也没法再以假的友好态度 与你相见 The Mask of Dimitrios (1944)
You're such a hypocrite![CN] 你用不着在这儿假 Long Road to Gallantry (1984)
Such a cheap man, subject to labels.[CN] 这么下贱的男人,假 Brother (1960)
Don't be patronising.[CN] 别在那儿假 Life Is Sweet (1990)
Don't do me any favors.[CN] 别假 Pitfall (1948)
All that people simpering and pretending grief.[CN] 一堆人做作悲戚状 Camille Claudel (1988)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top