ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -噢-, *噢*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[噢, ō, ] to moan; interjection indicating pain or sadness
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  奥 (ào ㄠˋ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth,  Rank: 2,347

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ō, , ] Oh!, #2,611 [Add to Longdo]
运会[ō yùn huì, ㄛ ㄩㄣˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] variant of 奧運會|奥运会, the Olympic games [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Oh, he made that up?[CN] - 这么说是他编造的啰? Devil's Knot (2013)
Oh you are serious?[CN] ,你玩真的? Mr. & Mrs. Player (2013)
Oh, you're so cute![CN] 你好可爱喔你 Campus Confidential (2013)
- Oh, this?[CN] - 这个 这是 Devil's Knot (2013)
Sorry.[CN] -  The Secret Life of Walter Mitty (2013)
Wow.[CN] - 哇 - 是啊 我知道 The Croods (2013)
- Yeah, that's yours.[CN] - No. Okay. - 不是这个 The Croods (2013)
Oh, God![CN] ,上帝啊! Devil's Knot (2013)
Well, we had to send it to the lab first. DNA testing.[CN] ,我们要先把匕首送到实验室做 DNA测验 Devil's Knot (2013)
Oh, yeah![CN] - 耶! Scary Movie 5 (2013)
Now you got them right--[CN] 就这么打没错 天哪 它们可真难对付 Okay there, you've got it right! The Croods (2013)
Oh, uh, one of the names is Peter Ang...[CN] ,嗯,一个名字 是彼得昂... Syrup (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top