ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

侍者

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -侍者-, *侍者*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
侍者[shì zhě, ㄕˋ ㄓㄜˇ, ] attendant; waiter, #36,631 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
侍者[じしゃ, jisha] (n) attendant; valet; altar boy; acolyte [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Leave that alone, you idiot![CN] 你已经吞下一个船上侍者 Port of Shadows (1938)
Stone cold. Waiter! Garcon![CN] 咖啡凉了 服务员 侍者 叫人 Rebecca (1940)
I was an altar boy at Saint Ignatius.[JA] 私はセイント・イグナチウスで 侍者だった Deliver Us from Evil (2014)
Can't you be polite? I'm asking you how much the rooms cost?[CN] 因为你穿得像个旅馆侍者 Port of Shadows (1938)
Waiter![CN] 侍者 The Godfather: Part II (1974)
- Sorry.[CN] 那个旅馆侍者真是个畜牲 Port of Shadows (1938)
That's too much.[CN] 这太过分了 我通常的侍者在哪里? Viva Las Vegas (1964)
Be kind to those who are in your service... and obedient to your husband and superiors... and strive at all times to be worthy of your glorious destiny.[CN] 善良对待你的侍者 顺从你的丈夫 和长者 要为你价值的 体现而不懈努力 The Scarlet Empress (1934)
I was an altar boy.[JA] ミサで侍者をやったんだ The Iceman (2012)
The Huntsman has brought me proof.[CN] 侍者也带回了证据 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I wasn't being polite.[CN] 不过只要侍者把桌布换一下 就没事了 Rebecca (1940)
- Waiter?[CN] 侍者 Foreign Correspondent (1940)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
侍者[じしゃ, jisha] Diener, Gesellschafter, Begleiter [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top