ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

シールド

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -シールド-, *シールド*
Japanese-English: EDICT Dictionary
シールド[, shi-rudo] (n,vs) shield; (P) [Add to Longdo]
シールドルーム[, shi-rudoru-mu] (n) shield room [Add to Longdo]
シールド工法[シールドこうほう, shi-rudo kouhou] (n) shield method [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We are opening the magnetic field.[JA] 電磁シールドを開放する Star Wars: A New Hope (1977)
Stabilize your rear deflectors.[JA] 背面のシールドを安定させろ Star Wars: A New Hope (1977)
The shaft is ray-shielded... so you'll have to use proton torpedoes.[JA] シャフトはレイ=シールドで 守られている プロトン魚雷を 使用しなければならない Star Wars: A New Hope (1977)
Try and hold 'em off. Angle the deflector shields while I make the calculations... for the jump to light speed.[JA] 光速にジャンプするまで 偏向シールドを張っておけ Star Wars: A New Hope (1977)
Close all outboard shields. Close all outboard shields.[JA] 全外部シールドを閉めろ Star Wars: A New Hope (1977)
Angle the deflector shields while I charge up the main guns.[JA] 主砲を準備してる間に 偏向シールドを上げておけ Star Wars: A New Hope (1977)
The shield doors must be closed.[JA] シールド・ドアを閉めましょう Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
Reroute all power to the energy shield.[JA] すべてのパワーを エネルギー・シールド Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
Pressure drop. Must have lost a shield.[JA] 吸気口の圧力損失 シールドがやられた Alien (1979)
We're losing a deflector shield. Go strap yourselves in.[JA] 偏向シールドが切れた つかまっとけ Star Wars: A New Hope (1977)
The energy shield can only be opened for a short time... so you'll have to stay very close to your transports.[JA] エネルギー・シールドの 開放時間は短いので 各自担当の輸送船に 密着してください Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
Switch your deflectors on. Double front.[JA] 偏向シールドを張れ 前面を強化だ Star Wars: A New Hope (1977)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シールド[しーるど, shi-rudo] shield (vs) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top