ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

サポート

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง




ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -サポート-, *サポート*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง




Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
サポート[さぽーと, sapo-to] TH: การให้การสนับสนุน  EN: support

Japanese-English: EDICT Dictionary
サポート[sapo-to] (n, vs) support; (P) [Add to Longdo]
サポートウェア[sapo-touea] (n) { comp } support-ware [Add to Longdo]
サポートグループ[sapo-toguru-pu] (n) { comp } support group [Add to Longdo]
サポートスタッフ[sapo-tosutaffu] (n) { comp } support staff [Add to Longdo]
サポートセンター[sapo-tosenta-] (n) support centre (center) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Take a look at the FAQ before you call (tech) support.サポートセンターに電話するまえにFAQを読んで下さい。
He is voluntarily supporting you.彼はあなたをすすんでサポートします。
Obviously we will help but what please remember that what decides it in the end is your zeal.私たちは勿論サポートしますが最後に決めるのは貴方の熱意だということを覚えていてください。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Vatican's unwillingness to support us is both impious and cowardly.[JP] 私たちをサポートするためにバチカンの不本意の ... ...不敬と臆病でもあります。 The Da Vinci Code (2006)
He knows as well as I do there's much evidence to support it.[JP] 彼はそれをサポートするために多くの証拠があります だけでなく、私のように知っています。 The Da Vinci Code (2006)
She's fine. listen, I need you to provide support.[JP] - 無事? 彼女は無事だ 君のサポートが欲しい Day 7: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2009)
Many new clones are rushed into service to support their Jedi generals.[JP] ジェダイ大将をサポートさせるため、 新しいクローンが軍隊に投げ出された Rookies (2008)
Thank you very much. Mr. Frobisher, we just want to assure you that every one of our firm's resources is at your disposal.[JP] うちの事務所は 全員でサポートしますよ Sort of Like a Family (2007)
I work for an investment firm and my boss is looking for a charity we might support.[JP] うちのコンサルタント会社の上司に 何か全面的にサポートできるような 慈善事業を 見つけて来いと言われまして... Chameleon (2008)
She won't be able to give us support until she's turned them away.[JP] しばらく彼女からサポートがないと思う Destroy Malevolence (2008)
I try to support you. What can I do?[JP] "君をサポートしようとしてる、 これ以上どうしろって言うんだ?" Brainstorm (1983)
You're interpreting facts to support your own conclusions.[JP] あなたは、あなた自身の結論をサポートするために、 事実を解釈しています。 The Da Vinci Code (2006)
I've never been very good at talking about feelings or showing you that kind of affection or support.[JP] 私は非常に良いことはない 時の気持ちを話す かを示す そのような愛情またはサポートしている。 Before the Devil Knows You're Dead (2007)
We have a presidential mandate to assist the Russians our partners in the International Space Station.[JP] 「ロシアをサポートせよ」と 大統領から命令を受けている ロシアは宇宙ステーション開発の パートナーですから Space Cowboys (2000)
Why can't you assist my astronauts as an engineer?[JP] うちの若い飛行士のサポート役に 廻ったらどうだ? Space Cowboys (2000)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サポートウェア[さぽーとうえあ, sapo-touea] support-ware [Add to Longdo]
サポートグループ[さぽーとぐるーぷ, sapo-toguru-pu] support group [Add to Longdo]
サポートスタッフ[さぽーとすたっふ, sapo-tosutaffu] support staff [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top