ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

けり

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -けり-, *けり*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Japanese-English: EDICT Dictionary
けり[keri] (aux-v) (1) indicates recollection or realization (i.e. of hearsay or the past); can form a poetic past tense; (2) indicates continuation from the past to the present; (3) (also written with the ateji 鳧) end; conclusion [Add to Longdo]
けりが付く;鳧が付く(ateji)[けりがつく, kerigatsuku] (exp,v5k) (uk) (See けり) to be settled; to be brought to an end [Add to Longdo]
けりを付ける;鳧を付ける(ateji)[けりをつける, keriwotsukeru] (exp,v1) (uk) to settle; to finish; to bring to an end [Add to Longdo]
けり込む;蹴り込む[けりこむ, kerikomu] (v5m) to kick in [Add to Longdo]
けり殺す;蹴り殺す[けりころす, kerikorosu] (v5s) to kick to death [Add to Longdo]
蹴り[けり, keri] (n) kick [Add to Longdo]
蹴り出す[けりだす, keridasu] (v5s) to kick out (e.g. someone from a house) [Add to Longdo]
蹴り上げる;蹴りあげる[けりあげる, keriageru] (v1) to kick up; to fling up [Add to Longdo]
蹴り入れる[けりいれる, keriireru] (v1) to kick (into something, e.g. a goal) [Add to Longdo]
蹴り付ける;蹴りつける[けりつける, keritsukeru] (v1) to kick (at someone, something) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Be sure to pass the exams.きっと合格しなけりゃダメよ。
Two different parties with common interests were on the warpath when he cut in to settle the dispute.共通の利害をもった両当事者がけんか腰でいたとき、彼が間に入って、いさかいにけりをつけた。
It just turned out that I had to do it.行きがかり上しなけりゃならなかった。
It was believed that the success of their crops depended on the way the players threw or kicked the ball during the game.作物の出来不出来は試合中の選手達のボールの投げ方やけり方によって決まるものと信じられていたのです。
I think it depends.場合によりけりだと思います。
He began to indulge in drinking after he lost his wife.彼は妻を失ってから酒にふけり始めた。
She was walking to and fro, lost in thought.彼女は物思いにふけりながらあちこち歩いていた。
The dispute was finally settled.論争にやっとけりが付いた。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It must have been something big.[JP] 底さらいしたけりゃ すればいい Too Late for Tears (1949)
Any kind of luck, we all ought to do pretty good.[JP] 運がよけりゃ 大漁になりそうだ Kansas City Confidential (1952)
I'm going to buy an evening paper, and there'd better be something in it about money or I'll be around again.[JP] 警察に届けたなんて 嘘だと思うが 夕刊に載ってなけりゃ また来るぞ Too Late for Tears (1949)
If he/she wants more heating here, young lady he/she will have to call to the porter.[JP] もっと熱い キスが欲しけりゃ... Scarlet Street (1945)
That didn't keep him from carrying a gun. Or didn't you know that?[JP] 顔がよけりゃ 銃を持たないと? He Walked by Night (1948)
With that figure. If was not so lazy.[JP] スタイルいいし 怠け癖さえなけりゃ... Scarlet Street (1945)
Not I know what you will make without me.[JP] 私が居なけりゃ どうなるかしら Scarlet Street (1945)
That's it. Lots of people. And lots of money.[JP] 人が多けりゃ 金も集まる Hollow Triumph (1948)
He/she could only call himself blackmail, small if you allow to catch.[JP] 脅迫にはならんさ... 捕まりさえしなけり Scarlet Street (1945)
For me you can stay with the apartment. I last with him.[JP] アパート独り占めしたけりゃ していいぞ Scarlet Street (1945)
If you shut up and don't give me any arguments you'll have nothing to worry about.[JP] 口答えしなけりゃ いいの Detour (1945)
Doubtless ... I'll listen to it.[JP] 説教したけりゃ 聞いてやる Detour (1945)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top