ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แกะดำ

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แกะดำ-, *แกะดำ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แกะดำ[N] black sheep, Example: เขาเป็นแกะดำในหมู่เพื่อนๆ, Thai definition: คนที่ทำอะไรผิดเพื่อนผิดฝูงในกลุ่มนั้นๆ (ใช้ในทางไม่ดี), Notes: (สำนวน)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แกะดำน. คนที่ทำอะไรผิดเพื่อนผิดฝูงในกลุ่มนั้น ๆ (ใช้ในทางไม่ดี).

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Or maybe make that a black sheep.รึบางทีก็กลายเป็นแกะดำ O Brother, Where Bart Thou? (2008)
He was the abusive black sheep of the family.เขาเป็นแกะดำของครอบครัว Lost Boys (2009)
So the black sheep returns.แกะดำกลับมาแล้ว The Return (2010)
So the black sheep returns.ในที่สุด "แกะดำ" ก็หวนคืนถิ่น Brave New World (2010)
So, the black sheep returns.แกะดำกลับมา Bad Moon Rising (2010)
So the black sheep returns.งั้นแกะดำก็หวนคืนแล้วสินะ Memory Lane (2010)
Lee Bae-Ho of black political will re-surface.แกะดำลีแบโฮจะย้อนคืนมาอีก Dae Mul (2010)
Okay.เขาเป็นแกะดำของครอบครัว Just Go with It (2011)
And since, in my absence, you'll be the new black sheep...และเมื่อไม่มีฉันแล้ว เธอก็จะเป็นแกะดำตัวใหม่... Intermediate Documentary Filmmaking (2011)
If I ever show it to anyone, it'll guarantee my outsider status forever.ถ้าเผยแพร่ออกไป ฉันคงได้อยู่ในสถานะแกะดำ ไปตลอดชาติ Yes, Then Zero (2011)
You're an outsider. You don't belong here, do you?คุณเป็นแกะดำ คุณไม่เหมาะกับที่นี่ หรือว่าไม่จริง? Hail, Hale (2013)
And you're the black sheep, Merle.และคุณก็เป็นแกะดำ เมิร์ล I Ain't a Judas (2013)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
black sheepn. แกะดำ,คนผ่าเหล่า,นิ้วร้าย

English-Thai: Nontri Dictionary
BLACK black sheep(n) แกะดำ,นิ้วร้าย,คนผ่าเหล่า,คนเลวทราม

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top