ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หัวเมือง

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หัวเมือง-, *หัวเมือง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หัวเมือง[N] provinces, Example: เดิมประเทศไทยมีหัวเมืองใหญ่ๆ หลายหัวเมือง, Count unit: หัวเมือง, เมือง, Thai definition: จังหวัดที่ไม่ใช่เมืองหลวง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หัวเมืองน. เมืองอื่นนอกจากเมืองหลวง
หัวเมืองต่างจังหวัด
หัวเมืองเมืองใหญ่ที่มีเมืองน้อยมาขึ้น.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For me to attack Cao's six countriesทำให้ข้ามีโอกาสโจมตีหัวเมืองของโจโฉ Three Kingdoms (2008)
I've ordered Guan and Zhang to proceed in capturing Cao's six counties without youข้าสั่งให้แม่ทัพกวนและแม่ทัพเตียว แยกทัพไปยึดหัวเมืองทั้ง6ของโจโฉ Three Kingdoms (2008)
General Han, send my order to the forces in the Six Countiesท่านขุนพลแฮ ถ่ายทอดคำสั่ง ให้ทหารของหัวเมืองทั้ง 6 Three Kingdoms (2008)
Cities and countries were destroyed.หัวเมืองต่างๆ เป็นผุยผง Dragonball: Evolution (2009)
A few key regions around the globe-แค่ไม่กี่หัวเมืองสำคัญรอบโลก... Watchmen (2009)
I have offices in most major cities around the world.ผมมีออฟฟิศตามหัวเมืองใหญ่ๆ เกือบทั่วโลกล่ะครับ Withdrawal (2010)
Everyone'll have a reason to rebelหัวเมืองต่าง ๆ จะก่อการกบฏ The Lost Bladesman (2011)
Your Highness, these are gifts of all colors and shapes from the eight provinces.องค์หญิง นี่เป็นของขวัญหลากสี หลากรูปแบบจาก 8 หัวเมือง The Princess' Man (2011)
In February of 2011, the rumors made it to the old city of Holifgrad, just a few kilometers from the Presidential Palace, an important strategic location for the government.ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2011 ข่าวลือที่ว่านั้นมาจากหัวเมืองเก่าอย่าง Holifgrad ซึ่งอยู่ห่างจากทำเนียนขาว ไม่กี่กิโลนัก Resident Evil: Damnation (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวเมือง[n. exp.] (hūameūang) EN: provinces ; upcountry   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
burg(เบิร์จ) n. เมือง,หัวเมือง,เมืองป้อมปราการ
city(ซิท'ที) n. กรุงนคร,เมืองใหญ่,เมือง,หัวเมือง,นครรัฐ,เขต -Phr. (the Holy City กรุงเยรูซาเลม)
hinterland(ฮิน'เทอะแลนดฺ) n. เขตหัวเมืองที่ส่งเสบียงให้แก่เรือ,ผืนแผ่นดินหลังฝั่งทะเล.
upcountry(อัพ'คันทรี) adj. บนเนิน,บนแผ่นดิน,ภายในประเทศ,ชนบท,ต่างจังหวัด,ขึ้นไกลเข้าไปจากฝั่ง,หัวเมือง. n. หัวเมือง,ต่างจังหวัด,บริเวณภายในประเทศ. adv. ไปยังบริเวณภายในประเทศ

English-Thai: Nontri Dictionary
burgh(n) เมือง,หัวเมือง,จังหวัด,เทศบาลเมือง

German-Thai: Longdo Dictionary
S-Bahn(n) |die, pl. S-Bahnen| รถไฟเร็วที่วิ่งจากในตัวเมืองถึงหัวเมืองซึ่งในเยอรมนีมีเฉพาะในเมืองใหญ่ๆ เท่านั้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top