ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พุทธชาด

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พุทธชาด-, *พุทธชาด*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา พุทธชาด มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *พุทธชาด*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พุทธชาด(พุดทะ-) น. ชื่อไม้เถาชนิด Jasminum auriculatum Vahl ในวงศ์ Oleaceae ดอกสีขาวกลิ่นหอม, บุหงาประหงัน ก็เรียก.
กระแต ๓ดอกไม้ประดิษฐ์เป็นรูปกระแตเกาะติดกับช่อใบแก้ว ทำด้วยดอกพุทธชาดเป็นต้น ใช้เป็นของชำร่วย.
เขี้ยวกระแตน. ชื่อไม้พุ่มชนิด Psilanthus bengalensis (Roxb. ex Schult.) J.-F. Leroy ในวงศ์ Rubiaceae ดอกสีขาว กลิ่นหอมแรงคล้ายพุทธชาด.
บุหงาประหงันน. ดอกพุทธชาด.
ยูถิกาน. ต้นพุทธชาด.
โยถิกะน. ยูถิกา, ต้นพุทธชาด.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พุทธชาด[n.] (Phutthachāt) EN: Jasmine Vine ; Star Jasmine ; Angel-hair Jasmine   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top