ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บุหงาประหงัน

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บุหงาประหงัน-, *บุหงาประหงัน*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา บุหงาประหงัน มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *บุหงาประหงัน*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บุหงาประหงัน[N] Jasminum auriculatum Vahl., Syn. พุทธชาด, ดอกพุทธชาด, Thai definition: ชื่อไม้เถาชนิด Jasminum auriculatum Vahl ในวงศ์ Oleaceae ดอกสีขาว กลิ่นหอม, Notes: (ชวา)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บุหงาประหงันน. ดอกพุทธชาด.
พุทธชาด(พุดทะ-) น. ชื่อไม้เถาชนิด Jasminum auriculatum Vahl ในวงศ์ Oleaceae ดอกสีขาวกลิ่นหอม, บุหงาประหงัน ก็เรียก.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top