ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พดกริช

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พดกริช-, *พดกริช*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา พดกริช มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *พดกริช*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พดกริช[N] name of decorative pattern, See also: cursive design alternately consisting of concave and convex, Syn. คดกริช, ลายพดกริช, Example: อาจารย์ท่านนี้มีความรู้เรื่องลายไทยเป็นอย่างดี และมีความเชี่ยวชาญในการวาดลายพดกริชเป็นพิเศษ, Thai definition: ชื่อลายชนิดหนึ่ง เป็นเส้นยาวคดไปมาอย่างรูปกริช

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พดกริชน. คดกริช.
คดกริชน. ชื่อลายชนิดหนึ่งเป็นเส้นยาวคดไปมาอย่างรูปกริช, พดกริช ก็เรียก.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top