ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คดกริช

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คดกริช-, *คดกริช*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา คดกริช มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *คดกริช*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คดกริช[N] name of a decorative pattern, Syn. พดกริช, Example: เธอถักผ้าพันคอเป็นลายคดกริช, Thai definition: ชื่อลายชนิดหนึ่งเป็นเส้นยาวคดไปมาอย่างรูปกริช

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คดกริชน. ชื่อลายชนิดหนึ่งเป็นเส้นยาวคดไปมาอย่างรูปกริช, พดกริช ก็เรียก.
ตาด ๑น. ชื่อผ้าชนิดหนึ่ง ทอด้วยไหมควบกับเงินแล่งหรือทองแล่งจำนวนเท่ากัน, เรียกชื่อตามลักษณะของลาย เช่น ตาดลายคดกริช ตาดตาตั๊กแตน, ถ้ามีไหมปักทับลงไปอีกเป็นดอก ๆ เรียกว่า ตาดระกำไหม.
พดกริชน. คดกริช.
ฟันปลาลายคดกริช รูปดังนี้ เรียก ลายฟันปลา, ลายฟันเลื่อย ก็เรียก.
ฟันเลื่อยน. ลายคดกริชอย่างลายฟันปลา.
สร้อยสนน. สร้อยที่ถักเป็นลายคดกริช

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top